Let op! Deze track is al geweest

Deelsessie Nationale Conferentie Circulaire Economie

Event

7 februari 2022
14.00-15.00u

Aan de slag met het Platform Circular Design! Een circulaire economie begint met Circular Design. Producten, diensten, businessmodellen én ketens worden voortaan circulair ontworpen. CIRCO heeft hiervoor een bewezen methodiek ontwikkeld. Hiermee zijn nu ruim 1100 bedrijven en 550 ontwerpers geactiveerd en getraind, die vervolgens concrete proposities ontwikkelen en op de markt introduceren.

Er is in de afgelopen jaren veel kennis over de Circulaire Economie verzameld en toegepast. Ook op het gebied van circulair design is veel ervaring opgedaan. Het nieuwe Platform Circular Design wil deze kennis en de leerpunten ophalen, verrijken en weer in de praktijk toepassen. Om te inspireren en om de beoogde systeemverandering op meso-niveau te voeden voor bijvoorbeeld beleidsmakers en onderwijsinstellingen.

Dat klink misschien nog abstract, maar dat is het niet meer. CIRCO opereert in een groeiend eco-systeem met tientallen partners, waaronder opgeleide trainers, regionale CIRCO-hubs, brancheverenigingen, hogescholen, Versnellingshuis, transitie-agenda-teams, etc. Met deze partners starten we in 2022 het Platform Circular Design. Binnen het platform structureren we de samenwerking door de ontwikkeling en inzet van doelgroep-specifieke formats.

 

Aan de slag met Platform Circular Design!

Maandag 7 februari 2022 vindt de Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats. Dit is het startsein van de Week van de Circulaire Economie. Centraal staat het thema ‘Allemaal Circulair!’. Wat is er nodig om systeemverandering van een lineaire naar een circulaire economie teweeg te brengen?

CIRCO verzorgt een deelsessie in de 2e ronde (14.00-15.00u). We introduceren het Platform Circular Design dat binnenkort van start gaat en illustreren hoe het Platform werkt. Dat doen we aan de hand van een actueel thema: de ontwikkeling van een UPV-regeling (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid).

We benaderen deze UPV ontwikkelopgave vanuit verschillende perspectieven: industrie, CIRCO’s praktijk learnings en overheid. Deze perspectieven brengen we samen en we laten zien wat hiervan de waarde is voor het ontwikkelen van een effectieve UPV-regeling.

Trainers

Pieter van Os
Pieter van Os
Meer info
Jeroen Hinfelaar
Jeroen Hinfelaar
Meer info