Tracks

Ontdek nieuwe businesskansen, stap in een circulair designproces en ontwikkel een visie en stappenplan met onze Tracks & Classes. Een Track is een driedaags programma voor ondernemers, een Class duurt één dag en is bedoeld voor creatieve professionals. Zie hieronder het overzicht van alle komende Tracks.

 • Ontwerpstrategie
 • Bouw
Workshop Track – Circulaire bouw en toelevering

16 & 31 oktober, 6 november 2019

9.00 – 18.00 uur

Deze Track wordt speciaal georganiseerd voor bedrijven in de regio Apeldoorn uit de bouwketen, gebouwgerelateerde maakindustrie en toeleveranciers. Voor bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe businesskansen en die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Meer info & aanmelden

Staat jouw gewenste thema er niet bij?
Draag zelf een onderwerp aan!

 • Ontwerpstrategie
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Circulaire Zorglogistiek

8 & 22 november, 6 december 2019

Binnen het zorgdomein bestaan veel logistieke stromen van waardevolle materialen en producten. Hoogwaardige producten als scootmobiels, bedden en catscanners tot consumables als injectienaalden en reageerbuisjes. Al deze producten hebben waarde en veel van deze waarde wordt op verschillende plekken in de keten verspild. Diverse oplossingen zoals deelplatforms, refurbishment en nieuwe productontwerpen kunnen helpen deze verspilling tegen te gaan.

Meer info & aanmelden
 • Ontwerpstrategie
 • Kunststof
Workshop Track – Natuurvezels in circulaire producten

13 november, 10 december 2019 & 8 januari 2020

09.00 - 17.00 uur

In de regio Holland Rijnland zijn er diverse agro-reststromen aanwezig, waarnaar weinig wordt omgekeken en dat als afval wordt beschouwd. Hierbij kun je denken aan reststromen als riet- en bermmaaisel. Binnen een circulaire economie willen we deze reststromen als grondstoffen verwaarden. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Meer info & aanmelden
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Tuinbouw

14 & 28 november, 12 december 2019

9.00 - 18.00 uur

Groen is veel meer dan mooi. Groen heeft een positieve invloed op ons woon-, werk- en leefklimaat. Dat weten we intuïtief, wordt aangetoond door koplopers in de tuinbouwsector en is wetenschappelijk vastgesteld in diverse publiek-private samenwerkingsprojecten. Maar hoe zetten we deze kennis om in nieuwe business voor bedrijven in de tuinbouwsector? En kunnen we dat zó doen dat dit bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en circulaire economie?

Meer info & aanmelden
 • Ontwerpstrategie
 • Bouw
Workshop Track – Circulaire gemalen

21 november, 3 & 18 december 2019

9.00 - 18.00 uur

Een hogere zeespiegel, veranderende rivierwatertoevoer en andere eisen aan waterstanden, om bodemdaling af te remmen. Deze factoren kunnen tijdens de lange levensduur van gemalen een grote rol spelen en voor nieuwe technische en economische uitdagingen zorgen. Maar hoe houd je hiermee rekening in het ontwerp van een gemaal dat voor lange tijd mee moet gaan? En hoe passen circulaire doelstellingen hierin? Je leert het tijdens deze driedaagse CIRCO Track!

Meer info & aanmelden
 • 1
 • 2