Tracks

Ontdek nieuwe businesskansen, stap in een circulair designproces en ontwikkel een visie en stappenplan met onze Tracks & Classes. Een Track is een workshop-programma voor ondernemers, gedeeltelijk online en gedeeltelijk met fysiek samenkomen (uiteraard wanneer de maatregelen van de Rijksoverheid dit toelaten). Zie hieronder het overzicht van alle komende Tracks.

2 juni, 14 juni en 28 juni 2022
  • Consumentengoederen
Track – Luiers en incontinentiemateriaal

Jaarlijks worden in Nederland ca. 2 miljard luiers en incontinentiemateriaal weggegooid en als restafval verbrand, ca. 400.000 ton. Doelstelling van deze CIRCO Track is om met de keten te verkennen hoe deze afvalstroom kan worden omgebogen. En wat dit betekent voor de logistiek van inzameling en verwerking. Alle routes worden verkend: van herbruikbare producten, biobased materialen tot recycling en vergisting.

Meer informatie
TBD: Juni 2022
  • Maakindustrie
Track – Circulariteit in de superjacht refit

Duurzaamheid en het circulair gebruik van materialen krijgt steeds meer aandacht binnen de sector, mede als gevolg van toenemende maatschappelijke druk. Superjachten hebben een lange levensduur en naar verwachting zal 85% van de huidige vloot in 2050 nog operationeel zijn. Alleen door bestaande jachten te verduurzamen kan de sector als geheel tegemoet komen aan de groeiende maatschappelijke druk en strengere wetgeving om duurzaam te opereren.

Meer informatie
20 september (ochtend), 4 oktober (ochtend) en 18 oktober (middag)
  • Bouw
  • Bouw
Track – Bouw en infra

Circulair bouwen betekent het bouwen zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem en waar mogelijk zelfs positieve milieu-impact te creëren. Ben je aannemer of heb je een andere rol binnen de bouw/infra-sector in Zeeland en wil je aan de slag met circulair bouwen of ben je al aan het circulair bouwen, maar zoek je nog verdieping? Meld je dan aan voor de CIRCO Track!

Meer informatie