Let op! Deze track is al geweest

Circular Design Class – Circular Material Design

Class

2 & 9 juni 2021

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2050 circulair te zijn. Dit vraagt om radicale veranderingen in onze materialenkringloop. Ontwerpers, en in het bijzonder materiaalontwerpers, hebben een belangrijke rol in deze transitie. CIRCO en de organisaties achter de New Material Award organiseren daarom een Circular Design Class specifiek gericht op de materialen in jouw eigen ontwerppraktijk.

Beeld: SubTile kunstgrastegels – Omefa & SuperSub

Tijdens de Class kunnen materiaalgebruik, de materialen die je zelf hebt ontwikkeld of de materialen waarmee je werkt binnen een toepassing worden gebruikt als case. Je krijgt inzicht in de basics van circular design en circulaire businessmodellen, met hulp van industriële materiaal- en proces experts en praktijkvoorbeelden van koplopers. Vervolgens passen we deze inzichten toe op jouw eigen case. Deze Class wordt in het Nederlands gegeven.

De aanpak van de CIRCO Class is gebaseerd op het onderzoek en de boeken Products that Last (Conny Bakker e.a., TU Delft) en Products that Flow (Siem Haffmans e.a., Partners for Innovation) en de daarin beschreven businessmodellen en ontwerpstrategieën.

Programma

De CIRCO Class bestaat uit twee workshops van een halve dag. Het programma ziet er als volgt uit:

2 juni – 9:00 – 12:00 Workshop deel 1
Tijdens deze eerste sessie duiken we in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. Vervolgens onderzoeken we hoe je tot een circulaire materiaaltoepassing kunt komen door het gebruik van circulaire ontwerpprincipes.

Thuiswerkopdracht met eigen case

9 juni 13:00 – 17:00 uur Workshop deel 2
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen ze verder. In een aantal interactieve werkvormen verwerken we alle eerder verzamelde inzichten tot een circulair product en/of dienst. Dit wordt uitgewerkt in een roadmap of een pitch.

Voor wie?

Iedereen die is genomineerd voor de New Material Award in de 10 jaar van haar bestaan kan zich aanmelden voor deze Circular Design Class. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bij voorkeur doet één persoon per studio / organisatie mee aan de Class om ruimte te geven aan zoveel mogelijk geïnteresseerden.

Online Class

De twee dagdelen van de Online Class zijn verdeeld in blokken: presentaties, zelf werken en online terugkoppeling en discussies. De trainers geven plenair uitleg over de theorie en vervolgens ga je zelf aan de slag, met ondersteuning van de trainers. De resultaten delen we vervolgens ook met de groep.

Wat feiten op een rij over de Online Class:

  • We maken gebruik van de collaborative online platforms ZOOM en Mural, waardoor de CIRCO ontwerpmethodiek online toegankelijk is;
  • Er is veel interactie met de trainers en de andere deelnemers ingebouwd en trainers kunnen meekijken met de gemaakte oefeningen;
  • De techniek is niet ingewikkeld, en er is een helpdesk beschikbaar. Ook krijgen de deelnemers van tevoren een introductie;
  • Ter voorbereiding van workshop 1 zullen de deelnemers een intake hebben en een introductiefilmpje ontvangen. Tussen workshop 1 en 2 is er een huiswerkopdracht.

Praktische informatie

Kosten

De deelnemersbijdrage bedraagt € 150 excl. btw per deelnemer, inclusief boek. Voor deze gelegenheid wordt dit bekostigd door Stichting Doen, Fonds Kwadraat en Het Nieuwe Instituut. Voor New Material Award-genomineerden zijn er dus geen kosten verbonden aan de deelname. De reguliere deelnamekosten bedragen € 500 excl. btw per deelnemer. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie

Vragen over deze Class? Neem contact op met de trainers of netwerkpartner:

Klaske Postma, klaske@circonl.nl
Marien Korthorst, marien@circonl.nl
Olle Lundin, o.lundin@hetnieuweinstituut.nl

Trainers

Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info