Let op! Deze track is al geweest

Track – Circulaire Kunststoffen in woningen

Track

13 & 26 november, 10 december 2020
9.00 - 18.00 uur

In gebouwen worden volop kunststof producten toegepast, zoals buizen, isolatie, kozijnen, gevelbekleding, dakbedekking en de verpakkingen daarvan. Deze producten leveren grote voordelen op voor het comfort en de isolatie van woningen en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. Helaas zijn de meeste kunststof producten en verpakkingen nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.

Tijdens deze CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

 

Driedaagse Workshop Track

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd, en waar producten zo lang mogelijk meegaan, om vervolgens te worden hergebruikt en gerecycled.

CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan in samenwerking met P>Act (Oost NL, Innovation Quarter), Pioneering, Cirkelstad, en Polymer Science Park. Doel is om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo ontdekken we samen nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

 

Vervolg traject

Deze CIRCO Track is bedoeld om woningbouwcorporaties te helpen om het kunststof in de bouwprocessen (nieuwbouw, renovatie, sloop) circulair te maken door dit expliciet op te nemen in bijvoorbeeld aanbestedingsdocumenten.

Na de CIRCO Track worden pilots voorzien waarin dit getoetst wordt in concrete aanbestedings trajecten.

 

Programma

Dag 1 – Initiate Workshop (13 november)
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachten-goed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. En we gaan op bezoek bij een inzamelaar/verwerker van kunststof bouwproducten.

Dag 2 – Ideate Workshop (26 november)
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire business modellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden samen met de ketenpartners opgepakt en verder verkend.

Dag 3 – Implement Workshop (10 december)
Tijdens de laatste workshop maken we de stap naar realisatie. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe business
  kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • Het is een herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig en welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

 

Wat levert het op?

 • Tijdens de CIRCO Track ontwikkel je samen met ketenpartners plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze track wordt georganiseerd voor:

 • Woningbouwcorporaties met circulaire kunststof ambities.
 • Producenten die kunststof bouwproducten en verpakkingen ervan ontwerpen en produceren.
 • Bouwers, aannemers, installateurs, slopers.
 • Ketenpartners die kunststof bouw- en sloopafval en verpakkingsafval inzamelen, sorteren en recyclen.

Aantal deelnemers: Maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf).

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Locatie

In verband met covid-19 is het op dit moment nog niet duidelijk of de Tracks en Classes na de zomer fysiek, blended of digitaal zullen plaatsvinden. Houd voor het laatste nieuws dit nieuwsbericht in de gaten.

Meer informatie

Heb je vragen over de Track of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Martijn Kerssen via martijn.kerssen@oostnl.nl.