Track – Tuinbouw reststromen | Verduurzaming van de tuinbouwketen

Track

15-09-2022
Nog niet bekend

In de tuinbouwketen liggen waardevolle kansen om te verduurzamen en daarmee jouw bedrijf duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van afvalstromen, het gebruik van biobased grondstoffen of het verwaarden van restromen verderop in de keten. Samenwerking tussen de opeenvolgende partijen in de tuinbouwketen is essentieel om deze kansen te benutten en stappen te kunnen zetten op het gebied van verduurzaming en bedrijfseconomische stabiliteit en groei. Dit vraagt om nieuwe producten, diensten én nieuwe business modellen.

De markt is erg aan het veranderen. Bestaande business-modellen staan onder druk en veranderende regelgeving heeft invloed op jouw bedrijf. Zeker op het vlak van verduurzaming. Welke kansen liggen daar voor jouw bedrijf? Welke nieuwe producten of business kun jij genereren voor jouw bedrijf?

De aanleiding om duurzamer te ondernemen zal voor iedereen anders zijn. Vanwege overheidsmaatregelen, omdat jouw klanten het van je verlangen of omdat jijzelf intrinsiek gemotiveerd bent om duurzamer te ondernemen dan je vandaag de dag doet. Belangrijk daarin is dat verduurzaming van jouw bedrijf hand in hand gaat met het realiseren van:

  • minder kosten, want minder afval.
  • meer omzet, door verwaarding van reststromen.
  • een sterkere positie in de keten door jouw ‘license to produce’.

Maar waar en hoe moet je beginnen? Rabobank en LIOF helpen je daarbij graag op weg door middel van een workshop cyclus van 3 dagdelen, onder leiding van 2 trainers van de landelijke organisatie CIRCO.

Afgelopen jaar hebben we op die manier in Limburg al vijf van deze CIRCO Tracks georganiseerd en daarmee ruim 40 bedrijven geholpen met de eerste gerichte stappen naar duurzamer ondernemerschap.

De CIRCO Track

Tijdens de CIRCO Track wordt een aantal ketenpartners bij elkaar gebracht om met hen, vanuit ieders eigen positie in de keten en hun eigen businesscase, kennis op te laten doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulair ondernemen naar een volgend niveau gebracht.

De Track is speciaal bedoeld voor bedrijven in de tuinbouwsector en bestaat uit 3 dagdelen: 15 september 2022, 29 september 2022 en 6 oktober 2022

Voor MKB bedrijven geldt een aantrekkelijke korting op de deelname kosten van 75%. De enige voorwaarde is dat je een aanvraagformulier indient met een uitgebreide en heldere motivatie waarom jouw bedrijf wilt deelnemen.

Uit de aanmeldingen wordt een gevarieerde groep samenstellen, die genoeg raakvlakken met elkaar heeft om te kunnen sparren.

Wat levert het op?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
  • Tijdens de Track werk je samen met ketenpartners, dat maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. Bovendien houd je er mogelijk nieuwe partners aan over.
  • Je gaat intensief aan de slag met ervaren CIRCO trainers die expert zijn op het gebied van circulair ontwerp in jouw branche.
  • Je krijgt toegang tot actuele kennis, concrete tools, en inzicht in (markt)ontwikkelingen.
  • Het bereid je voor op de komst van actuele wet & regelgeving. En je krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Je gaat naar huis met een duidelijk en concreet plan voor een circulair product of dienst, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.
tomaten-stengels.jpg

Meld je nu aan via de button links op deze pagina!

Programma

Een CIRCO Track bestaat uit drie (fysieke of online) bijeenkomsten van een halve dag met de trainers en alle deelnemers. Daarnaast krijg je zelfwerk en 1-op-1 calls met de trainer. Je krijgt tijdens de Track kennis aangereikt die je direct op je eigen case toepast. De totale tijdsbesteding is 20 uur verspreid over ongeveer 6 weken.

Dag 1 Initiate Workshop (halve dag / op locatie)
Je maakt kennis met de andere deelnemers en gaat aan de slag met het product of de dienst van jouw bedrijf. Samen duiken we in het gedachtengoed van de circulaire economie en circulaire ontwerpprincipes. Je analyseert de huidige waardeketen van jouw bedrijf en brengt in beeld waar waardevernietiging en verspilling zitten. Hier liggen jouw circulaire kansen!

Dag 2 Ideate Workshop (halve dag / online)
Je deelt je ambities met andere deelnemers. Handig, want zij komen uit dezelfde keten en kunnen je dus nuttige input geven op jouw idee. Daarna ga je gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. Je ontwikkelt je circulaire businessmodel of (her)ontwerpt je product en/of dienst.

Dag 3 Implement Workshop (halve dag / op locatie)
We kijken naar de technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten uit de vorige workshop. Je brengt de gevolgen voor je bedrijfsvoering in kaart en berekent de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières en je bedenkt hoe je klanten, collega’s en management mee kunt krijgen in je ambities. Je sluit af met het maken en geven van een doordachte pitch.

Praktische informatie

Doelgroep

Deze Track is bedoeld voor bedrijven in de tuinbouwsector.

Deelnemers

Aan deze Track doen minimaal 8 en maximaal 12 bedrijven mee. Om de Track het best te benutten, zijn per bedrijf twee deelnemers nodig. Bij voorkeur een duo van Creatie (ontwerper of ingenieur) en Commercie (sales, marketing of business development). Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces. Een CIRCO Track gaat namelijk over het herontwerp van je product én van je businessmodel.

Investering

Per bedrijf is de investering € 1.000,-. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen en ontvangen zij al het workshopmateriaal. De feitelijke kosten zijn € 2.000. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

CIRCO Hub Limburg

LIOF en Rabobank zijn de oprichters van CIRCO Hub Limburg met als doel: het inspireren en aanzetten tot meer circulaire bedrijvigheid in Limburg. Gezamenlijk helpen we ondernemers in concrete CIRCO tracks om hun circulaire ambities in de praktijk te verwezenlijken: binnen 7 stappen brengen we je van lineair naar circulair! En laten we je zien dat deze maatschappelijke impact heel goed samen gaat met economisch rendement.