Let op! Deze track is al geweest

CIRCO sessie voor gemeenten in Midden Nederland

Event

13 maart
15.30 - 17.00

Gemeenten hebben grote circulaire ambities in het realiseren van de lokale opgaven. Hiervoor wordt samenwerking tussen opdrachtgever en de markt steeds belangrijker. Maar hoe breng je deze goed samen?

In deze sessie verkennen we de potentie van een CIRCO Track voor het realiseren van lokale opgaven. Alle gemeenten in de provincie Utrecht en omstreken zijn van harte welkom.

Circulaire ambities bij lokale opgaven

Elke gemeente heeft gemeentelijke opgaven op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, scholenbouw, infra, grondwerk of vervanging van riolering & buizen. Binnen deze opgaven schuilen ecologische en economische kansen voor alle partijen: van opdrachtgever en uitvoerder tot recycler en projectbegeleider. Door efficiënter om te gaan met grondstoffen en materialen te hergebruiken, zijn naast ecologische voordelen ook kostenbesparingen mogelijk.

CIRCO Tracks zijn een goede tool voor het MKB om concrete circulaire oplossingen te ontwikkelen voor deze lokale opgaven. In toenemende mate is het belangrijk dat opdrachtgevers en markt samenwerken en dat de hele keten in kaart wordt gebracht. Verkennen op welke manier dat kan, kan heel goed tijdens een CIRCO Track. Hierin nemen zowel gemeenten als bedrijven samen deel, waarbij iedere partij aan zijn eigen casus werkt.
Tijdens deze informatiesessie lichten we toe wat een CIRCO Track precies is. We bespreken waarom het een goede tool is om concrete circulaire oplossingen te ontwikkelen voor gemeentelijke opgaven. En we gaan met elkaar in gesprek bij welke opgaven een CIRCO Track in jouw gemeente goed aansluit. Meer informatie lees je in de flyer CIRCO Tracks gemeentelijke opgaven.

 

Er hebben al tal van CIRCO Tracks plaatsgevonden in andere gemeenten zoals Heerlen, Rotterdam, Haarlemmermeer rondom thema’s als sociale woningbouw, riolering, scholenhouw en sportaccomodaties.
CIRCO Tracks voor gemeentelijke opgaven

Inschrijving is gesloten. Wil je meer weten, neem dan contact op met petra@circonl.nl

Praktische informatie

Doelgroep
Alle gemeenten in de provincie Utrecht en omstreken.

Afdelingen (o.a. beleid, ingenieursbureau, uitvoering) die bij gemeentelijke opgaven zoals bouw, infrastructuur, stadsontwikkeling en ruimte betrokken zijn, afdelingen duurzaamheid / circulariteit.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met de CIRCO Hub Coördinator Midden-Nederland: petra@circonl.nl

Topics