Agenda

Hier vind je het aanbod van TracksClasses aangeboden door CIRCO-hubs, brancheorganisaties en intermediairs en overige Events. Tracks zijn workshop-programma’s voor ondernemers. Classes zijn gericht op creatieve professionals. Onder events vind je een overzicht van alle overige activiteiten.

7 maart 2023, 21 maart 2023, 11 april 2023
 • Maakindustrie
Businesskansen voor verduurzaming in de maakindustrie | Noord Limburg

Je streeft naar kostenreductie in je bedrijfsprocessen? Naar een toekomstbestendiger businessmodel? Naar een sterkere positie in de markt? Én je vraagt je af op of dat ook op een duurzame manier kan? Dan is deze workshopcyclus bij uitstek geschikt voor jou. Wij inspireren en ondersteunen je om in jouw bedrijf kansen te zien en te benutten en stappen te kunnen zetten op het gebied van verduurzaming en bedrijfseconomische stabiliteit en groei. Dit vraagt om andere producten, materialen, diensten én business modellen. Maar hoe maak je dit nu concreet en zet je dit om in de praktijk? De CIRCO track LIOF en Rabobank organiseren samen met Land van de Makers deze driedaagse workshop om jou op weg te helpen. Het unieke aan dit programma is, dat je dat samen doet met andere bedrijven uit jouw regio; Noord-Limburg. Vanuit ieders eigen positie in de keten en businesscase doe je kennis op van circulair ondernemen en circulair (re-)design van jouw product of dienst, maar denk ook aan re-use, reduce en repair bijvoorbeeld.

Meer informatie
8 maart, 22 maart en 5 april
 • Circulair Design
 • Bouw
Track- Circulaire kansen rondom vervanging infrastructuur

In Rotterdam wordt jaarlijks zo’n 40 km aan ondergrondse infrastructuur vervangen. Een enorme opgave waar veel materialen en producten worden verbruikt en afgedankt. Binnen deze vervangingsopgave schuilen ecologische en economische kansen voor alle partijen; van opdrachtgever tot uitvoerder tot bewoner. Door efficiënter om te gaan met grondstoffen en door hergebruik van materialen pakken we bijvoorbeeld kansen op kostenbesparing. Zeker gezien de huidige grondstoffenprijzen. We moeten op weg naar een circulaire economie!

Meer informatie
Donderdag 9 maart, Vrijdag 24 maart, Maandag 3 april (datum laatste trainingsdag onder voorbehoud)
 • Kunststof
Verpakkingen in de Horeca

Produceer jij voedselverpakkingen in de horeca? Ben jij horecaondernemer en ben je het overschot aan verpakkingen zat? Of ben jij leverancier van horecaproducten en rijd je met een volle vrachtwagen heen en een lege vrachtwagen terug? Dan dagen wij jou uit om met ons en samen met ketenpartners te werken aan circulaire concrete oplossingen. Doe jij met ons mee? Meld je dan vóór uiterlijk vrijdag 24 februari aan voor deze CIRCO Track!

Meer informatie
21 maart, 5 en 17 april (Gestart)
Waardebehoud van wegwerpmateriaal in de zorg (Vol)

Verpakkingen en medische producten hebben een aanzienlijke milieu-impact. De vraag naar deze producten groeit en de totale zorgkosten nemen toe. De CIRCO-track rondom het waardebehoud van wegwerpmateriaal heeft als doel om verspilling tegen te gaan en circulaire alternatieven en oplossingen te vinden voor (verpakkings)-afval, eenmalige producten in de zorg en gecontamineerd afval. De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor 4,8 Mton afval. Door met de hele keten aan tafel te zitten willen we met deze track kijken hoe waardebehoud van materialen centraal komt te staan en welke oplossingen hier voor verzonnen kunnen worden.

