Tracks

Ontdek nieuwe businesskansen, stap in een circulair designproces en ontwikkel een visie en stappenplan met onze Tracks & Classes. Een Track is een workshop-programma voor ondernemers, gedeeltelijk online en gedeeltelijk met fysiek samenkomen (uiteraard wanneer de maatregelen van de Rijksoverheid dit toelaten). Zie hieronder het overzicht van alle komende Tracks.

27 september (ochtend), 13 oktober (ochtend) en 20 oktober (middag)
  • Bouw
  • Bouw
Track – Bouw en infra

Circulair bouwen betekent het bouwen zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem en waar mogelijk zelfs positieve milieu-impact te creëren. Ben je aannemer of heb je een andere rol binnen de bouw/infra-sector in Zeeland en wil je aan de slag met circulair bouwen of ben je al aan het circulair bouwen, maar zoek je nog verdieping? Meld je dan aan voor de CIRCO Track!

Meer informatie
29 september, 11 oktober en 1 november 2022
  • Consumentengoederen
Track – Luiers en incontinentiemateriaal

Jaarlijks worden in Nederland ca. 2 miljard luiers en incontinentiemateriaal weggegooid en als restafval verbrand. Dat is circa 400.000 ton materiaal dat verloren gaat. Doelstelling van deze CIRCO Track is om met de keten te verkennen hoe luier- en incontinentiemateriaal opnieuw ingezet kan worden als bruikbare grondstoffen. Zo kunnen we de kringloop sluiten en daarmee de milieu-impact van deze afvalstroom te verminderen.

Meer informatie
dinsdag 1 november, donderdag 10 november en donderdag 24 november 2022
  • Consumentengoederen
Track – Textiel Hergebruik & Recycling II

Na het succes van de Textiel Track die in maart & april 2022 plaatsvond, organiseren wij een tweede Textiel Track waarin wij wederom met bedrijven uit de keten samenkomen om duurzame oplossingen te zoeken voor het hergebruik & recycling van textiel! Ditmaal richten we ons op de keten van interieur/woontextiel. Ben jij een ondernemer in deze tak binnen de textielindustrie? Meld je dan nu aan!

Meer informatie
Track – Tuinbouw reststromen | Verduurzaming van de tuinbouwketen

LETOP: Deze track is verplaatst naar Q1-2023 | In de tuinbouwketen liggen waardevolle kansen om te verduurzamen en daarmee jouw bedrijf duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van afvalstromen, het gebruik van biobased grondstoffen of het verwaarden van restromen verderop in de keten. Samenwerking tussen de opeenvolgende partijen in de tuinbouwketen is essentieel om deze kansen te benutten en stappen te kunnen zetten op het gebied van verduurzaming en bedrijfseconomische stabiliteit en groei. Dit vraagt om nieuwe producten, diensten én nieuwe business modellen.

Meer informatie