Korte Keten

Track

Laatse week Oktober / eerste November - November en December
13:00 - 17:00

In de regio Rijk van Nijmegen bevinden zich inmiddels vele boeren, producenten, makers, distributeurs, winkeliers en horecaondernemers die zich richten op een lokale toekomstbestendige voedselketen. Deze ondernemers leveren hun bijdrage aan herstel van de bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit en diverse sociale waarden in de maatschappij. We zien een groei aan voedselinitiatieven, tegelijkertijd zien we ook verbetermogelijkheden om de ondernemers in de korte keten (nog) meer te laten floreren.
Naast focus op eigen bedrijfsvoering, liggen er ook kansen in de keten en de regio. Welke kansen liggen er? En hoe die samen te benutten? Kunnen logistiek en transport efficiënter worden door op een collectieve wijze samen te werken? Kan er samengewerkt worden in de inkoop, bewerking van producten of het voorkomen van / verder verwaarden van reststromen? Kan er (meer) samengewerkt worden in de afzet van lokale producten naar de consumenten in de regio? Welke mogelijkheden zijn er om het verdienmodel van ondernemers in de korte keten te verbeteren?

Zaken waar je aan kan werken:

  • Alle onderdelen van jouw bedrijfsvoering; inkoop, productie, verwerking, reststromen, afzet en verkoop.
  • Een innovatief en toekomstbestendig verdienmodel
  • Samenwerking binnen de keten
  • Mogelijkheden verkennen en uitwerken om bestaande productieprocessen, teeltmethodes etc te verduurzamen

Na 3 middagen  heb je een:

  • Nieuw ontworpen/verbeterd circulair (teelt)proces, product- of dienst én business model, voor je eigen bedrijf en/of in de Korte Keten
  • Zowel een langetermijnvisie, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.
  • Paar jeukende handen om door te pakken én (meer) netwerk dat daarbij kan helpen.
  • Een gedeeld plan voor samenwerking binnen de keten
pixlr-image-generator-e179b7e9-7ec4-4ae6-bd10-a6f69c8af919.png

Meld je nu aan via de button links op deze pagina!

Middag 1 – Ontdekken -> huidige situatie

Laatste week oktober / begin november: 13.00-17.00 uur

Locatie volgt

Tijdens de eerste middag maak je kennis met de andere deelnemers / ketenpartner. In deze workshop ga je aan de slag met een product of dienst van je eigen bedrijf. Je analyseert de huidige lineaire waardeketen en brengt in beeld waar waarde vernietiging en verspilling plaatsvindt. Hier zitten circulaire kansen! In verkennende gesprekken met andere deelnemers uit de keten ontdek je ook welke kansen je samen kan oppakken.

Middag 2 – Ontwerpen -> toekomst

November: 13.00-17.00 uur

Locatie volgt

Tijdens de tweede middag deel je je ambities met andere deelnemers, zodat zij je nuttige tips kunnen geven. Deze tweede workshop staat in het teken van verbeteren van je eigen bedrijfsvoering en/of van samenwerking binnen de keten. Kunnen we met elkaar een aantrekkelijk concept ontwikkelen waarin we gezonde voeding op duurzame wijze produceren, en waarin we de huidige ketens verbeteren?

Door nieuwe kansen samen te vinden en te realiseren ontstaat een betere vergoeding voor de ondernemers in de korte keten, ontstaat nieuwe business en vergroten we samen het volume van de korte keten.

Middag 3 Toepassen

December: 13.00-17.00 uur

Locatie volgt

In de eerste twee workshops heb je ontdekt waar voor jouw bedrijf de duurzame kansen liggen, en hoe je die kansen samen met ketenpartners kunt verzilveren. Deze derde workshop gaat over het in de praktijk brengen: Wat betekenen de circulaire kansen en het ketenconcept voor jouw bedrijf, product/dienst en/of businessmodel? Wat is de technische en commerciële haalbaarheid? Je scherpt je ideeën aan in een korte pitch.

Avond – Pitch bijeenkomst met gasten.

December: 19.30 – 22.00 (afronding traject voor kerst)

Praktische informatie

Deelnemers

Aan deze Track doen minimaal 8 en maximaal 15 bedrijven mee.

Je kunt alleen of samen meedoen aan de workshop.

Voor ketenpartners met een groter bedrijf, doen (in principe) twee personen mee:

Iemand met product- en proces-kennis, bijvoorbeeld een product manager, ontwikkelaar of ontwerper.

En iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en
stakeholders kent.

Investering

De kosten voor deelname zijn beperkt tot € 150,- ex BTW per bedrijf.

Het sterk gereduceerde tarief (normale kosten zijn € 2000,-) wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland èn Overijssel in samenwerking met het project ‘Lokaal het Nieuwe Normaal’.

CIRCO Hub Oost-Nederland

Vanuit Kiemt en Oost NL zijn wij de CIRCO Hub Oost-Nederland voor de provincies Gelderland en Overijssel. We zijn onlangs van start gegaan en actief en enthousiast aan de slag met het verkennen en opzetten van CIRCO Demo’s en Tracks. We actualiseren de agenda regelmatig, dus houdt deze in de gaten!

Heb je vragen, ideeën voor een track of wil je samen met ons een demo of track organiseren?  Neem dan vooral contact met ons op.

Jeroen van den Bosch| Contactpersoon provincie Gelderland | vandenbosch@kiemt.nl
Sem van der Linden | Contactpersoon provincie Overijssel | Sem.vanderLinden@oostnl.nl