Agenda

Hier vind je het aanbod van TracksClasses aangeboden door CIRCO-hubs, brancheorganisaties en intermediairs en overige Events. Tracks zijn workshop-programma’s voor ondernemers. Classes zijn gericht op creatieve professionals. Onder events vind je een overzicht van alle overige activiteiten.

N.T.B.
  • Bouw
Circulaire bouw

In de bouwsector worden veel grondstoffen en energie gebruikt. Ook hier krijgen we steeds meer te maken met grondstoffenschaarste, leverings- en prijsonzekerheid, hoge transportkosten en veranderende wet- en regelgeving. Stabiliteit, grip op de kosten, leveren van kwaliteit en duurzaam en toekomstbestendig ondernemen vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen en dus nieuwe ketens en samenwerkingen. Met deze CIRCO Track leer je als bedrijf en in de waardeketen hoe je hier meer grip op kunt krijgen en welke stappen voor jouw bedrijf relevant zijn.

Meer informatie
3 november, 22 november en 8 december 2023
  • Maakindustrie
Track – Langere levensduur voor montagesystemen van zonnepanelen

Er worden nieuw te recyclen zonnepanelen ontworpen op Nederlandse bodem en de 2e hands markt komt in beweging. Dit geldt echter alleen voor de zonnepanelen zelf en niet voor de montagesystemen en huizen van de panelen. Hier zien wij kansen en om die reden starten we een CIRCO track om deze stroom van onderdelen en grondstoffen mee te nemen in de circulaire transitie.

Meer informatie
N.T.B.
  • Maakindustrie
Energieopslag, opwek en laadinfrastructuur

De vraag naar energieopslag, opwek en laadinfrastructuur neemt razendsnel toe. Momenteel worden in Nederland 400 laadpalen per dag geplaatst en dat willen ze opschalen naar 1700. Steeds vaker kan opgewekte energie niet worden terug geleverd of worden gebruikt, zijn materialen en componenten voor bijvoorbeeld batterijen niet leverbaar en levert de recycling van energieopslag-systemen uitdagingen op, zoals het terug kunnen winnen van vaak kostbare materialen. Ook (brand)veiligheid speelt een belangrijke rol. Het efficiënt omgaan met (schaarse) grondstoffen, verlengen van levensduur, garanderen van een veilig energiesysteem en optimale benutting en levering van energie, vragen om een circulaire aanpak. Met deze CIRCO Track leer je als bedrijf en in de waardeketen hoe je hier meer grip op kunt krijgen en welke stappen voor jouw bedrijf relevant zijn.

Meer informatie
Donderdag 18 Januari: 9:00 tot 13:00, Woensdag 31 Januari: 9:00 tot 13:00 & Donderdag 8 Februari: 13:00 tot 17:00
  • Consumentengoederen
LAATSTE PLEKKEN!! Fietsen, Fietsaccessoires & Veiligheidsproducten

Duurzaamheid en circulariteit worden niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt steeds belangrijker, ook worden grondstoffen steeds schaarser, duurder en worden levertijden langer. Circulariteit creëert ook interessante nieuwe business mogelijkheden. Met deze CIRCO Track leer je als bedrijf en in de waardeketen hoe je hier meer grip op kunt krijgen en welke stappen voor jouw bedrijf relevant zijn. ​ ​ Specifiek zal deze track dieper ingaan op fietsen, fietsonderdelen, fietsaccessoires en veiligheidsproducten. De uitdaging in de track is: kunnen producten en onderdelen zo ontworpen worden dat ze eenvoudig te onderhouden en demonteren zijn voor reparatie, hergebruik, het upgraden van versleten delen en uiteindelijk voor economische recycling? En wat voor business modellen zijn denkbaar voor een product dat voor een deel uit langdurige onderdelen/materialen bestaat (bijv. een fietsframe) en daarnaast ook slijtageonderdelen (bijv. ketting, banden) of uitwisselbare accessoires (bijv. fietstassen, kinderzitjes)? ​ ​ Bovendien zal er ook aandacht besteed worden aan de bredere uitdaging van duurzaamheid vs. veiligheid. Veiligheidseisen vragen om sterkte eisen, terwijl losmaakbaarheid voor hergebruik van materialen daar tegen in lijkt te gaan.

Meer informatie