Tracks

Ontdek nieuwe businesskansen, stap in een circulair designproces en ontwikkel een visie en stappenplan met onze Tracks & Classes. Een Track is een driedaags programma voor ondernemers, een Class duurt één dag en is bedoeld voor creatieve professionals. Zie hieronder het overzicht van alle komende Tracks.

Workshop Bouw​ Overijssel

Q3/Q4 (exacte data nader te bepalen)

Nader te bepalen

De bouwsector is zeer materiaal-intensief, wat zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dit creëert een brede opgave waar veel kansen liggen. Deze driedaagse Track wordt speciaal georganiseerd voor MKB’ers in de provincie Overijssel uit de bouwketen, gebouwgerelateerde maakindustrie en toeleveranciers. Voor bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe businesskansen en die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Maakindustrie
Workshop Track – Offshore wind

Q3 (exacte data nader te bepalen)

9.00 - 18.00 uur

Binnen de offshore wind-industrie liggen veel circulaire kansen, van de ontwerp- tot de end of life-fase van windparken. Welke mogelijkheden zijn er voor levensduurverlenging? Wat valt er te doen aan onderhoud en remanufacturing vanuit circulair perspectief? Tijdens de CIRCO Track ga je met deze vragen aan de slag, ontdek je circulaire kansen en ontwikkel je een eigen circulaire propositie en businesscase.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Circulaire Zorglogistiek

Q3/Q4 2020 (exacte data nader te bepalen ivm covid-19)

9.00 - 18.00 uur

Binnen het zorgdomein bestaan veel logistieke stromen van waardevolle materialen en producten. Hoogwaardige producten als scootmobiels, bedden en catscanners tot consumables als injectienaalden en reageerbuisjes. Al deze producten hebben waarde en veel van deze waarde wordt op verschillende plekken in de keten verspild. Diverse oplossingen zoals deelplatforms, refurbishment en nieuwe productontwerpen kunnen helpen deze verspilling tegen te gaan.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Workshop Track Fashion, sportswear, sporting goods & shoes

Data nader te bepalen ivm covid-19

9.00- 17.30 uur

Wat zou jij doen als je je producten na verkoop en gebruik weer terugkrijgt? Dat is een van de vragen die centraal staan tijdens de Circular Business Design Track, die Modint, FGHS en CIRCO in mei organiseren. Tijdens deze driedaagse Track met het thema Fashion, sportswear, sporting goods & shoes kunnen twee medewerkers per bedrijf intensief kennismaken met circulariteit. Wat betekent het voor het product(ontwerp) en daarna voor de dagelijkse praktijk als het product op de markt is? Een mooie opstap voor bedrijven die concrete (vervolg)stappen willen zetten naar circulair ondernemen.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Maakindustrie
Workshop Track – Installatietechniek

2, 15 & 24 september 2020

9.00 - 18.00 uur

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Hoewel dit nog ver weg is, worden momenteel de eerste stappen gezet. Ook voor de techniekbranche rijst de vraag: hoe gaan we bewuster om met (schaarse) grondstoffen en circulair ondernemen? In september start een nieuwe Track speciaal voor de installatiebranche waarin je in drie dagen kennismaakt met de circulaire economie, kansen ontdekt voor je bedrijf en concrete stappen zet naar de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Maakindustrie
Workshop Track – Maritieme maakindustrie en Haven

4, 16 & 23 september 2020

9.00 - 18.00 uur

Van diverse scheepswerven, -bouwers, partijen in haven equipment, offshore, decommissioning en recyclingbedrijven tot andere ketenpartijen: hoe gaan we samen bewuster om met (schaarse) grondstoffen en aan de slag met circulair ondernemen? Hoe zorgen we voor meer wendbare en weerbare bedrijven binnen een complexe omgeving? In september 2020 start een CIRCO workshopreeks waarin je (verder) kennismaakt met de circulaire economie, kansen ontdekt voor je bedrijf en concrete stappen zet naar de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Horeca & Catering en toeleverende industrie

21 september, 5 & 19 oktober 2020

9.00 - 18.00 uur

Het zijn zware tijden voor horeca, cateraars en voedselondernemers. Toekomstbestendigheid en nieuwe of aanvullende verdienmodellen zijn nu een extra grote uitdaging. De circulaire economie biedt hiervoor handvatten! In september 2020 start een CIRCO Track waarin je in drie dagen kennismaakt met de circulaire economie en waarin je kansen ontdekt voor je bedrijf. Je houdt voedsel, packaging, disposables, afgedankte grootkeukenproducten of inrichtingselementen tegen het licht en je zet de daaruit voortvloeiende afvalstromen om in waarde.

