Agenda

Hier vind je het aanbod van TracksClasses en overige Events. Tracks zijn workshop-programma’s voor ondernemers. Classes zijn gericht op creatieve professionals. Onder events vind je een overzicht van alle overige activiteiten.

8 en 15 juni 2022
 • Ontwerpstrategie
 • Bouw
Circular Design Class Bouw – Circulair ontwerpen / Basis

De circulaire revolutie binnen de bouw- en vastgoedsector is begonnen. De bouwsector is momenteel niet toekomstbestendig en is wereldwijd verantwoordelijk voor bijna de helft van de gebruikte grondstoffen. Een slimmer en efficiënter grondstoffenmanagement is cruciaal om welvaart blijvend mogelijk te maken. Daarom nodigen CIRCO en BNA Academie architecten uit om via de principes van de circulaire economie aan een toekomstbestendige industrie te werken.

Meer informatie
TBD: Juni 2022
 • Maakindustrie
Track – Circulariteit in de superjacht refit

Duurzaamheid en het circulair gebruik van materialen krijgt steeds meer aandacht binnen de sector, mede als gevolg van toenemende maatschappelijke druk. Superjachten hebben een lange levensduur en naar verwachting zal 85% van de huidige vloot in 2050 nog operationeel zijn. Alleen door bestaande jachten te verduurzamen kan de sector als geheel tegemoet komen aan de groeiende maatschappelijke druk en strengere wetgeving om duurzaam te opereren.

Meer informatie
30 juni 2022
 • Circulair Design
Online Expert Café | Zeer zorgwekkende stoffen en circulair ontwerp in de praktijk

We zijn op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarin worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt zodat er zo min mogelijk afval is. Maar er zit ook een keerzijde aan hergebruik. In gerecyclede materialen kunnen (zeer) zorgwekkende stoffen zitten. Dit zijn stoffen waarover nu meer bekend is over de schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu dan vroeger. Hoe zorgen we ervoor dat we deze grondstoffen kunnen blijven gebruiken, zonder de grondstoffen van de toekomst te vervuilen?

Meer informatie
n.t.b. (sep / okt '22)
 • Consumentengoederen
Track – Luiers en incontinentiemateriaal

Jaarlijks worden in Nederland ca. 2 miljard luiers en incontinentiemateriaal weggegooid en als restafval verbrand, ca. 400.000 ton. Doelstelling van deze CIRCO Track is om met de keten te verkennen hoe deze afvalstroom kan worden omgebogen. En wat dit betekent voor de logistiek van inzameling en verwerking. Alle routes worden verkend: van herbruikbare producten, biobased materialen tot recycling en vergisting.

Meer informatie
9 september 2022
 • Ontwerpstrategie
 • Consumentengoederen
Circular Design Class – Consumentenproducten & Maakindustrie

In deze ééndaagse training word je als ontwerper inhoudelijk opgeleid op het gebied van circular design, oefen je samen de concrete toepassing ervan en krijg je inzicht in je rol bij het realiseren van circulaire producten en diensten. Deze Class is speciaal bedoeld voor creatieve professionals werkzaam als ontwerper van consumentengoederen, kunststof- en professionele producten - onder anderen productontwerpers, productmanagers, interieur- en meubelontwerpers.

Meer informatie
20 september (ochtend), 4 oktober (ochtend) en 18 oktober (middag)
 • Bouw
 • Bouw
Track – Bouw en infra

Circulair bouwen betekent het bouwen zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem en waar mogelijk zelfs positieve milieu-impact te creëren. Ben je aannemer of heb je een andere rol binnen de bouw/infra-sector in Zeeland en wil je aan de slag met circulair bouwen of ben je al aan het circulair bouwen, maar zoek je nog verdieping? Meld je dan aan voor de CIRCO Track!

Meer informatie
 • 1
 • 2