Let op! Deze track is al geweest

Track – Circulaire kansen benutten bij gemeentelijke aanbestedingen

Track

11 & 25 mei, 8 juni 2021
9.00 - 17.00 uur (waarvan een deel plenaire Zoom-sessies en blokken zelfwerk)

Gemeenten willen bij het schrijven van aanbestedingen en bij het inkopen meer ruimte bieden voor circulaire oplossingen. In deze Track mogen bedrijven voortijdig meedenken over circulaire mogelijkheden voor de gehele keten aan de hand van een project van Gemeente Heerlen als casus.

Bedrijven die normaal in zouden schrijven op de aanbesteding voor bijvoorbeeld oplossingen voor verkeersoverlast, parkeren, fietsers, OV, voetgangers en vrachtverkeer, mogen nu voortijdig meedenken over circulaire mogelijkheden. Ook krijgen zij zicht op nieuwe kansen voor circulaire concepten voor de eigen organisatie.

Nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen vragen om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. In samenwerking met LIOF, Keyport en Business Innovatie Team Limburg organiseert CIRCO een driedaagse Track om ketenpartners bij elkaar te brengen en op weg te helpen. Vanuit ieders eigen positie en businesscase kunnen deelnemers kennis opdoen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

 

Blended Track

De Blended Track bestaat uit een combinatie van online en offline sessies. Zolang het nog niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren vinden de sessies online plaats, via Zoom. Deze werkwijze hebben we inmiddels goed onder de knie en er wordt door deelnemers positief op gereageerd.

Het programma van de Track is zo opgebouwd dat er voldoende ruimte is voor uitwisseling en samenwerking, maar ook om zelfstandig met de methodiek te werken. Ook is er veel aandacht voor begeleiding vanuit de trainers, zowel in de 1-op-1 calls als tijdens de workshopdagen. Tijdens de Track is er ruimte voor het opdoen van kennis, het oefenen met en toepassen van de kennis en interactie met de andere deelnemers. Een deel van het werk kun je thuis doen in je eigen tijd, wanneer het jou goed uitkomt.

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving waarin gewerkt zal worden (MURAL en de leermodules). Alle benodigde middelen, zoals boeken, leermodules en werkbladen, worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld.

 

Programma

Deel 1 – Initiate Workshop
Tijdens het eerste gedeelte duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulaire ontwerpprincipes. Per bedrijf identificeren en selecteren we de circulaire kansen.

Deel 2 – Ideate Workshop
In het tweede gedeelte gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden verder verkend en in een aantal interactieve werkvormen verwerken we deze tot circulaire producten en diensten.

Deel 3 – Implement Workshop
In het derde gedeelte word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de eerdere resultaten. En naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de circulaire impact.

 

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Bedrijven vergroten hun concurrentiekracht en ze creëren nieuwe waarden voor hun bedrijf en klanten. Ook is het een innovatieve herijking van hun businessmodel.
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Door middel van de Online Track kunnen bedrijven in deze tijd toch doorgaan met het ontwikkelen van hun circulaire plannen! Ze behalen hetzelfde resultaat in minder tijd, omdat er geen reistijd is.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Bedrijven dragen bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

 

Wat levert het op?

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is gericht op bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners in de wegenbouw:

  • Opdrachtgevers en aannemers
  • Bouw- en/of infrabedrijven
  • Groenvoorziening
  • Electra-aanbieders
  • Organisaties voor sloopwerkzaamheden
Kosten

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door LIOF Toekomstbestendig en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en is alleen beschikbaar voor mkb-bedrijven in Limburg. Bent u geen Limburgs mkb-bedrijf, dan kijken wij graag naar een oplossing op maat.

Deelnemers

Aantal deelnemers per Track: maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf).

Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ ingenieur / business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de bedrijven onderling.

Locatie

Deze Track wordt volledig online georganiseerd.

Op www.circonl.nl/faq-online-track vind je de meest actuele en uitgebreide versie van alle veel gestelde vragen.

Aanmelden

Stuur een email met de namen van de deelnemers, het bedrijf en contactgegevens naar:

Renske Cox van Keyport 2020, renske.cox@keyport2020.nl

Trainers

Bas Roelofs
Bas Roelofs
Meer info
Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info