Let op! Deze track is al geweest

Online Expert Café – financiële restwaarde

Event

20 april 2023
12:00 - 13:30

Krijg inzicht in de bepaling van restwaarde in de context van een circulair ontwerp en businessmodel en het belang hiervan in financiering.

De inschrijving is gesloten. Mail info@circonnect.org als je interesse hebt in een volgend Expert Café

Tot op heden ontbrak een methode om de financiële restwaarde van bouwproducten en kapitaalgoederen vast te stellen. Terwijl juist het inzicht in de financiële restwaarde kan zorgen voor doorbraken in de circulaire economie. In de zomer van 2021 zijn de Koninklijke Metaalunie, FME en het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar een door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode voor financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten.

Dit heeft geresulteerd in een rekenmodel (het rekenmodel en het onderliggende rapport is te downloaden via de website van FME) waarin op productniveau de hergebruikwaarde en op materiaalniveau de recyclingswaarde wordt berekend. Het uiteindelijke doel van het rekenmodel is dat de theoretisch financiële restwaarde van producten moet worden vervangen door de reële marktwaarde. Hier moeten echter concrete transacties aan ten grondslag te liggen. Het bepalen van de theoretische financiële restwaarde kan ervoor zorgen dat er meer transactiedata komt en dat de markt daarmee versneld kan overstappen naar restwaarde, welke zijn bepaald op basis van marktwaarde.

Wat is jouw financiële restwaarde?

Tijdens het Expert Café op donderdag 20 april van 12.00 – 13.30 praten de experts van Alba Concepts je bij over resultaten en het rekenmodel. Producenten en leveranciers weten na afloop hoe de financiële restwaarde van zijn/haar product bepaald kan worden. Opdrachtgevers hebben meer zicht op hoe financiële restwaarde kan landen in aanbestedingen en bijhorende investeringen en exploitaties. Tot slot biedt het voor financiers, accountants en taxateurs handvaten om financiële restwaarde te laten landen in financiering, taxaties en boekhouding.

Dit Expert Café wordt door CIRCO georganiseerd vanuit het platform Circular Design CIRCONNECT. In dit platform staat het verzamelen en beschikbaar maken van circular design kennis centraal. Met als doel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. CIRCO is initiatiefnemer en aanjager van dit platform. Inmiddels doen 15 partners mee en hebben zij een start gemaakt om het platform verder vorm te geven.

iStock-1141850094

De inschrijving is gesloten. Mail info@circonnect.org als je interesse hebt in een volgend Expert Café