Tracks

Ontdek nieuwe businesskansen, stap in een circulair designproces en ontwikkel een visie en stappenplan met onze Tracks & Classes. Een Track is een driedaags programma voor ondernemers, een Class duurt één dag en is bedoeld voor creatieve professionals. Zie hieronder het overzicht van alle komende Tracks.

 • Businesskansen
Workshop Track – Agro

31 januari, 14 & 28 februari 2020

9.00 - 18.00 uur

De agrarische sector is volop in beweging. Er zijn veel ontwikkelingen in de sector, zoals kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, doelmatiger bodemgebruik, natuurlijke bemesting, energietransitie en decentrale productie op het erf. Provincie Noord-Holland en CIRCO organiseren samen workshops over circulaire economie, waar bedrijven die actief zijn in de agro-sector concrete handvatten krijgen aangereikt om aan de slag te gaan met innovatie en om toekomstbestendig te worden.

Meer info & aanmelden
 • Ontwerpstrategie
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Circulaire Zorglogistiek

Maart/april 2020 (exacte data nader te bepalen)

9.00 - 18.00 uur

Binnen het zorgdomein bestaan veel logistieke stromen van waardevolle materialen en producten. Hoogwaardige producten als scootmobiels, bedden en catscanners tot consumables als injectienaalden en reageerbuisjes. Al deze producten hebben waarde en veel van deze waarde wordt op verschillende plekken in de keten verspild. Diverse oplossingen zoals deelplatforms, refurbishment en nieuwe productontwerpen kunnen helpen deze verspilling tegen te gaan.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Recreatie- en watersportbranche Zeeland

19 & 26 maart 2020, 3e dag nader te bepalen

9.00 - 17.30 uur

De recreatie- en watersportbranche wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving. Dit komt onder andere door de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de markt. Ook is sprake van een kortere productcyclus en steeds sneller veranderende gastwensen en gastverwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daar passende oplossingen voor ontwikkelt. Nieuwe circulaire businessmodellen kunnen een andere blik geven op de sector en bovendien de band met bestaande gasten én nieuwe doelgroepen versterken.

Meer info & aanmelden
 • Maakindustrie
Workshop Track – Circulaire Haven & Logistiek

19 maart, 9 & 23 april 2020

9.00 - 18.00 uur

Op dit moment vindt er nog veel waardeverlies plaats in de maritieme maakindustrie. De hoeveelheden ruwe grondstoffen die worden verbruikt bij het bouwen van schepen en installaties is enorm. Ook kunnen bedrijven in de haven en logistiek slimmer samenwerken. Zo heeft de ene onderneming energie en grondstoffen over die een ander juist goed kan gebruiken. Hiervoor zijn nieuwe ketensamenwerkingen nodig. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Meer info & aanmelden

Staat jouw gewenste thema er niet bij?
Draag zelf een onderwerp aan!

 • Businesskansen
 • Kunststof
Workshop Track – Urban Mining Electronica

31 maart, 7 & 17 april

9.00 - 18.00 uur

Circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor electronica en het gebruik van kritieke metalen vraagt dit om nieuwe  ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan, om samen met ketenpartners een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken. Zo ontdekken we samen nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Loodvrije Recreatieve Visserij

31 maart, 14 & 21 april 2020

9.00 - 17.30 uur

Binnen de recreatieve sportvisserij wordt veel lood gebruikt, in allerlei vormen, met een totale jaarlijkse hoeveelheid van ruim 500 ton (bron: Emissieregistratie Deltares). Dit komt terecht in het water, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Om sportvisserij en recreatie in en op het water ook in de toekomst mogelijk te houden, is het noodzakelijk om te voorkomen dat het lood in het water terechtkomt. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én businessmodellen. In deze CIRCO Track leer je er alles over.

Meer info & aanmelden
 • Maakindustrie
Workshop Track – Maritieme maakindustrie en Haven

Q2 2020

9.00 - 18.00 uur

Werk je bij een bedrijf dat actief is in Zuid-Holland in de maritieme maakindustrie of in de haven en wil je aan de slag met circulair ondernemen? Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van waardeverlies of marktkansen voor re-manufacturing en ontwerp voor demontage, hergebruik en flexibiliteit. Doe dan mee aan deze driedaagse CIRCO Track in Blue City, waarin je op weg wordt geholpen in een gefaciliteerd ontwerpproces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Festivals & Publieke Evenementen

10 & 22 april, 13 mei 2020

09.00 – 17.30 uur

Met 21 miljoen festivalgangers per jaar is Nederland een echt festivalland. Steeds meer organisatoren van deze evenementen zetten in op verduurzaming, bijvoorbeeld door de hoeveelheid afval te beperken. Festivals hebben dan ook steeds vaker een rol als koploper en zijn regelmatig kleine test- en broedplaatsen voor duurzame innovatie. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook marktkansen op. Om deze kansen te verzilveren zijn nieuwe ketensamenwerkingen nodig. Dit vraagt niet alleen om nieuwe samenwerkingsvormen, maar ook om nieuwe ontwerpen én nieuwe circulaire businessmodellen.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Workshop Track Fashion, sportswear, sporting goods & shoes

15, 28 mei & 10 juni 2020

9.00- 17.30 uur

Wat zou jij doen als je je producten na verkoop en gebruik weer terugkrijgt? Dat is een van de vragen die centraal staan tijdens de Circular Business Design Track, die Modint, FGHS en CIRCO in mei organiseren. Tijdens deze driedaagse Track met het thema Fashion, sportswear, sporting goods & shoes kunnen twee medewerkers per bedrijf intensief kennismaken met circulariteit. Wat betekent het voor het product(ontwerp) en daarna voor de dagelijkse praktijk als het product op de markt is? Een mooie opstap voor bedrijven die concrete (vervolg)stappen willen zetten naar circulair ondernemen.

Meer info & aanmelden
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Recreatie- en watersportbranche

Q4/november 2020 (exacte data nader te bepalen)

9.00 - 18.00 uur

De recreatie- en watersportbranche wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving, zoals de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de recreatiemarkt. Ook is sprake van een steeds kortere productcyclus en sneller veranderende gastwensen en -verwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daarvoor passende oplossingen ontwikkelt. Nieuwe circulaire businessmodellen kunnen een andere blik geven op de recreatiesector en bovendien de band met bestaande gasten én nieuwe doelgroepen versterken.

Meer info & aanmelden