Meer informatie
19 april, 10 mei en 24 mei 2023
 • Bouw
Circulaire bouw

In de bouwsector worden veel grondstoffen en energie gebruikt. Ook hier krijgen we steeds meer te maken met grondstoffenschaarste, leverings- en prijsonzekerheid, hoge transportkosten en veranderende wet- en regelgeving. Stabiliteit, grip op de kosten, leveren van kwaliteit en duurzaam en toekomstbestendig ondernemen vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen en dus nieuwe ketens en samenwerkingen. Met deze CIRCO Track leer je als bedrijf en in de waardeketen hoe je hier meer grip op kunt krijgen en welke stappen voor jouw bedrijf relevant zijn.

Meer informatie
20 april, 11 & 26 mei
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Track- Toys that last (Nederlandse versie)

De wereldwijde speelgoed en game markt werd in 2021 geschat op US$305.57 miljard dollar. Theworldounts.com schat in dat voor elke miljoen dollar omzet 40 ton plastic wordt gebruikt wat jaarlijks optelt tot een verbijsterende 12.22 miljoen ton. De Ellen MacArthur Foundation heeft op haar beurt berekend dat maar liefst 80% hiervan eindigt in een verbrandingsoven, op een vuilnisbelt of in de oceaan.

Meer informatie
N.T.B.
 • Consumentengoederen
Veiligheidsproducten

Uit het onderzoeksrapport van Windesheim over autostoeltjes in 2021 blijkt dat slechts 9% van de ingeleverde autostoeltjes en kinderzitjes bij kringloopwinkels weer verkocht wordt. 91% wordt afval, omdat de stoeltjes zeer beperkt geschikt zijn voor repurpose en het economisch niet loont om ze te ontmantelen voor recycling. Dit voorbeeld geeft de uitdaging en belang van deze CIRCO track aan. Kunnen veiligheidsproducten zo ontworpen worden dat ze eenvoudig te demonteren zijn? Bijvoorbeeld voor reparatie, hergebruik, het upgraden van versleten delen en uiteindelijk voor eenvoudige recycling. De track wordt breed aangevlogen, waarbij fabrikanten van veiligheidsproducten geprikkeld worden om anders te kijken naar hun product en markt zonder concessies te doen aan de veiligheidseisen.

Meer informatie
8 mei, 22 mei, 6 juni 2023
 • Bouw
Kosten besparen met een circulair verdienmodel

Welk bedrijf heeft op dit moment niet met de stijgende kosten van grondstoffen en energie te maken? Tel daarbij op dat leveringen lang op zich laten wachten en grondstoffen steeds schaarser worden. En ook de wet- en regelgeving gericht op duurzaamheid wordt steeds meer aangescherpt. Een circulair businessmodel biedt kansen om deze uitdagingen op te lossen. Maar hoe zet je de eerste stappen om circulariteit toe te passen in je bedrijf?

Meer informatie
31 mei, 15 en 28 juni 2023
 • Maakindustrie
Energieopslag, opwek en laadinfrastructuur

De vraag naar energieopslag, opwek en laadinfrastructuur neemt razendsnel toe. Momenteel worden in Nederland 400 laadpalen per dag geplaatst en dat willen ze opschalen naar 1700. Steeds vaker kan opgewekte energie niet worden terug geleverd of worden gebruikt, zijn materialen en componenten voor bijvoorbeeld batterijen niet leverbaar en levert de recycling van energieopslag-systemen uitdagingen op, zoals het terug kunnen winnen van vaak kostbare materialen. Ook (brand)veiligheid speelt een belangrijke rol. Het efficiënt omgaan met (schaarse) grondstoffen, verlengen van levensduur, garanderen van een veilig energiesysteem en optimale benutting en levering van energie, vragen om een circulaire aanpak. Met deze CIRCO Track leer je als bedrijf en in de waardeketen hoe je hier meer grip op kunt krijgen en welke stappen voor jouw bedrijf relevant zijn.

Meer informatie
 • 1
 • 2