Tracks

Ontdek nieuwe businesskansen, stap in een circulair designproces en ontwikkel een visie en stappenplan met onze Tracks & Classes. Een Track is een driedaags programma voor ondernemers, een Class duurt één dag en is bedoeld voor creatieve professionals. Zie hieronder het overzicht van alle komende Tracks.

 • Businesskansen
 • Kunststof
Track – Medische disposables

13 & 27 oktober, 5 november 2020

9.00 - 17.00 uur

Kunststof producten en disposables - zoals injectiespuiten, mondkapjes, handschoenen en verpakkingen - worden op grote schaal toegepast in de medische sector. Deze producten leveren grote voordelen op voor de hygiëne, bescherming van zorgmedewerkers, gebruiksgemak en kosten. Helaas zijn de meeste producten nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Bouw
Track – Bouw

15 & 29 oktober en 12 november 2020

9.00 - 18.00 uur

Rotterdam wil richting 2040 50.000 nieuwe woningen bouwen, terwijl het doel is om in 2050 volledig circulair te zijn. De uitdaging is groot. Daarom start in oktober 2020 een CIRCO workshopreeks waarin je in drie dagen kennismaakt met de kansen die de circulaire economie voor jouw bedrijf biedt. Hoe kunnen we onderdelen en grondstoffen die uit gebouwen vrijkomen, behouden en hoogwaardig opnieuw inzetten? Welke gezamenlijke proposities kunnen ketenpartijen hiervoor met elkaar ontwikkelen?

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Maakindustrie
Track – Holland Pomp Groep

20 oktober, 3 & 17 november 2020

9.00 - 18.00 uur

Circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor pompsystemen vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig. Tijdens deze Track leer je er alles over en ga je samen met (keten)partners aan de slag.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Maakindustrie
Track – Circular wind farms

22 & 29 oktober en 5 november 2020

9.00 - 18.00 uur

Binnen de windindustrie liggen veel circulaire kansen, van de ontwerp- tot de end of life-fase van windparken als systeem, dus inclusief de noodzakelijke infrastructuur binnen het park. Welke mogelijkheden zijn er voor levensduurverlenging? Wat valt er te doen aan onderhoud en remanufacturing vanuit circulair perspectief? Hoe zorgen we voor waardebehoud einde leven en gesloten kringlopen? Tijdens de CIRCO Track ga je met deze vragen aan de slag, ontdek je circulaire kansen en ontwikkel je een eigen circulaire propositie en businesscase. Daarnaast verkennen we samenwerkingen om te komen tot gezamenlijke proposities of consortia.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Track – Horeca & Catering en toeleverende industrie

28 oktober, 13 & 26 november 2020

9.00 - 18.00 uur

Het zijn zware tijden voor horeca, cateraars en voedselondernemers. Toekomstbestendigheid en nieuwe of aanvullende verdienmodellen zijn nu een extra grote uitdaging. De circulaire economie biedt hiervoor handvatten! In september 2020 start een CIRCO Track waarin je in drie dagen kennismaakt met de circulaire economie en waarin je kansen ontdekt voor je bedrijf. Je houdt voedsel, packaging, disposables, afgedankte grootkeukenproducten of inrichtingselementen tegen het licht en je zet de daaruit voortvloeiende afvalstromen om in waarde.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Track – Evenementenlocaties en toeleverende bedrijven

28 oktober, 13 & 26 november 2020

9.00 - 18.00 uur

Het zijn zware tijden voor zowel de evenementen- en congreslocaties als hun leveranciers. Toekomstbestendigheid en nieuwe verdienmodellen zijn nu een extra grote uitdaging. De circulaire economie biedt hiervoor handvatten! In deze CIRCO Track maak je in drie dagen kennis met de circulaire economie én ontdek je kansen voor je bedrijf. Je houdt voedsel, packaging, disposables, onderhoud, communicatiemiddelen/banners, inrichting en grootkeukenapparatuur tegen het licht en je zet de daaruit voortvloeiende afvalstromen om in waarde.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Maakindustrie
Track – Maakindustrie Limburg

30 oktober, 13 & 30 november 2020

9.00 - 18.00 uur

De CIRCO Track is een driedaags programma waarin je diepgaand en praktisch kennis maakt met de principes van circulair ontwerpen. Deelname aan de Circular Business Design Track biedt jouw bedrijf dé kans om aan de slag te gaan en circulaire business te creëren. Deze speciale CIRCO Track wordt georganiseerd in samenwerking met LIOF en Rabobank Limburg. Beiden werken zij toe naar een regio zonder afval en uitval.

