Let op! Deze track is al geweest

Track – Batterijen voor elektrisch vervoer

Track

6, 20 & 27 november 2020
09:00 - 17:00

De markt voor elektrisch vervoer groeit de laatste jaren hard. Van alle nieuwe fietsen die jaarlijks in Nederland verkocht worden, is ruim 40% een E-bike. Met de ambities van de autobranche moeten vanaf 2030 alle nieuwe auto’s volledig elektrisch zijn. Dit betekent dat er veel batterijen nodig zijn. Die batterijen bevatten waardevolle metalen zoals nikkel, kobalt, mangaan, koper, lithium en aluminium. Allemaal grondstoffen die we in Europa niet zelf winnen. En die we terug moeten willen winnen.

Van alle nieuwe fietsen die jaarlijks in Nederland verkocht worden, is ruim 40% een e-bike. Vorig jaar waren dat 420.000 nieuwe e-bikes. En over 5 tot 8 jaar zal van bijna al die fietsen de batterij vervangen zijn. In aantal klinkt dit al fors. Maar het echte volume gaat komen van de batterijen die in een elektrische auto of een stadbus gebruikt worden. Die markt voor elektrisch vervoer groeit de laatste jaren hard door. Met de ambities van de autobranche zouden vanaf 2030 alle nieuwe auto’s volledig elektrisch moeten zijn. Dat zijn jaarlijks een 420.000 – 440.000 auto’s.

De batterijen bevatten waardevolle metalen zoals nikkel, kobalt, mangaan, koper, lithium en aluminium. Allemaal grondstoffen die we in Europa niet zelf winnen. En die we vanwege schaarste vraagstukken en leveringszekerheid ook om economische of strategische reden terug moeten willen winnen.

 

Kansen voor batterijen in elektrisch vervoer

Binnen de ketens van elektrisch vervoer liggen veel circulaire kansen. Van de ontwerpfase tot aan de end of life-fase van batterijen als systeemonderdeel. Welke mogelijkheden zijn er voor hergebruik oplossingen? Wat valt er te doen aan onderhoud en remanufacturing vanuit circulair perspectief? Hoe zorgen we voor waardebehoud einde leven en voor gesloten kringlopen?

Tijdens de CIRCO Track ga je met deze vragen aan de slag. Je ontdekt circulaire kansen. En je ontwikkelt een eigen circulaire propositie en businesscase. Daarnaast verkennen we samenwerkingen om te komen tot gezamenlijke proposities of consortia.

 

Driedaags ontwikkeltraject

De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd. En waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor batterijen vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan voor professionals in de keten van elektrisch vervoer. Hierin werken we samen met ketenpartners een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit. Zo ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

We organiseren deze Track in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (EZK).

Onderwerpen die in de Track aan bod komen:

  • Ontwerp en materiaalkeuzes vanuit circulair perspectief, met extra aandacht voor de end-of-life fase;
  • Mogelijkheden voor levensduurverlenging;
  • Onderhoud en remanufacturing vanuit circulair perspectief;
  • Recycling-uitdagingen;
  • Organiseren van een (nieuwe) circulaire supply chain en reverse logistics;
  • Toepassing van schaarse materialen en borgen van leveringszekerheid;
  • Onderzoeken van werkbare consortia en financieringsmogelijkheden.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen. Je word op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

 

Programma

Dag 1 – Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. En we ontdekken waar de grootste verspilling – en dus ook businesskansen zitten.

Dag 2 – Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen die verder.

Dag 3 – Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop. Maar ook naar de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tot slot leer je om te gaan met barrières.

 

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is voor bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners die een rol spelen gedurende de levenscyclus van elektrisch vervoer. Voor deze Track leggen we specifieker de focus op de batterijen van E-bikes of gelijkwaardig. Van de ontwerpfase tot end-of-life. De selectie van deelnemers, na aanmelding, wordt gemaakt in overleg met de mensen van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie.

Een Track biedt plaats aan maximaal 10 bedrijven, indien er veel meer aanmeldingen zijn gaan we mogelijk een extra track organiseren. Van elk bedrijf doen idealiter twee personen mee: een duo van een  designer / ingenieur / business developer en iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Vanuit de ervaring met eerdere Tracks weten we dat zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf veel waarde toevoegt aan het proces.

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Locatie

In verband met covid-19 vindt deze plaats geheel online plaats. We gebruiken hiervoor o.a. Zoom en Mural. Meer informatie hierover ontvang je na aanmelding.

Trainers

Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette Levels-Vermeer
Meer info
Linda Louwissen
Linda Louwissen
Meer info