Workshop Bouw​ Overijssel

Track

Q3/Q4 (exacte data nader te bepalen)
Nader te bepalen

De bouwsector is zeer materiaal-intensief, wat zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dit creëert een brede opgave waar veel kansen liggen. Deze driedaagse Track wordt speciaal georganiseerd voor MKB’ers in de provincie Overijssel uit de bouwketen, gebouwgerelateerde maakindustrie en toeleveranciers. Voor bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe businesskansen en die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

25. New Horizon 1

De bouwsector is zeer materiaal-intensief, wat zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dit creëert een brede opgave waar veel kansen liggen.  Deze driedaagse Track wordt speciaal georganiseerd voor MKB’ers in de provincie Overijssel uit de bouwketen, gebouwgerelateerde maakindustrie en toeleveranciers. Voor bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe businesskansen en die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

In drie dagen maak je kennis met de circulaire economie, ontdek je de kansen hiervan voor je bedrijf en zet je concrete stappen naar de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.

Onderwerpen die tijdens deze Track aangepakt kunnen worden zijn:

 • Circulaire daken: op dit moment zijn er, behalve de verbrandingsoven, nog geen oplossingen voor daken die verwijderd worden van gebouwen. Dit moet en kan anders! Werk jij mee aan een oplossing?
 • Warmte-as-a-service: hoe buig je het businessmodel om van het plaatsen van installaties naar een service die draait om onderhoud en service? Welke verdienmodellen zijn te bedenken en wie heb je nodig? En nu iedereen van het gas af moet biedt dit wellicht kansen. Doe je mee?
 • Circulaire installaties: ook hier geldt “van eigendom naar gebruik”. 

Maar hoe en waar ligt de kracht van jouw bedrijf? Zijn er nog andere modellen te bedenken? Schrijf je in en werk samen met ons aan een oplossing.

Waarom meedoen?

 • Je gaat concreet aan de slag met circulaire economie
 • Je ontwikkelt een verdienmodel waarbij je meer waarde haalt uit de huidige grondstoffen/producten
 • Je (her)ontwerpt je bestaande producten naar circulaire business
 • Je werkt aan gezamenlijk innovatie in de gehele keten
 • Je ontwikkelt nieuwe businessmodellen voor verbetering klantrelatie (verdienstelijking)
 • Je krijgt inzicht in waardeverlies en benut deze
 • Je creëert aansluiting op andere innovatiethema’s zoals data, AI, verdienstelijking, LEAN en 3D

Hiermee

 • Vergroot je je concurrentiekracht en creëer je nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten
 • Krijg je toegang tot concreet bruikbare kennis en design tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden
 • Krijg je zowel zicht op de voor je bedrijf realiseerbare circulaire plannen op korte termijn, als op mogelijke systeemveranderingen, als stip aan de horizon

Ambities Rijksoverheid

 • Door te investeren in circulaire business draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede programma circulaire economie:
 • In 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
 • Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Deze CIRCO Track wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Trainers

Barbara Middelhoff
Meer info