Agenda

Hier vind je het aanbod van TracksClasses en overige Events. Tracks zijn workshop-programma’s voor ondernemers. Classes zijn gericht op creatieve professionals. Onder events vind je een overzicht van alle overige activiteiten.

12 januari, 26 januari en 9 februari 2022
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – Circulaire Mobiliteitshulpmiddelen

Inkoop van mobiliteits-hulpmiddelen, zoals een rolstoel voor langdurig gebruik, scootmobiel, traplift of een elektrische deuropener, wordt gestuurd vanuit aanschafprijs en niet op kosten gedurende de hele levenscyclus. Ontwerp-optimalisatie van de hulpmiddelen en service na het eerste gebruik biedt kansen voor verlenging van de levensduur én kostenreductie over de gehele levensduur van producten.

Meer informatie
3 en 17 februari & 3 maart 2022
 • Kunststof
Track – Herbruikbare maaltijdverpakkingen in de catering – Editie Zuid-Holland

Verpakkingen vormen een aanzienlijk deel van ons afval. En een flink deel van dit verpakkingsmateriaal is niet herbruikbaar of wordt niet hergebruikt. Dit geldt ook voor het verpakkingsmateriaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onderzoek van Design Innovation Group toont aan dat zo’n 90% van het afval in de verbranding belandt. Het ministerie wil dit zoveel mogelijk voorkomen en past de regelgeving hierop aan. Dit vraagt om anders ontwerpen, verpakken, inkopen, scheiden en wellicht ook anders recyclen.

Meer informatie
Nader te bepalen
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – (Sport) schoenen keten Track

De schoenenindustrie is in transitie. Door het groeiend bewustzijn van duurzaamheid in de markt, komen steeds meer merken met circulaire proposities. Maar wat is circulair en wanneer doe je het goed? Hoe vergaar je de kennis en ontwikkel je de innovaties die nodig zijn? Hoe kun je je producten en zelfs je businessmodel aanpassen om je toekomst zeker te stellen in een snel veranderende wereld?

Meer informatie
17 en 31 januari & 14 februari 2022
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – Herbruikbare maaltijdverpakkingen in de catering

Verpakkingen vormen een aanzienlijk deel van ons afval. En een flink deel van dit verpakkingsmateriaal is niet herbruikbaar of wordt niet hergebruikt. Dit geldt ook voor het verpakkingsmateriaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onderzoek van Design Innovation Group toont aan dat zo’n 90% van het afval in de verbranding belandt. Het ministerie wil dit zoveel mogelijk voorkomen en past de regelgeving hierop aan. Dit vraagt om anders ontwerpen, verpakken, inkopen, scheiden en wellicht ook anders recyclen.

Meer informatie
Nader te bepalen
 • Circulair Design
 • Kunststof
Track – E-commerce verpakkingen en retourlogistiek

De e-commerce sector groeit exponentieel, maar hierdoor neemt ook de klimaatimpact van de sector snel toe. De recente stijging van grondstofprijzen en schaarste maken circulaire businessmodellen steeds rendabeler. CIRCO biedt in samenwerking met NRK, KIDV en Thuiswinkel.org een driedaagse (online) workshop aan om bedrijven op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.  

Meer informatie
Nader te bepalen
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – Circulaire alternatieven voor single-use plastics

Vanaf 3 juli 2021 is de EU-regelgeving rondom ‘Single-use Plastics’ van kracht. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Daarom biedt CIRCO, in samenwerking met NRK en KIDV, een online workshopreeks over single-use plastics aan voor horeca, food-retail bedrijven, toeleveranciers en recyclingbedrijven om samen het concept van herbruikbare verpakkingen te verkennen en uit te werken.

Meer informatie
February 8th 2022
 • Circulair Design
Online Expert Café | Circular product design: ease of disassembly

The objective of circular product design is to keep the value of a product, its parts and used materials for as long as possible. Designing a product in such a way that the product and its parts can be easily disassembled and reassembled enables the possibility for maintenance, repair, refurbishment or upgrades. And it facilitates the process that valuable parts and materials are recovered and reused by the end of the product life cycle.

Meer informatie
9 & 30 maart en 13 april 2022
 • Consumentengoederen
Track – Circulaire sportmaterialen

Jaarlijks belanden miljoenen kilo’s aan sportmaterialen op de afvalberg. Naast de verduurzaming van sportaccommodaties is meer aandacht nodig voor circulaire sportmaterialen. Er zijn in Nederland circa 23.000 sportverenigingen met ruim 4.3 miljoen leden. Tien- tot honderdduizenden hockeysticks, tennisrackets en trainingsballen worden jaarlijks afgedankt. Maar ook clubkleding en materiaal voor wekelijks sportschoolbezoek leveren een substantiële bijdrage aan grondstoffenverbruik en -afdanking. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én business modellen voor alle spelers in de keten.

Meer informatie
31 maart, 14 april en 29 april 2022
 • Maakindustrie
Track – Circulariteit in de superjachtbouw

Nederland is één van de drie grootste landen, samen met Duitsland en Italië, op het gebied van het bouwen van superjachten. Van de totale markt wordt 26% van alle jachten in Nederland gebouwd, waarvan een groot deel in de provincie Zuid-Holland. Een grote rol wordt gespeeld door de gemeenten Rotterdam en Drechtsteden. Duurzaamheid en het ‘circulair’ gebruik van materialen krijgt steeds meer aandacht binnen de sector. De klantvraag begint langzaam te veranderen en dit zorgt ervoor dat de gehele keten mee moet. Kortom: circulariteit en duurzaamheid spelen steeds vaker een rol spelen in de bouw van een superjacht.

Meer informatie