Let op! Deze track is al geweest

Track- Biobased isoleren & installaties

Track

13 mei, 30 juni

De vraag naar goede woningen en andere gebouwen blijft groeien. Door gebouwen te renoveren, komen er meer comfortabele woningen en kantoren bij. Renovatie is vaak duurzamer, goedkoper en minder schadelijk voor het milieu dan sloop gevolgd door nieuwbouw. Om de energiebehoefte terug te dringen heeft het kabinet het Nationaal Isolatieprogramma gelanceerd. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het doel om 1 miljoen hybride warmtepompen in de bestaande bouw te installeren voor 2030.

Een belangrijke rol voor deze verduurzaming van de bestaande bouw is weggelegd voor biobased materialen. Biobased materialen zijn materialen met een natuurlijke oorsprong. Ze zijn daarom hernieuwbaar als grondstof en passen goed in een circulaire economie. Naast de bouwmaterialen zijn de installaties in een bouwwerk voor een groot deel verantwoordelijk voor de milieu impact, zowel in de bouw als over de levensduur van het bouwwerk. Vanuit regelgeving en beleid wordt steeds meer gestuurd op reductie van de whole life carbon van een bouwwerk, materialen, installaties en energieverbruik. Voor een gezonde en duurzame renovatie van gebouwen met een lage carbonvoetafdruk is de samenhang tussen het bouwkundige en installatietechnische concept essentieel. In de huidige praktijk worden deze nu vaak los van elkaar ontworpen, in deze CIRCO Track gaan we juist gezamenlijk aan de slag.

Wat levert het op?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
  • Een gedeeld plan voor samenwerking binnen de keten: Tijdens de Track werk je samen met ketenpartners, dat maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. Bovendien houd je er mogelijk nieuwe partners aan over.
  • Je gaat intensief aan de slag met ervaren CIRCO trainers die expert zijn op het gebied van circulair ontwerp in jouw branche.
  • Je krijgt toegang tot actuele kennis, concrete tools, en inzicht in (markt)ontwikkelingen.
  • Het bereid je voor op de komst van actuele wet & regelgeving. En je krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Je gaat naar huis met een duidelijk en concreet plan voor een circulair product of dienst, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.
Maaien-GreenInclusive-4.jpg

Meld je nu aan via de button links op deze pagina!

Programma

Het programma is opgezet om de kennis, ervaring en energie van alle aanwezigen optimaal te benutten met een minimale tijdsbesteding. De begeleiding wordt gedaan door twee ervaren CIRCO trainers die kennis hebben binnen deze sector en je stap voor stap meenemen in je eigen circulaire propositie.

De track bestaat uit 2 halve dagen en 1 hele dag (verspreid over circa 6 weken) waarin er fysiek en online contact tussen de trainers en alle deelnemers is. Tussen deze contactmomenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt. De totale tijdsinvestering is ongeveer 20 uur.

Dag 1 Initiate Workshop (halve dag / op locatie)

Tijdens de eerste dag maak je kennis met de andere deelnemers / ketenpartners en zal er rondleiding verzorgt worden (optioneel). Gedurende de ochtend ga je aan de slag met een product of dienst van je eigen bedrijf. Je analyseert de huidige lineaire waardeketen en brengt in beeld waar waardevernietiging en verspilling plaatsvindt. In verkennende gesprekken met andere deelnemers uit de keten ontdek je ook welke kansen je samen kan oppakken.

Dag 2 Ideate Workshop (halve dag / op locatie)

In het ochtenddeel van de tweede sessie deel je je ambities met andere deelnemers, zodat zij je van nuttige input kunnen voorzien. Daarna ga je gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en designstrategiën, Je ontwikkelt je circulaire business model en (her) ontwerpt je product en / of dienst.

Het middagdeel staat in het kader van samenwerking binnen de keten. Onder begeleiding van de Circo trainers ontwikkel je samen een eerste opzet voor een ‘’collectief model’’ en geef je antwoord op de vraag: wat valt er te halen (voor eenieder) wanneer we de handen ineenslaan om verspilling  tegen te gaan en nieuwe business te creëren

Dag 3 Implement Workshop (halve dag / op locatie)

In deze laatste sessie word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Praktische informatie

Doelgroep
  • Bouwbedrijven: Voor bouwbedrijven is het relevant om te verkennen welke bussinessmodellen aansluiten bij een veranderende bouweconomie. Nu al vergroten circulaire bussinessmodellen de concurrentiekracht in aanbestedingstrajecten. In deze track participeren bouwbedrijven met een renovatie / bestaande bouw aanbod.
  • Installateurs: Voor installateurs moet de focus verschuiven van alleen energie efficiency naar whole life carbon van de concepten. Ook is de markt meer en meer op zoek naar circulaire installatieconcepten voor energierenovaties.
  • Toeleveranciers: Voor toeleveranciers van de bouw kunnen circulaire producten concurrentievoordelen opleveren in een markt van grote schaarste en oplopende prijzen. Daarnaast stijgt de vraag naar circulaire producten met een lage milieu-impact om aan de strenger wordende MPG-eisen te voldoen.
Deelnemers

Aan deze Track doen minimaal 8 en maximaal 12 bedrijven mee. Om de Track het best te benutten, zijn per bedrijf twee deelnemers nodig. Bij voorkeur een duo van Creatie (ontwerper of ingenieur) en Commercie (sales, marketing of business development). Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces. Een CIRCO Track gaat namelijk over het herontwerp van je product én van je businessmodel.

Investering

Per bedrijf is de investering € 1.000,-. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen en ontvangen zij al het workshopmateriaal.

CIRCO Hub Oost-Nederland

Vanuit Kiemt en Oost NL zijn wij de CIRCO Hub Oost-Nederland voor de provincies Gelderland en Overijssel. We zijn onlangs van start gegaan en actief en enthousiast aan de slag met het verkennen en opzetten van CIRCO Demo’s en Tracks. We actualiseren de agenda regelmatig, dus houdt deze in de gaten!

Heb je vragen, ideeën voor een track of wil je samen met ons een demo of track organiseren?  Neem dan vooral contact met ons op.

Jeroen van den Bosch| Contactpersoon provincie Gelderland | vandenbosch@kiemt.nl
Sem van der Linden | Contactpersoon provincie Overijssel | Sem.vanderLinden@oostnl.nl