Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Circulaire bouw Zuid-Holland

Track

30 oktober, 15 & 25 november 2019
9.00 - 18.00 uur

De bouwsector is zeer materiaal-intensief, wat zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dit creëert een brede opgave waar veel kansen liggen. Tijdens deze driedaagse Track verdiepen we ons onder meer in circulaire daken, warmte-as-a-service en circulaire installaties. Doe mee!

CIRCO organiseert dit najaar een workshopreeks voor Zuid-Hollandse mkb-bedrijven (in de bouwketen, gebouwgerelateerde maakindustrie en toeleveranciers) die op zoek zijn naar nieuwe circulaire businesskansen. In drie dagen maak je kennis met de circulaire economie, ontdek je de kansen hiervan voor je bedrijf en zet je concrete stappen naar de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.

Onderwerpen die tijdens deze Track aangepakt worden zijn:

  • Circulaire daken: op dit moment zijn er, behalve de verbrandingsoven, nog geen oplossingen voor daken die verwijderd worden van gebouwen. Dit moet en kan anders! Werk jij mee aan een oplossing?
  • Warmte-as-a-service: hoe buig je het businessmodel om van het plaatsen van installaties naar een service die draait om onderhoud en service? Welke verdienmodellen zijn te bedenken en wie heb je nodig? En nu iedereen van het gas af moet biedt dit wellicht kansen. Doe je mee?
  • Circulaire installaties: ook hier geldt “van eigendom naar gebruik”. Maar hoe en waar ligt de kracht van jouw bedrijf? Zijn er nog andere modellen te bedenken? Schrijf je in en werk samen met ons aan een oplossing.

NOOT: Bedrijven die behoefte hebben aan andere onderwerpen binnen de bouw wordt gevraagd dit via het formulier op de website van BlueCity kenbaar te maken. We kijken graag samen hoe we dit in kunnen vullen.

Waarom meedoen?

• Je gaat concreet aan de slag met circulaire economie
• Je ontwikkelt een verdienmodel waarbij je meer waarde haalt uit de huidige grondstoffen/producten
• Je (her)ontwerpt je bestaande producten naar circulaire business
• Je werkt aan gezamenlijk innovatie in de gehele keten
• Je ontwikkelt nieuwe businessmodellen voor verbetering klantrelatie (verdienstelijking)
• Je krijgt inzicht in waardeverlies en benut deze
• Je creëert aansluiting op andere innovatiethema’s zoals data, AI, verdienstelijking, LEAN en 3D

Hiermee:

• Vergroot je je concurrentiekracht en creëer je nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten
• Krijg je toegang tot concreet bruikbare kennis en design tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden
• Krijg je zowel zicht op de voor je bedrijf realiseerbare circulaire plannen op korte termijn, als op mogelijke systeemveranderingen, als stip aan de horizon

Deze CIRCO Track wordt georganiseerd door BlueCity, Gemeente Rotterdam en Rabobank.