Track – Circulaire Zonnepanelen

Datum
12 & 26 november, 9 december 2020
Tijd
9.00 - 18.00 uur
Locatie
nader te bepalen
In deze track

De Circulaire Economie maakt gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Zonnepanelen zijn een noodzakelijk onderdeel van de daarvoor benodigde energietransitie. Maar zonnepanelen zijn daarmee zelf nog geen circulaire producten. Recycling ervan staat nog in de kinderschoenen: het aanbod is klein en de panelen zijn niet of nauwelijks ontworpen voor upgrade of recycling. Onderdelen van zonne installaties worden soms eerder vervangen dan technisch noodzakelijk. Panelen moeten geschikt worden gemaakt voor hergebruik, systemen voor refurbish , upgrade , of recycling. Dit vraagt om nieuwe systeemontwerpen , samenwerking in de keten én nieuwe business modellen.

Trainers
Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info
Bas Hillerström
Meer info