Meer info & aanmelden
 • Kunststof
Workshop Track – Medische disposables

1, 13 & 27 oktober 2020

9.00 - 18.00 uur

Kunststof producten en disposables - zoals injectiespuiten, mondkapjes, handschoenen en verpakkingen - worden op grote schaal toegepast in de medische sector. Deze producten leveren grote voordelen op voor de hygiëne, bescherming van zorgmedewerkers, gebruiksgemak en kosten. Helaas zijn de meeste producten nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.

Meer info & aanmelden

Staat jouw gewenste thema er niet bij?
Draag zelf een onderwerp aan!

 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Loodvrije Recreatieve Visserij

Q4 (exacte data nader te bepalen)

9.00 - 17.30 uur

Binnen de recreatieve sportvisserij wordt veel lood gebruikt, in allerlei vormen, met een totale jaarlijkse hoeveelheid van ruim 500 ton (bron: Emissieregistratie Deltares). Dit komt terecht in het water, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Om sportvisserij en recreatie in en op het water ook in de toekomst mogelijk te houden, is het noodzakelijk om te voorkomen dat het lood in het water terechtkomt. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én businessmodellen. In deze CIRCO Track leer je er alles over.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Evenementenlocaties en toeleverende bedrijven

14 & 28 oktober, 11 november 2020

9.00 - 18.00 uur

Het zijn zware tijden voor zowel de evenementen- en congreslocaties als hun leveranciers. Toekomstbestendigheid en nieuwe verdienmodellen zijn nu een extra grote uitdaging. De circulaire economie biedt hiervoor handvatten! In deze CIRCO Track maak je in drie dagen kennis met de circulaire economie én ontdek je kansen voor je bedrijf. Je houdt voedsel, packaging, disposables, onderhoud, communicatiemiddelen/banners, inrichting en grootkeukenapparatuur tegen het licht en je zet de daaruit voortvloeiende afvalstromen om in waarde.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Bouw
Workshop Track – Bouw

15 & 29 oktober en 12 november 2020

9.00 - 18.00 uur

Rotterdam wil richting 2040 50.000 nieuwe woningen bouwen, terwijl het doel is om in 2050 volledig circulair te zijn. De uitdaging is groot. Daarom start in oktober 2020 een CIRCO workshopreeks waarin je in drie dagen kennismaakt met de kansen die de circulaire economie voor jouw bedrijf biedt. Hoe kunnen we onderdelen en grondstoffen die uit gebouwen vrijkomen, behouden en hoogwaardig opnieuw inzetten? Welke gezamenlijke proposities kunnen ketenpartijen hiervoor met elkaar ontwikkelen?

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Maakindustrie
Workshop Track – Holland Pomp Groep

20 oktober, 3 & 17 november 2020

9.00 - 18.00 uur

Circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor pompsystemen vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig. Tijdens deze Track leer je er alles over en ga je samen met (keten)partners aan de slag.

Meer info & aanmelden
Workshop Track – Zonnepanelen

22 oktober en 12 & 26 november 2020

9.00 - 18.00 uur

De Circulaire Economie maakt gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Zonnepanelen zijn een noodzakelijk onderdeel van de daarvoor benodigde energietransitie. Maar zonnepanelen zijn daarmee zelf nog geen circulaire producten. Recycling ervan staat nog in de kinderschoenen: het aanbod is klein en de panelen zijn niet of nauwelijks ontworpen voor upgrade of recycling. Zonnepanelen hebben geen oneindige levensduur en moeten geschikt worden gemaakt voor hergebruik, upgrade of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen, om samenwerking in de keten én om nieuwe business modellen.

Meer info & aanmelden
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Recreatie- en watersportbranche

4 & 25 november, 1 december 2020

9.00 - 18.00 uur

De recreatie- en watersportbranche wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving, zoals de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de recreatiemarkt. Ook is sprake van een steeds kortere productcyclus en sneller veranderende gastwensen en -verwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daarvoor passende oplossingen ontwikkelt. Nieuwe circulaire businessmodellen kunnen een andere blik geven op de recreatiesector en bovendien de band met bestaande gasten én nieuwe doelgroepen versterken.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Recreatie- en watersportbranche Zeeland

10 & 24 nov, 8 dec 2020

9.00 - 17.30 uur

De recreatie- en watersportbranche wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving. Dit komt onder andere door de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de markt. Ook is sprake van een kortere productcyclus en steeds sneller veranderende gastwensen en gastverwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daar passende oplossingen voor ontwikkelt. Nieuwe circulaire businessmodellen kunnen een andere blik geven op de sector en bovendien de band met bestaande gasten én nieuwe doelgroepen versterken.

Meer info & aanmelden