Agenda Tracks en Classes

Hier vind je het aanbod van TracksClasses en overige Events. Tracks zijn workshop-programma’s voor ondernemers. Classes zijn gericht op creatieve professionals. Onder events vind je een overzicht van alle overige activiteiten.

 • Ontwerpstrategie
 • Consumentengoederen
Track – Circulaire Productieketens Textiel en Kleding

9 sept (op locatie), 24 sept (online) & 6 okt 2021 (op locatie)

In Nederland worden grote hoeveelheden textiel gekocht én afgedankt. Circulair ondernemen kan helpen om de hoeveelheid onverkochte voorraden en textielafval te reduceren of te voorkomen. Hoe kun je als producent circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen toepassen in je eigen productieketen? Dat ontdek je in deze Circular Business Design Track.

Meer info & aanmelden
 • Circulair Design
 • Kunststof
Track – E-commerce verpakkingen en retourlogistiek

Najaar 2021

De e-commerce sector groeit exponentieel, maar hierdoor neemt ook de klimaatimpact van de sector snel toe. De recente stijging van grondstofprijzen en schaarste maken circulaire businessmodellen steeds rendabeler. CIRCO biedt in samenwerking met NRK, KIDV en Thuiswinkel.org een driedaagse (online) workshop aan om bedrijven op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.  

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Bouw
Track – Circulaire kansen in de Limburgse betonindustrie

21 sept, 5 okt & 19 okt 2021

De betonindustrie is een belangrijke leverancier voor de grootverbruikers van beton: de bouw en Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)-sector. Om CO2-uitstoot te reduceren is niet alleen hergebruik en recycling noodzakelijk, maar ook schoner produceren en slimmer ontwerpen. Daarvoor is innovatie nodig, in de hele keten. Door te innoveren ontstaan ook nieuwe verdienmodellen. Én het vergroot de aantrekkingskracht voor jonge medewerkers. Deze kansen kunnen alleen benut worden door als keten samen te werken.

Meer info & aanmelden
 • Digitalisering
 • Maakindustrie
Workshop Slimme data voor circulariteit

5 oktober 2021

13.00 tot 17.00 uur

Digitalisering en smart technology bieden al veel mogelijkheden voor efficiënt gebruik van grondstoffen en hoogwaardig hergebruik van producten. Deze mogelijkheden worden de komende jaren alleen maar groter. Hoe ontwikkelen we de juiste oplossingen voor toekomstige kansen en knelpunten? In deze workshop ontmoeten wetenschappers en bedrijven elkaar om te verkennen welke onderzoeksgebieden urgent en aantrekkelijk zijn. Doe mee en denk mee!

Meer info & aanmelden
 • Ontwerpstrategie
 • Bouw
Circular Design Class Bouw – Circulair ontwerpen / Basis

7 & 14 oktober 2021

9.00 - 12.30 uur

De circulaire revolutie binnen de bouw- en vastgoedsector is begonnen. De bouwsector is momenteel niet toekomstbestendig en is wereldwijd verantwoordelijk voor bijna de helft van de gebruikte grondstoffen. Een slimmer en efficiënter grondstoffenmanagement is cruciaal om welvaart blijvend mogelijk te maken. Daarom nodigen CIRCO en BNA Academie architecten uit om via de principes van de circulaire economie aan een toekomstbestendige industrie te werken.

Meer info & aanmelden
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – Circulaire Mobiliteitshulpmiddelen

Nader te bepalen

Inkoop van mobiliteits-hulpmiddelen, zoals een rolstoel voor langdurig gebruik, scootmobiel, traplift of een elektrische deuropener, wordt gestuurd vanuit aanschafprijs en niet op kosten gedurende de hele levenscyclus. Ontwerp-optimalisatie van de hulpmiddelen en service na het eerste gebruik biedt kansen voor verlenging van de levensduur én kostenreductie over de gehele levensduur van producten.

Meer info & aanmelden
 • Ketensamenwerking
 • Maakindustrie
Track – Foodprocessing & materiaalpaspoorten

14 okt (op locatie), 4 nov (online) & 18 nov 2021 (op locatie)

Hoe circulair is een product? Dat is nog vaak lastig om objectief vast te stellen. Het is nog niet voor iedereen duidelijk wat circulariteit nu precies inhoudt. Tegelijkertijd komen er al veel nieuwe meetinstrumenten op de markt. Producenten en afnemers in de maakindustrie hebben behoefte aan eenduidige en uniforme meetmethode om circulaire data van een product vast te leggen.

Meer info & aanmelden
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – Circular leather

21 oktober (op locatie), 4 november (online) en 18 november 2021 (op locatie)

Duurzaamheid en circulariteit zijn actuele thema’s binnen elke industrie. Het inspelen op deze trend, de vraag van de markt en het anticiperen op regelgeving vraagt om innovatie en creativiteit. Zo kun je je bedrijf stevig positioneren voor de toekomst. Het is daarbij belangrijk te onderzoeken hoe jij je bedrijfsvoering en je productaanbod kunt aanpassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de productie, bewerking of het vermarkten van schoenen, accessoires en benodigdheden voor de leerbranche. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. Deze CIRCO track is specifiek ontworpen om deze nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Meer info & aanmelden
 • Ontwerpstrategie
 • Consumentengoederen
Circular Design Class – Consumentenproducten & Maakindustrie

25 oktober & 1 november 2021

14.00 - 17.00 uur

In deze training word je als ontwerper inhoudelijk opgeleid op het gebied van circular design, oefen je samen de concrete toepassing ervan en krijg je inzicht in jouw rol bij het realiseren van circulaire producten en diensten. Deze Class is speciaal bedoeld voor creatieve professionals werkzaam als ontwerper en/of maker van consumentenproducten.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Kunststof
Track – Medische disposables

26 oktober (op locatie), 9 (online) & 25 november 2021 (op locatie)

Kunststof producten en disposables zoals injectiespuiten, mondkapjes, handschoenen en verpakkingen worden op grote schaal toegepast in de medische sector. Deze producten leveren grote voordelen op voor de hygiëne, bescherming van zorgmedewerkers, gebruiksgemak en kosten. Helaas zijn de meeste producten nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Meer info & aanmelden
 • Ketensamenwerking
 • Bouw
Track – Folieverpakkingen in de bouw

2 nov (op locatie), 16 nov (online) & 30 nov 2021 (op locatie)

Kunststof verpakkingen worden in grote hoeveelheden toegepast in de bouw, bijvoorbeeld in de vorm van krimphoezen en rekwikkelfolies. Deze verpakkingen leveren grote voordelen op voor de bescherming van bouwmaterialen en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. De verpakkingen worden na eenmalig gebruik afgedankt en belanden in het restafval of worden geëxporteerd buiten Europa om ze daar te laten recyclen. Hierbij gaat veel waarde verloren in de keten. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Meer info & aanmelden
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – (Sport) schoenen keten Track

3 & 17 november en 1 december 2021

De schoenenindustrie is in transitie. Door het groeiend bewustzijn van duurzaamheid in de markt, komen steeds meer merken met circulaire proposities. Maar wat is circulair en wanneer doe je het goed? Hoe vergaar je de kennis en ontwikkel je de innovaties die nodig zijn? Hoe kun je je producten en zelfs je businessmodel aanpassen om je toekomst zeker te stellen in een snel veranderende wereld?

Meer info & aanmelden
 • 1
 • 2