Let op! Deze track is al geweest

Track – Professional Cleaning

Track

1, 15 & 29 juni 2021
9.00 - 17.00 uur (waarvan een deel plenaire Zoom-sessies en blokken zelfwerk)

Persoonlijke hygiëne en schoonmaken zijn in deze tijd extra belangrijk. Denk aan handen wassen en desinfecteren, maar ook aan het schoonmaken van bijvoorbeeld winkels, supermarkten, kantoren, scholen en openbare gebouwen. Maar hoeveel afval ontstaat hierbij?

De CIRCO Track Professional Cleaning is erop gericht de verschillende stakeholders in de (professionele) schoonmaakbranche te helpen om circulaire kansen te herkennen en circulaire oplossingen te ontwikkelen. Daarbij spelen de schoonmaakapparatuur, de toegepaste chemie (inclusief verpakking), disposables en de schoonmaakprocessen zelf een belangrijke rol. Samen met ketenpartners gaan we op zoek naar afvalreducerende en circulaire oplossingen.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

 

Driedaagse Workshop Track

De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd. En waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled.

Deze Track is bedoeld om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen – en om kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo ontdekken we samen nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

Deze Track wordt georganiseerd in samenwerking met NVZ, NRK, ChemistryNL en Deltalinqs.

 

Blended Track

De Blended Track bestaat uit een combinatie van online en offline sessies. Zolang het nog niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren vinden de sessies online plaats, via Zoom. Deze werkwijze hebben we inmiddels goed onder de knie en er wordt door deelnemers positief op gereageerd.

Het programma van de Track is zo opgebouwd dat er voldoende ruimte is voor uitwisseling en samenwerking, maar ook om zelfstandig met de methodiek te werken. Ook is er veel aandacht voor begeleiding vanuit de trainers, zowel in de 1-op-1 calls als tijdens de workshopdagen. Tijdens de Track is er ruimte voor het opdoen van kennis, het oefenen met en toepassen van de kennis en interactie met de andere deelnemers. Een deel van het werk kun je thuis doen in je eigen tijd, wanneer het jou goed uitkomt.

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving waarin gewerkt zal worden (MURAL en de leermodules). Alle benodigde middelen, zoals boeken, leermodules en werkbladen, worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld.

 

Programma

Sessie 1 Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachten-goed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen.

Sessie 2 Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire business modellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden samen met de ketenpartners opgepakt en verder verkend.

Sessie 3 Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop maken we de stap naar realisatie. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor producenten en leveranciers van:

 • Professionele schoonmaakmiddelen
 • Verpakkingen voor schoonmaakmiddelen
 • Schoonmaakapparatuur / machines
 • Schoonmaak doeken, sponzen en disposables

En voor:

 • Schoonmaakbedrijven
 • Hotels, supermarkten of grote winkelketen
 • Ketenpartners die verpakkingsafval en disposables inzamelen, sorteren en recyclen

 

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • Het is een herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig en welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

 

Wat levert het op?

 • Tijdens de CIRCO Track ontwikkel je samen met ketenpartners plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Praktische informatie

Aantal deelnemers

Er is plek voor maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf).

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor dit bedrag kunnen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen volgen.

Trainers

Ronald Lewerissa
Meer info