Let op! Deze track is al geweest

Track – Circulariteit in de superjacht refit

Track

TBD: Juni 2022

Duurzaamheid en het circulair gebruik van materialen krijgt steeds meer aandacht binnen de sector, mede als gevolg van toenemende maatschappelijke druk. Superjachten hebben een lange levensduur en naar verwachting zal 85% van de huidige vloot in 2050 nog operationeel zijn. Alleen door bestaande jachten te verduurzamen kan de sector als geheel tegemoet komen aan de groeiende maatschappelijke druk en strengere wetgeving om duurzaam te opereren.

Nederland is één van de drie grootste landen, samen met Duitsland en Italië, op het gebied van het bouwen van superjachten. Van de totale markt wordt 26% van alle jachten in Nederland gebouwd, waarvan een groot deel in de provincie Zuid-Holland. Een grote rol wordt gespeeld door de regio Rotterdam-Drechtsteden.

In het kader van de regionale samenwerking ‘’Superyacht Delta Zuid-Holland’’ wil deze regio zich onder meer sterker profileren op gebied van duurzame refits.

Duurzaamheid en het circulair gebruik van materialen krijgt steeds meer aandacht binnen de sector, mede als gevolg van toenemende maatschappelijke druk.Superjachten hebben een lange levensduur en naar verwachting zal 85% van de huidige vloot in 2050 nog operationeel zijn. Alleen door bestaande jachten te verduurzamen kan de sector als geheel tegemoet komen aan de groeiende maatschappelijke druk en strengere wetgeving om duurzaam te opereren.

Verwacht wordt daarom dat er in de nabije toekomst een grote markt zal ontstaan voor het verduurzamen van de vloot. Dit zijn complexe projecten waar de werven, toeleveranciers en dienstverleners in de regio Rotterdam-Drechtsteden uitstekend voor zijn toegerust.

In deze Track onderzoeken we met de gehele keten waar circulaire kansen liggen die ecologische en economische winst opleveren.

Onder begeleiding van professionele trainers wordt met de betrokken ketenpartijen gekeken hoe er aan de klantvraag voldaan kan worden en hoe we de sector toekomstbestendig kunnen maken. Door middel van deze CIRCO Track zal de samenwerking in de keten geoptimaliseerd worden.

CIRCO Hub - provincie Zuid-Holland

Vanuit BlueCity zijn wij de CIRCO Hub voor de provincie Zuid-Holland en organiseren alle Tracks in deze provincie. De thema’s zijn meestal gerelateerd aan onderzoeken of veranderende regelgeving die binnen de provincie (of landelijk) spelen. Houd de pagina in de gaten voor de Tracks en onderwerpen die gaan spelen. Neem voor vragen en of opmerkingen vooral contact op!

Als je je wilt aanmelden voor een track kan je contact opnemen met Roos Altay (r.altay@bluecity.nl of 0681445798)

Voor overige vragen rondom CIRCO kan je contact opnemen met Hannah Bruinink (h.bruinink@bluecity.nl of 0638389766)