Let op! Deze track is al geweest

Track – Bouw en infra

Track

27 september, 13 oktober en 20 oktober 2022
Nog te bepalen

Circulair bouwen betekent het bouwen zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem en waar mogelijk zelfs positieve milieu-impact te creëren. Ben je aannemer of heb je een andere rol binnen de bouw/infra-sector in Zeeland en wil je aan de slag met circulair bouwen of ben je al aan het circulair bouwen, maar zoek je nog verdieping? Meld je dan aan voor de CIRCO Track!

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 5% van de CO2-uitstoot en de gebouwde omgeving (ongeveer 8 miljoen woningen en 1 miljoen commerciële en andere gebouwen) is verantwoordelijk voor ongeveer 35% van de uitstoot.

Verder produceert de bouwsector jaarlijks voor ruim 50 miljard euro aan verschillende gebouwen, deze gebouwen moeten nu al voldoen aan hoge duurzaamheidscriteria, maar om de klimaatdoelen te behalen is meer nodig en moeten dus ook bestaande gebouwen verduurzaamd en CO2-neutraal gemaakt worden. Dit is een grote maatschappelijke opgave waar niet alleen de bouwsector een bijdrage aan levert, maar ook andere partijen in de keten. Welke partijen zijn hier allemaal voor nodig en hoe kunnen we samenwerken om te komen tot circulaire bouwmethoden en passende businessmodellen? Dit komt allemaal terug in de CIRCO Track.

Heb je ketenpartners, zoals een opdrachtgever (woningcorporatie, projectontwikkelaar, etc.) of materialenleverancier die je mee wilt nemen in het circulaire denkproces, ook zij kunnen meedoen!

Hoe ziet een CIRCO Track eruit?

Fase 1: Initiate – ontdekken van circulaire kansen

Je duikt in het gedachtengoed van circulaire ontwerpprincipes. Je analyseert de huidige lineaire waardeketen en selecteert de kansen voor jouw bedrijf.

Fase 2: Ideate – creeëren van circulaire businessmodellen

+ Je werkt de meest veelbelovende circulaire kans van Fase 1 uit.

Fase 3: Implement – praktisch en uitvoering

Je kijkt naar technische en commerciële haalbaarheid van jouw uitgewerkte circulaire kans, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. De CIRCO Track wordt afgesloten met een pitch door deelnemende partijen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via het mailadres zeeland@circonl.nl

Wat levert het op?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
  • Tijdens de Track werk je samen met ketenpartners, dat maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. Bovendien houd je er mogelijk nieuwe partners aan over.
  • Je gaat intensief aan de slag met ervaren CIRCO trainers die expert zijn op het gebied van circulair ontwerp in jouw branche.
  • Je krijgt toegang tot actuele kennis, concrete tools, en inzicht in (markt)ontwikkelingen.
  • Het bereid je voor op de komst van actuele wet & regelgeving. En je krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Je gaat naar huis met een duidelijk en concreet plan voor een circulair product of dienst, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.
Afbeelding-Bouw.jpg

Meld je nu aan via de button links op deze pagina!

Programma

Een CIRCO Track bestaat uit drie (fysieke of online) bijeenkomsten van een halve dag met de trainers en alle deelnemers. Daarnaast krijg je zelfwerk en 1-op-1 calls met de trainer. Je krijgt tijdens de Track kennis aangereikt die je direct op je eigen case toepast. De totale tijdsbesteding is 20 uur verspreid over ongeveer 6 weken.

Dag 1 Initiate Workshop (halve dag / op locatie)
Je maakt kennis met de andere deelnemers en gaat aan de slag met het product of de dienst van jouw bedrijf. Samen duiken we in het gedachtengoed van de circulaire economie en circulaire ontwerpprincipes. Je analyseert de huidige waardeketen van jouw bedrijf en brengt in beeld waar waardevernietiging en verspilling zitten. Hier liggen jouw circulaire kansen!

Dag 2 Ideate Workshop (halve dag / online)
Je deelt je ambities met andere deelnemers. Handig, want zij komen uit dezelfde keten en kunnen je dus nuttige input geven op jouw idee. Daarna ga je gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. Je ontwikkelt je circulaire businessmodel of (her)ontwerpt je product en/of dienst.

Dag 3 Implement Workshop (halve dag / op locatie)
We kijken naar de technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten uit de vorige workshop. Je brengt de gevolgen voor je bedrijfsvoering in kaart en berekent de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières en je bedenkt hoe je klanten, collega’s en management mee kunt krijgen in je ambities. Je sluit af met het maken en geven van een doordachte pitch.

Praktische informatie

Deelnemers

Aan deze Track doen minimaal 8 en maximaal 12 bedrijven mee. Om de Track het best te benutten, zijn per bedrijf twee deelnemers nodig. Bij voorkeur een duo van Creatie (ontwerper of ingenieur) en Commercie (sales, marketing of business development). Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces. Een CIRCO Track gaat namelijk over het herontwerp van je product én van je businessmodel.

Investering

Per bedrijf is de investering € 1.000,-. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen en ontvangen zij al het workshopmateriaal. De feitelijke kosten zijn € 2.000. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door (vul hier de naam van de organisatie(s) in).

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor deelname zijn €1000,- excl. BTW per bedrijf (voor 2 personen).

Feitelijke kosten zijn € 2.000. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aantal deelnemers

Aantal bedrijven: minimaal 8, maximaal 12. Voor optimaal resultaat en goede implementatie doen er 2 personen per bedrijf mee.

 

Topics

CIRCO samenwerking Zeeland

Om het Zeeuwse bedrijfsleven te ondersteunen op de weg naar een circulaire economie hebben de Rabobank, Impuls Zeeland, Dockwize en de Provincie Zeeland de handen ineen geslagen. Met de organisatie van CIRCO Tracks wil CIRCO Zeeland het MKB – en ook grotere bedrijven – in de regio ondersteunen en stimuleren om aan de slag te gaan met het (her) ontwerpen van een circulair product of dienst, inclusief businessmodel Het samenwerkingsverband is deze maand van start gegaan. Zij zien de CIRCO methode als een tool die, naast alle andere mooie initiatieven die er al zijn, ingezet kan worden om het MKB op weg te helpen. Tijdens een CIRCO Track kun je als ondernemer, met behulp van een trainer, in drie dagen tijd werken aan een circulair business model en leer je waar circulaire kansen in jouw keten zitten. Na de CIRCO track zijn de contacten gelegd , de lijntjes kort en kan er direct gekeken worden wat er verder nog past. Bijvoorbeeld deelname aan een ander programma, een voucher of andere subsidieregeling. Heb je direct al interesse in deelname aan een CIRCO workshop? Stuur dan een mailtje naar circo@zeeland.nl.