Let op! Deze track is al geweest

Track- De circulaire metaalketen

Track

3 april, 19 april en 22 mei 2024
13.00 - 18.00 uur

Metaalrecycling is een lang bestaande praktijk. Vaak vindt er een grove scheiding plaats tussen metalen, aangezien gescheiden metalen meer waarde hebben dan "gemengd" schroot. Alleen bij aanzienlijke toename in marktwaarde wordt verder gesorteerd en/of voorbewerkt. Het potentieel van recycling en de toepassing van hogere R-strategieën blijft onvoldoende benut voor metalen.

In deze track combineren we het meten van de impact met het identificeren en realiseren van kansen met materialen in de keten. Het doel is om ketenpartners samen te brengen rondom verschillende metaal stromen.

Naast het ontwikkelen van je ‘’eigen circulaire propositie’’ is er binnen deze workshop extra aandacht voor samenwerking binnen de keten. Uit ervaring blijkt dat de ’’next step’’ op het gebied van circulariteit alleen gemaakt kan worden door samen te werken. Anno 2024 is samenwerken het nieuwe concurreren.

Zaken waar je aan werkt:

 • Minder afhankelijkheid van stijgende grondstofprijzen en supply chain verstoringen.
 • Een innovatief en toekomstbestendig verdienmodel
 • Samenwerking binnen de keten
 • Mogelijkheden om bestaande productieprocessen te verduurzamen

Na 3 dagen heb je een:

  • Nieuw ontworpen product- of dienst én businessmodel.
  • Zicht op systeemveranderingen op de lange termijn
  • Een breed gedeelde opzet/ aanpak voor samenwerking binnen de keten
hennie-stander-Ga_aQ9OaarI-unsplash.jpg

Meld je nu aan via de button links op deze pagina!

Programma

Een CIRCO Track bestaat uit drie (fysieke of online) bijeenkomsten van een halve dag met de trainers en alle deelnemers. Daarnaast krijg je zelfwerk en 1-op-1 calls met de trainer. Je krijgt tijdens de Track kennis aangereikt die je direct op je eigen case toepast. De totale tijdsbesteding is 20 uur verspreid over ongeveer 6 weken.

Dag 1 Initiate Workshop (halve dag / op locatie)
Je maakt kennis met de andere deelnemers en gaat aan de slag met het product of de dienst van jouw bedrijf. Samen duiken we in het gedachtengoed van de circulaire economie en circulaire ontwerpprincipes. Je analyseert de huidige waardeketen van jouw bedrijf en brengt in beeld waar waardevernietiging en verspilling zitten. Hier liggen jouw circulaire kansen!

Dag 2 Ideate  en ketenvorming Workshop (hele dag / op locatie)
Je deelt je ambities met andere deelnemers. Handig, want zij komen uit dezelfde keten en kunnen je dus nuttige input geven op jouw idee. Daarna ga je gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. Je ontwikkelt je circulaire businessmodel of (her)ontwerpt je product en/of dienst.

Het middagdeel staat in het kader van samenwerking binnen de keten. Onder begeleiding van de Circo trainers ontwikkel je samen met ketenpartners een eerste opzet voor een ”’collectief model’’ en geef je antwoord op de vraag: wat valt er te halen (voor een ieder) wanneer we de handen ineenslaan om waardeverlies tegen te gaan.

Dag 3 Implement Workshop (halve dag / op locatie)
We kijken naar de technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten uit de vorige workshop. Je brengt de gevolgen voor je bedrijfsvoering in kaart en berekent de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières en je bedenkt hoe je klanten, collega’s en management mee kunt krijgen in je ambities. Je sluit af met het maken en geven van een doordachte pitch.

Praktische informatie

Doelgroep

Binnen de track wordt gefocust op het circulair ontwerpen van de metaalketen vanuit materiaal perspectief. De CIRCO- track staat daarom open voor:

 • Metaalproducenten die zich van veel pre-consumer schroot ontdoen;
 • Producenten die grote hoeveelheden metalen in hun producten hebben;
 • Gieterij en smelters die schroot inkopen;
 • Leveranciers / handel in metalen;
 • Inzamelaars en (voor)bewerkers van restmaterialen/ schroot; 
 • Metaal recycling bedrijven
Deelnemers

Aan deze Track doen minimaal 8 en maximaal 12 bedrijven mee. Om de Track het best te benutten, zijn per bedrijf twee deelnemers nodig. Bij voorkeur een duo van Creatie (ontwerper of ingenieur) en Commercie (sales, marketing of business development). Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces. Een CIRCO Track gaat namelijk over het herontwerp van je product én van je businessmodel.

Investering

Per bedrijf is de investering € 1.500,-. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 4 volledig verzorgde workshopdagen (inclusief follow-up) en ontvangen zij al het workshopmateriaal.

Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, Rabobank en Gemeente Rotterdam

CIRCO Hub - provincie Zuid-Holland

Vanuit BlueCity zijn wij de CIRCO Hub voor de provincie Zuid-Holland en organiseren alle Tracks in deze provincie. De thema’s zijn meestal gerelateerd aan onderzoeken of veranderende regelgeving die binnen de provincie (of landelijk) spelen. Houd de pagina in de gaten voor de Tracks en onderwerpen die gaan spelen. Neem voor vragen en of opmerkingen vooral contact op!

Als je je wilt aanmelden voor een Track kan je contact opnemen met Armel Lankrijer (a.lankreijer@bluecity.nl of 0628931531)

Voor overige vragen rondom CIRCO kan je contact opnemen met Ruth Stijns (r.stijns@bluecity.nl of 0648548571)