Let op! Deze track is al geweest

Online Expert Café | Zeer zorgwekkende stoffen en circulair ontwerp in de praktijk

Event

12 juli 2022
15.30 - 17.00 uur

We zijn op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarin worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt zodat er geen of zo min mogelijk afval is. De waarde en daarmee de toepassingsmogelijkheden worden groter voor gebruikte materialen wanneer deze niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Oftewel: als ze geen zorgwekkende stoffen (ZZS) bevatten.

Over veel stoffen is nu meer bekend met betrekking tot de schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu dan vroeger. Voor bedrijven en ontwerpers is de eerste vraag of dergelijke stoffen in hun producten verwerkt zijn. Als dat zo is dan volgt de vraag hoe deze producten en / of processen kunnen worden (her)ontworpen. Op een manier dat ze in de hele levenscyclus geen schadelijke gevolgen hebben voor mens en milieu, hun hergebruikwaarde behouden blijft en de materialen ongelimiteerd ingezet kunnen worden. Dit wordt Safe by Design genoemd. In dit online Expert Café gaan we in op bewustzijn, substitutie en preventie. Ook delen diverse organisaties hun ervaringen vanuit de praktijk. 

Zeer Zorgwekkende Stoffen is best ingewikkelde materie. Er is een Nederlandse lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) opgesteld vanuit het RIVM. Maar ook vanuit Europa is er allerlei regelgeving. Waar vind je de juiste informatie en hoe pas je deze toe? En hoe kom je erachter of (een onderdeel van) je product een toekomstig probleem oplevert en een mogelijke ZZS bevat?

CIRCO ontwikkelde samen met RIVM een praktische Safe by Design module. Hiermee kunnen bedrijven en ontwerpers een eerste inschatting maken of hun product mogelijke ZZS bevat en wat dit voor gevolgen kan hebben in de keten in de toekomst. Indien een bedrijf op ZZS stuit, biedt de module handvatten om middels verschillende design strategieën hiervoor oplossingen te zoeken.

Tijdens het Expert Café komen de volgende onderwerpen en sprekers aan bod:

  • Informatie over en bewustwording van Zeer Zorgwekkende Stoffen binnen de Circulaire Economie en het wettelijke kader – Frieke Heens, adviseur circulaire economie bij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
  • Aan de slag met een praktische module: hoe houd je bij het ontwerp al rekening met ZZS? Ingeborg Gort, Expert team CIRCO en adviseur bij Partners for Innovation
  • Voorbeelden uit de praktijk: wat zijn dilemma’s, valkuilen en alternatieven? Het perspectief vanuit diverse branches: Alex van Gelderen, Adviseur stoffenbeleid bij De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie NRK en Michiel van Kuppevelt, Adviseur Chemicals Strategy for Sustainability bij Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie VNCI

Het aantal plaatsen is beperkt: meld je snel aan!

Dit Expert Café is bedoeld voor iedereen met interesse in dit thema en zeer relevant voor o.a. bedrijven, ontwerpers en adviseurs, die producten en materialen produceren en ontwerpen in de volgende sectoren: consumptiegoederen, maakindustrie en bouw. Het expert café focust zich met name op de chemie en kunststoffen binnen deze sectoren. Ook onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten die zich verdiepen in dit thema, nodigen we uit om deel te nemen en eigen kennis te delen.

Meld je hier aan

Dit Expert Café wordt georganiseerd vanuit het platform Circular Design CIRCONNECT. In dit platform staat het verzamelen en beschikbaar maken van circular design kennis centraal. Met als doel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. CIRCO is initiatiefnemer en aanjager van dit platform. Inmiddels doen 15 partners mee en hebben zij een start gemaakt om het platform verder vorm te geven.