Let op! Deze track is al geweest

Track – Maakindustrie

Track

14 december 2020, 14 & 28 januari 2021
9.00 - 17.00 uur (waarvan een deel plenaire Zoom-sessies en blokken zelfwerk)

De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Dit zorgt enerzijds voor efficiency en kostenbesparing en anderzijds voor nieuwe business. Circulair ondernemen vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.

CIRCO biedt hiervoor een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan. Hierin maak je kennis met de circulaire economie, ontdek je de kansen hiervan voor je bedrijf en ga je met een concreet product aan de slag. Je leert dit product op basis van circulaire principes te ontwerpen en ontwikkelt een circulair business model. Zo zet je een belangrijke stap om je bedrijf te verduurzamen met nieuwe business kansen èn lagere kosten.

Deze CIRCO Track wordt georganiseerd in een samenwerking tussen de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Rabobank en CIRCO en staat open voor alle bedrijven in de maakindustrie.

 

Programma

Dag 1: Initiate Workshop (14 december)
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. En we onderzoeken samen hoe je voor jouw bedrijf tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design principes. Je sluit de dag af met een circulaire waardepropositie voor jouw bedrijf.

Dag 2: Ideate Workshop (14 januari)
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met deze circulaire waardepropositie. We passen de circulaire businessmodellen en design strategieën hierop toe. Met behulp van een aantal interactieve werkvormen worden nieuwe inzichten verzameld en verwerkt zodat de circulaire propositie waarmee je de dag gestart bent, concreet wordt uitgewerkt in circulaire producten/diensten.

Dag 3: Implement Workshop (28 januari)
Tijdens de laatste workshopdag word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van de circulaire producten/diensten en het bijbehorende businessmodel dat je op dag 2 hebt uitgewerkt. We kijken daarbij naar de technische en commerciële haalbaarheid van de circulaire producten/diensten en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Je maakt een stappenplan en ontwikkelt een pitch voor je circulaire product/dienst. De dag wordt afgesloten met de pitches van alle deelnemers.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business model. Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied? En hoe gebruik ik die om mijn business model toekomstbestendig te maken?
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere ketenpartijen en sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren trainers van CIRCO.

Praktische informatie

Voor wie?

Bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners in de maakindustrie. Voor partijen die actief zijn in de ontwikkeling, productie, onderhoud, exploitatie en handel van producten. Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee aan de slag te gaan.

Aantal deelnemers per Track: Maximaal 12 bedrijven  (2 personen per bedrijf)

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor dit bedrag kunnen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen volgen.

Meer informatie & inspiratiesessie

Wil je meer weten over deze driedaagse workshop die CIRCO, de BOM en Rabobank samen organiseren? Woon dan de online Inspiratiebijeenkomst bij die op dinsdag 3 november wordt gegeven (15.00 – 17.00 uur)! Je kunt je aanmelden voor deze inspiratiesessie via: mhuisinhetveld@bom.nl.

Heb je vragen? Mail dan naar Heidi van Woudenberg (CIRCO trainer): heidi@circonl.nl.

Trainers

Heidi van Woudenberg
Meer info