Circular Business Design Track Maakindustrie en Bouw – Rabobanken regio Gelderland Zuid

Track

29 okt, 11 november en 25 november 2020
10.00 - 18.00 uur

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Dit zorgt enerzijds voor efficiency en kostenbesparing en anderzijds voor nieuwe business. Circulair ondernemen vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. CIRCO biedt hiervoor een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan. Hierin ga je met een concreet product aan de slag. Je leert dit product op basis van circulaire principes te ontwerpen en je ontwikkelt een circulair business model. Zo zet je een belangrijke stap om je bedrijf te verduurzamen met nieuwe business kansen èn lagere kosten.

Conveyor belts for newspapers

Aan de slag met circulaire verdienmodellen

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Programma

De CIRCO Track bestaat uit 3 dagen en vindt plaats op 29 okt, 11 november en 25 november 2020.

Dag 1 – Kansen in kaart brengen

Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven wordt waardeverlies in de huidige keten in beeld gebracht. Per bedrijf worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2 – Uitwerking

We werken de meest kansrijke propositie uit de eerste workshop in detail uit met behulp van circulaire design methoden en businessmodellen. Dit levert een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implementatie

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie. We brengen de veranderingen in beeld die nodig zijn om de propositie te implementeren. Deze toetsen we op haalbaarheid en we werken een implementatieplan uit: wie doet wat, wanneer? We sluiten af met een pitch.

Deze CIRCO Track wordt georganiseerd in een samenwerking tussen Rabobank en CIRCO en staat open voor alle bedrijven in de maakindustrie en bouw.

Waarom meedoen?

  •  Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business model. Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied? En hoe gebruik ik die om mijn business model toekomstbestendig te maken?

  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.

  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.

  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere ketenpartijen en sectoren en een groeiende community.

  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren trainers van CIRCO.

Praktische informatie

Voor wie?

Bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners in de maakindustrie en de bouw, voor partijen die actief zijn in de ontwikkeling, productie, onderhoud, exploitatie en handel van producten en gebouwen.

Deze CIRCO Track wordt georganiseerd in een samenwerking tussen Rabobank en CIRCO en staat open voor alle bedrijven in de maakindustrie en bouw.

Aantal deelnemers per Track: maximaal 10 bedrijven  (2 personen per bedrijf)

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor twee personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Rabobank.

Locatie

De locatie volgt nog.

Trainers

Heidi van Woudenberg
Meer info
Linda Louwissen
Linda Louwissen
Meer info