Track – Bouw​ Overijssel

Track

5 & 19 november, 3 december 2020
09:00 - 17:00 uur

De bouwsector is zeer materiaal-intensief, wat zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dit creëert een brede opgave waar veel kansen liggen. Deze Track wordt speciaal georganiseerd voor MKB’ers in de provincie Overijssel uit de bouwketen, gebouwgerelateerde maakindustrie en toeleveranciers.

urban mining - new horizon

In drie dagen maak je kennis met de circulaire economie. Je ontdekt de kansen hiervan voor je bedrijf en je zet concrete stappen naar de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. De Track is bedoeld voor bedrijven in Overijssel die op zoek zijn naar nieuwe businesskansen. Bedrijven die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd ontweprproces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Onderwerpen die tijdens deze Track aangepakt kunnen worden zijn:

 • Circulaire daken: op dit moment zijn er, behalve de verbrandingsoven, nog geen oplossingen voor daken die verwijderd worden van gebouwen. Dit moet en kan anders! Werk jij mee aan een oplossing?
 • Warmte-as-a-service: hoe buig je het businessmodel om van het plaatsen van installaties naar een service die draait om onderhoud en service? Welke verdienmodellen zijn te bedenken en wie heb je nodig? En nu iedereen van het gas af moet biedt dit wellicht kansen. Doe je mee?
 • Circulaire installaties: ook hier geldt “van eigendom naar gebruik”. 

Maar hoe en waar ligt de kracht van jouw bedrijf? Zijn er nog andere modellen te bedenken? Schrijf je in en werk samen met ons aan een oplossing.

Waarom meedoen?

 • Je gaat concreet aan de slag met circulaire economie
 • Je ontwikkelt een verdienmodel waarbij je meer waarde haalt uit de huidige grondstoffen/producten
 • Je (her)ontwerpt je bestaande producten naar circulaire business
 • Je werkt aan gezamenlijk innovatie in de gehele keten
 • Je ontwikkelt nieuwe businessmodellen voor verbetering klantrelatie (verdienstelijking)
 • Je krijgt inzicht in waardeverlies en benut deze
 • Je creëert aansluiting op andere innovatiethema’s zoals data, AI, verdienstelijking, LEAN en 3D

Hiermee

 • Vergroot je je concurrentiekracht en creëer je nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten
 • Krijg je toegang tot concreet bruikbare kennis en design tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden
 • Krijg je zowel zicht op de voor je bedrijf realiseerbare circulaire plannen op korte termijn, als op mogelijke systeemveranderingen, als stip aan de horizon

Ambities Rijksoverheid

 • Door te investeren in circulaire business draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede programma circulaire economie:
 • In 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
 • Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Deze CIRCO Track wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor dit bedrag kunnen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen volgen.

Locatie

Deze Track vindt volledig digitaal plaats. Na aanmelding krijg je instructies over de tools die we hiervoor gebruiken.

Meer informatie & vragen

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze Circo Track? Neem dan contact op met Rogier Eenkhoorn, 06 432 249 69 of rogier@kennispoortregiozwolle.nl.

Trainers

Barbara Middelhoff
Meer info