Track – Betaalbare circulaire woningbouw in Flevoland

Track

24 november en 8 december 2020, 12 januari 2021
9.00 - 17.00 uur

Flevoland biedt – letterlijk - ruimte aan de woningopgave in Nederland. Circulariteit speelt bij deze gebiedsontwikkelingen een belangrijke rol en biedt daarmee kansen voor ondernemers (consortia) om hieraan bij te dragen. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen en nieuwe business modellen die niet alleen zorgen voor een betere balans tussen mens en natuur, maar ook bijdragen aan betaalbare en comfortabele woningen. Én het vraagt om samenwerking in de keten.

CIRCO Track Betaalbare circulaire woningbouw in Flevoland

In deze CIRCO Track krijgen Flevolandse ketenpartners in de bouw de mogelijkheid om samen circulaire business te ontwikkelen. In deze ketentrack is expliciet aandacht voor de afstemming van vraag & aanbod in de regio. Samen werken we aan betaalbare circulaire woningen. Je wordt op weg geholpen in een gefaciliteerd ontwerpproces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je een lange termijn visie ontwikkeld. Maar je hebt ook een concreet plan om morgen mee te beginnen.

 

Driedaagse Track

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten zo lang mogelijk meegaan, om vervolgens te worden hergebruikt en gerecycled. CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan i.s.m. Provincie Flevoland en Horizon Flevoland.

Om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire bouw in gang gezet.

 

Demo workshop

Voorafgaand aan deze driedaagse Track wordt op 22 oktober het online Flevoland groeit evenement georganiseerd. Maak hier kennis met CIRCO en onze methodiek!

 

Voor wie?

Deze track wordt georganiseerd voor ketenpartners in de woningbouw:

 • Bouwbedrijven
 • Toeleveranciers
 • Installateurs
 • Corporaties

 

Programma

Dag 1 Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen.

Dag 2 Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen deze verder.

Dag 3 Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop maken we de stap naar realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop. En naar de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Bovendien leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • Het is een herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig en welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

 

Wat levert het op?

 • Tijdens de CIRCO track ontwikkel je samen met ketenpartners plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor dit bedrag kunnen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen volgen.

Aantal deelnemers: Maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf).

Locatie

In verband met covid-19 vindt deze Track online plaats.

Meer informatie & aanmelden

Heb je behoefte aan meer informatie over deze CIRCO Track? Neem contact op met:

Horizon Flevoland:
Matthijs Hess-Spoelstra
Matthijs@horizonflevoland.nl

Aanmelden voor deze Track kan via dit formulier op de website van Horizon Flevoland.

Trainers

Bas Roelofs
Bas Roelofs
Meer info
Esther Dekhuijzen _ CIRCO trainer
Esther Dekhuijzen
Meer info