Meer info & aanmelden
 • Consumentengoederen
Track Recreatie-, watersport- en jachtbouwbranche

4 & 25 november, 1 december 2020

9.00 - 18.00 uur

De recreatie- en watersportbranche wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving, zoals de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de recreatiemarkt. Ook is sprake van een steeds kortere productcyclus en sneller veranderende gastwensen en -verwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daarvoor passende oplossingen ontwikkelt. HISWA-RECRON en CIRCO organiseren in november een 2e Circular Business Design Track. De Track, die bestaat uit drie ééndaagse workshops (deels online), is gericht op de recreatie-, watersport- en jachtbouwbranche.

Meer info & aanmelden

Staat jouw gewenste thema er niet bij?
Draag zelf een onderwerp aan!

 • Businesskansen
 • Maakindustrie
Track – Batterijen voor elektrisch vervoer

6, 20 & 27 november 2020

09:00 - 17:00

De markt voor elektrisch vervoer groeit de laatste jaren hard. Van alle nieuwe fietsen die jaarlijks in Nederland verkocht worden, is ruim 40% een E-bike. Met de ambities van de autobranche moeten vanaf 2030 alle nieuwe auto’s volledig elektrisch zijn. Dit betekent dat er veel batterijen nodig zijn. Die batterijen bevatten waardevolle metalen zoals nikkel, kobalt, mangaan, koper, lithium en aluminium. Allemaal grondstoffen die we in Europa niet zelf winnen. En die we terug moeten willen winnen.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Track – Recreatie- en watersportbranche Zeeland

10 & 24 nov, 8 dec 2020

9.00 - 17.30 uur

De recreatie- en watersportbranche wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving. Dit komt onder andere door de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de markt. Ook is sprake van een kortere productcyclus en steeds sneller veranderende gastwensen en gastverwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daar passende oplossingen voor ontwikkelt. Nieuwe circulaire businessmodellen kunnen een andere blik geven op de sector en bovendien de band met bestaande gasten én nieuwe doelgroepen versterken.

Meer info & aanmelden
Track – Circulaire Zonnepanelen

12 & 26 november, 9 december 2020

9.00 - 18.00 uur

De Circulaire Economie maakt gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Zonnepanelen zijn een noodzakelijk onderdeel van de daarvoor benodigde energietransitie. Maar zonnepanelen zijn daarmee zelf nog geen circulaire producten. Recycling ervan staat nog in de kinderschoenen: het aanbod is klein en de panelen zijn niet of nauwelijks ontworpen voor upgrade of recycling. Onderdelen van zonne installaties worden soms eerder vervangen dan technisch noodzakelijk. Panelen moeten geschikt worden gemaakt voor hergebruik, systemen voor refurbish , upgrade , of recycling. Dit vraagt om nieuwe systeemontwerpen , samenwerking in de keten én nieuwe business modellen.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Bouw
Track – Circulaire Kunststoffen in woningen

13 & 26 november, 10 december 2020

9.00 - 18.00 uur

In gebouwen worden volop kunststof producten toegepast, zoals buizen, isolatie, kozijnen, gevelbekleding, dakbedekking en de verpakkingen daarvan. Deze producten leveren grote voordelen op voor het comfort en de isolatie van woningen en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. Helaas zijn de meeste kunststof producten en verpakkingen nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Track – Loodvrije Recreatieve Visserij

17 november, 1 & 15 december

9.00 - 17.30 uur

Binnen de recreatieve sportvisserij wordt veel lood gebruikt, in allerlei vormen, met een totale jaarlijkse hoeveelheid van ruim 500 ton (bron: Emissieregistratie Deltares). Dit komt terecht in het water, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Om sportvisserij en recreatie in en op het water ook in de toekomst mogelijk te houden, is het noodzakelijk om te voorkomen dat het lood in het water terechtkomt. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én businessmodellen. In deze CIRCO Track leer je er alles over.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Track – Recreatie & Toerisme Friesland

23 november, 9 december 2020 & (derde dag wordt nog bepaald)

9.00 - 18.00 uur

Circulariteit is kansrijk voor de recreatiewereld. Jouw gasten zijn gevoelig voor natuurbeleving en voor duurzame oplossingen. Maak hier gebruik van en doe mee met de CIRCO Track Recreatie & Toerisme! Circulariteit en commercie gaan hand in hand. Ontdek zelf de kansen van circulariteit voor je bedrijf. We nemen je mee om jouw kansen te vinden en deze concreet uit te werken.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Bouw
Track – Circulaire kansen in de Limburgse betonindustrie

wk 48 & 50 in 2020 en wk 2 in 2021

9.00 - 17.00 uur

De betonindustrie is een belangrijke leverancier voor de bouw en GWW-sector. Om CO2 uitstoot te reduceren is hergebruik en recycling noodzakelijk. Maar ook schoner produceren en slimmer ontwerpen. En daarvoor is innovatie nodig, in de gehele keten. In deze driedaagse Track brengen we ketenpartners uit de Limburgse betonindustrie bij elkaar om ze samen op weg te helpen.

Meer info & aanmelden
 • 1
 • 2