Track – Bouw en infra

Track

27 september (ochtend), 13 oktober (ochtend) en 20 oktober (middag)
Nader te bepalen

Circulair bouwen betekent het bouwen zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem en waar mogelijk zelfs positieve milieu-impact te creëren. Ben je aannemer of heb je een andere rol binnen de bouw/infra-sector in Zeeland en wil je aan de slag met circulair bouwen of ben je al aan het circulair bouwen, maar zoek je nog verdieping? Meld je dan aan voor de CIRCO Track!

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 5% van de CO2-uitstoot en de gebouwde omgeving (ongeveer 8 miljoen woningen en 1 miljoen commerciële en andere gebouwen) is verantwoordelijk voor ongeveer 35% van de uitstoot.

Verder produceert de bouwsector jaarlijks voor ruim 50 miljard euro aan verschillende gebouwen, deze gebouwen moeten nu al voldoen aan hoge duurzaamheidscriteria, maar om de klimaatdoelen te behalen is meer nodig en moeten dus ook bestaande gebouwen verduurzaamd en CO2-neutraal gemaakt worden. Dit is een grote maatschappelijke opgave waar niet alleen de bouwsector een bijdrage aan levert, maar ook andere partijen in de keten. Welke partijen zijn hier allemaal voor nodig en hoe kunnen we samenwerken om te komen tot circulaire bouwmethoden en passende businessmodellen? Dit komt allemaal terug in de CIRCO Track.

Heb je ketenpartners, zoals een opdrachtgever (woningcorporatie, projectontwikkelaar, etc.) of materialenleverancier die je mee wilt nemen in het circulaire denkproces, ook zij kunnen meedoen!

Hoe ziet een CIRCO Track eruit?

Fase 1: Initiate – ontdekken van circulaire kansen

Je duikt in het gedachtengoed van circulaire ontwerpprincipes. Je analyseert de huidige lineaire waardeketen en selecteert de kansen voor jouw bedrijf.

Fase 2: Ideate – creeëren van circulaire businessmodellen

+ Je werkt de meest veelbelovende circulaire kans van Fase 1 uit.

Fase 3: Implement – praktisch en uitvoering

Je kijkt naar technische en commerciële haalbaarheid van jouw uitgewerkte circulaire kans, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. De CIRCO Track wordt afgesloten met een pitch door deelnemende partijen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via het mailadres zeeland@circonl.nl

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor deelname zijn €1000,- excl. BTW per bedrijf (voor 2 personen).

Feitelijke kosten zijn € 2.000. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aantal deelnemers

Aantal bedrijven: minimaal 8, maximaal 12. Voor optimaal resultaat en goede implementatie doen er 2 personen per bedrijf mee.

 

Topics

CIRCO samenwerking Zeeland

Om het Zeeuwse bedrijfsleven te ondersteunen op de weg naar een circulaire economie hebben de Rabobank, Impuls Zeeland, Dockwize en de Provincie Zeeland de handen ineen geslagen. Met de organisatie van CIRCO Tracks wil CIRCO Zeeland het MKB – en ook grotere bedrijven – in de regio ondersteunen en stimuleren om aan de slag te gaan met het (her) ontwerpen van een circulair product of dienst, inclusief businessmodel Het samenwerkingsverband is deze maand van start gegaan. Zij zien de CIRCO methode als een tool die, naast alle andere mooie initiatieven die er al zijn, ingezet kan worden om het MKB op weg te helpen. Tijdens een CIRCO Track kun je als ondernemer, met behulp van een trainer, in drie dagen tijd werken aan een circulair business model en leer je waar circulaire kansen in jouw keten zitten. Na de CIRCO track zijn de contacten gelegd , de lijntjes kort en kan er direct gekeken worden wat er verder nog past. Bijvoorbeeld deelname aan een ander programma, een voucher of andere subsidieregeling. Heb je direct al interesse in deelname aan een CIRCO workshop? Stuur dan een mailtje naar circo@zeeland.nl.