Agenda Tracks en Classes

Hier vind je het aanbod van TracksClasses en overige Events. Tracks zijn workshop-programma’s voor ondernemers. Classes zijn gericht op creatieve professionals. Onder events vind je een overzicht van alle overige activiteiten.

 • Ketensamenwerking
 • Bouw
Track – Folieverpakkingen in de bouw

2 nov (op locatie), 16 nov (online) & 30 nov 2021 (op locatie)

Kunststof verpakkingen worden in grote hoeveelheden toegepast in de bouw, bijvoorbeeld in de vorm van krimphoezen en rekwikkelfolies. Deze verpakkingen leveren grote voordelen op voor de bescherming van bouwmaterialen en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. De verpakkingen worden na eenmalig gebruik afgedankt en belanden in het restafval of worden geëxporteerd buiten Europa om ze daar te laten recyclen. Hierbij gaat veel waarde verloren in de keten. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Meer info & aanmelden
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – Verpakkingen en kunststoffen Limburg

16 en 30 november & 14 december 2021

Verpakkingen leveren grote voordelen op voor de bescherming, houdbaarheid en presentatie van producten en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. Helaas worden veel verpakkingen na eenmalig gebruik afgedankt, belanden in het restafval en worden nog verbrand of worden geëxporteerd buiten Europa om ze daar te laten recyclen. Hierbij gaat veel waarde verloren in de keten.

Meer info & aanmelden
 • Ketensamenwerking
 • Maakindustrie
Track – Foodprocessing & materiaalpaspoorten

18 nov (op locatie), 9 dec (online) & 16 dec 2021 (op locatie)

Hoe circulair is een product? Dat is nog vaak lastig om objectief vast te stellen. Het is nog niet voor iedereen duidelijk wat circulariteit nu precies inhoudt. Tegelijkertijd komen er al veel nieuwe meetinstrumenten op de markt. Producenten en afnemers in de maakindustrie hebben behoefte aan eenduidige en uniforme meetmethode om circulaire data van een product vast te leggen.

Meer info & aanmelden
 • Ontwerpstrategie
 • Consumentengoederen
Circular Design Class – Consumentenproducten & Maakindustrie

6 december & 13 december 2021

14.00 - 17.00 uur

In deze training word je als ontwerper inhoudelijk opgeleid op het gebied van circular design, oefen je samen de concrete toepassing ervan en krijg je inzicht in jouw rol bij het realiseren van circulaire producten en diensten. Deze Class is speciaal bedoeld voor creatieve professionals werkzaam als ontwerper en/of maker van consumentenproducten.

Meer info & aanmelden
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – (Sport) schoenen keten Track

Nader te bepalen

De schoenenindustrie is in transitie. Door het groeiend bewustzijn van duurzaamheid in de markt, komen steeds meer merken met circulaire proposities. Maar wat is circulair en wanneer doe je het goed? Hoe vergaar je de kennis en ontwikkel je de innovaties die nodig zijn? Hoe kun je je producten en zelfs je businessmodel aanpassen om je toekomst zeker te stellen in een snel veranderende wereld?

Meer info & aanmelden
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – Circulaire Mobiliteitshulpmiddelen

15 december 2021 & 12 en 26 januari 2022

Inkoop van mobiliteits-hulpmiddelen, zoals een rolstoel voor langdurig gebruik, scootmobiel, traplift of een elektrische deuropener, wordt gestuurd vanuit aanschafprijs en niet op kosten gedurende de hele levenscyclus. Ontwerp-optimalisatie van de hulpmiddelen en service na het eerste gebruik biedt kansen voor verlenging van de levensduur én kostenreductie over de gehele levensduur van producten.

Meer info & aanmelden
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – Herbruikbare maaltijdverpakkingen in de catering

17 en 31 januari & 14 februari 2022

Verpakkingen vormen een aanzienlijk deel van ons afval. En een flink deel van dit verpakkingsmateriaal is niet herbruikbaar of wordt niet hergebruikt. Dit geldt ook voor het verpakkingsmateriaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onderzoek van Design Innovation Group toont aan dat zo’n 90% van het afval in de verbranding belandt. Het ministerie wil dit zoveel mogelijk voorkomen en past de regelgeving hierop aan. Dit vraagt om anders ontwerpen, verpakken, inkopen, scheiden en wellicht ook anders recyclen.

Meer info & aanmelden
 • Circulair Design
 • Kunststof
Track – E-commerce verpakkingen en retourlogistiek

Nader te bepalen

De e-commerce sector groeit exponentieel, maar hierdoor neemt ook de klimaatimpact van de sector snel toe. De recente stijging van grondstofprijzen en schaarste maken circulaire businessmodellen steeds rendabeler. CIRCO biedt in samenwerking met NRK, KIDV en Thuiswinkel.org een driedaagse (online) workshop aan om bedrijven op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.  

Meer info & aanmelden
 • Ketensamenwerking
 • Consumentengoederen
Track – Circulaire alternatieven voor single-use plastics

Nader te bepalen

Vanaf 3 juli 2021 is de EU-regelgeving rondom ‘Single-use Plastics’ van kracht. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Daarom biedt CIRCO, in samenwerking met NRK en KIDV, een online workshopreeks over single-use plastics aan voor horeca, food-retail bedrijven, toeleveranciers en recyclingbedrijven om samen het concept van herbruikbare verpakkingen te verkennen en uit te werken.

Meer info & aanmelden
 • Consumentengoederen
Track – Circulaire sportmaterialen

9 & 30 maart en 13 april

Jaarlijks belanden miljoenen kilo’s aan sportmaterialen op de afvalberg. Naast de verduurzaming van sportaccommodaties is meer aandacht nodig voor circulaire sportmaterialen. Er zijn in Nederland circa 23.000 sportverenigingen met ruim 4.3 miljoen leden. Tien- tot honderdduizenden hockeysticks, tennisrackets en trainingsballen worden jaarlijks afgedankt. Maar ook clubkleding en materiaal voor wekelijks sportschoolbezoek leveren een substantiële bijdrage aan grondstoffenverbruik en -afdanking. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én business modellen voor alle spelers in de keten.

Meer info & aanmelden