Let op! Deze track is al geweest

Class – Toeleveranciers maakindustrie

Class

9 & 16 november 2021

Fabrikanten van eindproducten zetten steeds meer in op levensduurverlenging van hun producten. Steeds vaker worden producten of onderdelen uit de markt retour genomen, leveranciers worden ‘re-supplier’. Welke kansen liggen er voor toeleveranciers? Wat betekent deze trend voor het ontwerp van onderdelen en de mogelijke businessmodellen? Tijdens deze Class krijg je inzicht in de kansen voor je eigen bedrijf.

De vraag welke waarde onderdelen van retour genomen producten nog hebben en wat daarmee nog mogelijk is, wordt steeds vaker gesteld. Is hergebruik mogelijk? Of refurbishing, remanufacturing? Welke specialist kan dit uitvoeren en is er een verdienmodel? Fabrikanten van eindproducten zetten ook meer in op het verkopen van diensten in plaats van de producten zelf. Dit heeft invloed op de eisen die gesteld worden aan onderdelen of subassemblies.

Ook zien we dat het aantal bedrijven dat (vrijwillig) werkt aan UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) en Ecodesign (recht op reparatie) toeneemt. De expertise van toeleveranciers is hard nodig om invulling te geven aan levensduurverlenging, UPV en Ecodesign.

Welke kansen liggen er voor toeleveranciers? Wat betekenen deze trends voor het ontwerp van onderdelen en de mogelijke businessmodellen? Tijdens deze Class krijg je inzicht in de kansen voor je eigen bedrijf.

Voor wie?

Alle (toe)leveranciers in de maakindustrie.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bij voorkeur doet één persoon per studio/organisatie mee aan de Class om ruimte te geven aan zoveel mogelijk geïnteresseerden. 

Programma

De CIRCO Class bestaat uit twee workshops van 3 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

Workshop 1: 9 november 2021, 9.00-12.00 uur
Tijdens deze eerste sessie duiken we in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. Vervolgens onderzoeken we samen hoe je tot een circulaire oplossing kan komen door de toepassing van circulaire ontwerpprincipes.

Thuiswerkopdracht met eigen case

Workshop 2: 16 november 2021, 9.00-12.00 uur
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen ze verder. In een aantal interactieve werkvormen verwerken we alle eerder verzamelde inzichten tot circulaire producten en diensten. Dit wordt uitgewerkt in een roadmap of een pitch.

Deze Class wordt georganiseerd in samenwerking met Koninklijke Metaalunie en Oost NL.

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor deelname zijn € 150 excl. btw per deelnemer, inclusief boek. De reguliere deelnamekosten bedragen €500 excl. btw per deelnemer. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.