Tracks

Ontdek nieuwe businesskansen, stap in een circulair designproces en ontwikkel een visie en stappenplan met onze Tracks & Classes. Een Track is een driedaags programma voor ondernemers, een Class duurt één dag en is bedoeld voor creatieve professionals. Zie hieronder het overzicht van alle komende Tracks.

 • Consumentengoederen
Workshop Track – Tuinbouw

14 & 28 november, 11 december 2019

9.00 - 18.00 uur

Groen is veel meer dan mooi. Groen heeft een positieve invloed op ons woon-, werk- en leefklimaat. Dat weten we intuïtief, wordt aangetoond door koplopers in de tuinbouwsector en is wetenschappelijk vastgesteld in diverse publiek-private samenwerkingsprojecten. Maar hoe zetten we deze kennis om in nieuwe business voor bedrijven in de tuinbouwsector? En kunnen we dat zó doen dat dit bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en circulaire economie?

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
Workshop Track – Watergedragen HVAC-installaties

20 & 29 november, 12 december 2019

9.00 - 18.00 uur

HVAC-installaties worden in woningen en utiliteitsgebouwen toegepast voor klimaatbeheersing. Ze spelen een belangrijke rol in de vereiste energietransitie en Energie Prestaties van Gebouwen (EPG). De systemen kunnen bestaan uit Heating, Ventilation en zo nodig Airconditioning (HVAC). De installaties zijn doorgaans al zo ontworpen dat zoveel mogelijk energie bespaard wordt. Maar hoe zit het met de technische levensduur, en de aanpasbaarheid als het gebruik van een gebouw verandert? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden is het nodig om nieuwe ontwerpen én nieuwe circulaire businessmodellen te verkennen.

Meer info & aanmelden
 • Ontwerpstrategie
 • Bouw
Workshop Track – Circulaire gemalen

21 november, 3 & 18 december 2019

9.00 - 18.00 uur

Een hogere zeespiegel, veranderende rivierwatertoevoer en andere eisen aan waterstanden, om bodemdaling af te remmen. Deze factoren kunnen tijdens de lange levensduur van gemalen een grote rol spelen en voor nieuwe technische en economische uitdagingen zorgen. Maar hoe houd je hiermee rekening in het ontwerp van een gemaal dat voor lange tijd mee moet gaan? En hoe passen circulaire doelstellingen hierin? Je leert het tijdens deze driedaagse CIRCO Track!

Meer info & aanmelden
 • Bouw
Workshop Track – Hout uit bouw en sloop

26 november & 10 december 2019, 14 januari 2020

9.00 - 18.00 uur

Verschillende Zuid-Hollandse gemeenten organiseren samen een CIRCO Track over hout uit bouw en sloop. Vaak belandt hout uit sloop- en renovatieprojecten nu nog in de verbrandingsoven, maar er liggen kansen voor hoogwaardig hergebruik met mogelijk ook inzet door mensen tot een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat betekent een omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Bouw
Workshop Track – Circulaire afbouw

6 december 2019, 10 & 24 januari 2020

9.00 - 18.00 uur

In de bouwsector zijn veel verschillende partijen betrokken die allemaal een schakel vormen in de transitie naar een circulaire bouw. De Alliantie Cirkelregio Utrecht, een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale partijen die samen toewerken naar een circulair georganiseerde regio, organiseert deze CIRCO Track voor bedrijven uit de regio Utrecht die actief zijn in de bouwketen.

Meer info & aanmelden
 • Ontwerpstrategie
 • Kunststof
Workshop Track – Natuurvezels in circulaire producten

10 december 2019, 8 & 21 januari 2020

09.00 - 17.00 uur

In de regio Holland Rijnland zijn er diverse agro-reststromen aanwezig, waarnaar weinig wordt omgekeken en dat als afval wordt beschouwd. Hierbij kun je denken aan reststromen als riet- en bermmaaisel. Binnen een circulaire economie willen we deze reststromen als grondstoffen verwaarden. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Meer info & aanmelden

Staat jouw gewenste thema er niet bij?
Draag zelf een onderwerp aan!

 • Maakindustrie
Workshop Track – Circulaire Haven & Logistiek

11 december 2019, 8 & 22 januari 2020

9.00 - 18.00 uur

Op dit moment vindt er nog veel waardeverlies plaats in de maritieme maakindustrie. De hoeveelheden ruwe grondstoffen die worden verbruikt bij het bouwen van schepen en installaties is enorm. Ook kunnen bedrijven in de haven en logistiek slimmer samenwerken. Zo heeft de ene onderneming energie en grondstoffen over die een ander juist goed kan gebruiken. Hiervoor zijn nieuwe ketensamenwerkingen nodig. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Meer info & aanmelden
 • Ontwerpstrategie
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Circulaire Zorglogistiek

Jan/feb 2020 (exacte data nader te bepalen)

9.00 - 18.00 uur

Binnen het zorgdomein bestaan veel logistieke stromen van waardevolle materialen en producten. Hoogwaardige producten als scootmobiels, bedden en catscanners tot consumables als injectienaalden en reageerbuisjes. Al deze producten hebben waarde en veel van deze waarde wordt op verschillende plekken in de keten verspild. Diverse oplossingen zoals deelplatforms, refurbishment en nieuwe productontwerpen kunnen helpen deze verspilling tegen te gaan.

Meer info & aanmelden
 • Businesskansen
 • Consumentengoederen
Workshop Track – Consumentenproducten Utrecht

8 & 22 januari en 7 februari 2020

9.00 - 18.00 uur

Provincie Utrecht wil in 2050 volledig circulair zijn. In een circulaire economie gaan producten langer mee en worden ze slim hergebruikt en gerecycled. Of er worden diensten aangeboden in plaats van producten. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. CIRCO biedt een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan, om een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken.

Meer info & aanmelden
 • Maakindustrie
Workshop Track – Maritieme maakindustrie en Haven

30 januari, 18 februari & 5 maart 2020

9.00 - 18.00 uur

Werk je bij een bedrijf dat actief is in Zuid-Holland in de maritieme maakindustrie of in de haven en wil je aan de slag met circulair ondernemen? Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van waardeverlies of marktkansen voor re-manufacturing en ontwerp voor demontage, hergebruik en flexibiliteit. Doe dan mee aan deze driedaagse CIRCO Track in Blue City, waarin je op weg wordt geholpen in een gefaciliteerd ontwerpproces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Meer info & aanmelden
 • Agro
Workshop Track – Agro

31 januari, 14 & 28 februari 2020

9.00 - 18.00 uur

De agrarische sector is volop in beweging. Er zijn veel ontwikkelingen in de sector, zoals kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, doelmatiger bodemgebruik, natuurlijke bemesting, energietransitie en decentrale productie op het erf. Provincie Noord-Holland en CIRCO organiseren samen workshops over circulaire economie, waar bedrijven die actief zijn in de agro-sector concrete handvatten krijgen aangereikt om aan de slag te gaan met innovatie en om toekomstbestendig te worden.

Meer info & aanmelden
 • 1
 • 2