Let op! Deze track is al geweest

Track – Businesskansen voor verduurzaming

Track

19 oktober en 9 november 2022, 3e sessie nog te bepalen
Dag 1: 09:00 - 12:30 | Dag 2: 13:00-17:00 | Dag 3: nog te bepalen

Je streeft naar kostenreductie in je bedrijfsprocessen? Naar een toekomstbestendiger business model? Naar een sterkere positie in de markt? Én je vraagt je af op of dat ook op een duurzame manier kan? Dan is deze workshopcyclus bij uitstek geschikt voor jou.

Wij inspireren en ondersteunen je om in jouw bedrijf kansen te zien en te benutten en stappen te kunnen zetten op het gebied van verduurzaming en bedrijfseconomische stabiliteit en groei. Dit vraagt om andere producten, materialen, diensten én business modellen. Deze driedaagse workshop helpt jou op weg. Het unieke aan dit programma is, dat je dat samen doet met andere bedrijven uit jouw regio. Vanuit ieders eigen positie en businesscase kun je kennis opdoen van circulair ondernemen en – (re-)design, maar denk ook aan re-use, reduce en repair bijvoorbeeld.

Wat levert het op?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
  • Tijdens de Track werk je samen met ketenpartners, dat maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. Bovendien houd je er mogelijk nieuwe partners aan over.
  • Je gaat intensief aan de slag met ervaren CIRCO trainers die expert zijn op het gebied van circulair ontwerp in jouw branche.
  • Je krijgt toegang tot actuele kennis, concrete tools, en inzicht in (markt)ontwikkelingen.
  • Het bereid je voor op de komst van actuele wet & regelgeving. En je krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Je gaat naar huis met een duidelijk en concreet plan voor een circulair product of dienst, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.
221019 Track Limburg Businesskansen voor verduurzaming

Meld je uiterlijk 12 oktober 2022 aan via de button links op deze pagina!

Programma

Een CIRCO Track bestaat uit drie (fysieke of online) bijeenkomsten van een halve dag met de trainers en alle deelnemers. Daarnaast krijg je zelfwerk en 1-op-1 calls met de trainer. Je krijgt tijdens de Track kennis aangereikt die je direct op je eigen case toepast. De totale tijdsbesteding is 20 uur verspreid over ongeveer 6 weken.

Dag 1 Initiate Workshop (ochtend / Rabobank kantoor Sittard-Geleen)
Je maakt kennis met de andere deelnemers en gaat aan de slag met het product of de dienst van jouw bedrijf. Samen duiken we in het gedachtengoed van de circulaire economie en circulaire ontwerpprincipes. Je analyseert de huidige waardeketen van jouw bedrijf en brengt in beeld waar waardevernietiging en verspilling zitten. Hier liggen jouw circulaire kansen!

Dag 2 Ideate Workshop (middag / online)
Je deelt je ambities met andere deelnemers. Handig, want zij komen uit dezelfde keten en kunnen je dus nuttige input geven op jouw idee. Daarna ga je gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. Je ontwikkelt je circulaire businessmodel of (her)ontwerpt je product en/of dienst.

Dag 3 Implement Workshop (halve dag / op locatie bij een van de deelnemers aan de Track)
We kijken naar de technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten uit de vorige workshop. Je brengt de gevolgen voor je bedrijfsvoering in kaart en berekent de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières en je bedenkt hoe je klanten, collega’s en management mee kunt krijgen in je ambities. Je sluit af met het maken en geven van een doordachte pitch.

Praktische informatie

Doelgroep

Bij voorkeur MKB ondernemingen die gevestigd zijn op een van de bedrijventerreinen in Sittard-Geleen, willen verduurzamen en die circulariteit willen inbedden in bedrijfsmodel.

Bij voldoende deelname van MKB ondernemingen zijn niet-MKB ondernemingen (uit de regio) meer dan welkom.

Deelnemers

Aan deze Track doen minimaal 8 en maximaal 12 bedrijven mee. Om de Track het best te benutten, zijn per bedrijf twee deelnemers nodig. Bij voorkeur een duo van Creatie (ontwerper of ingenieur) en Commercie (sales, marketing of business development).

Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces. Een CIRCO Track gaat namelijk over het herontwerp van je product én van je businessmodel.

Investering

Per MKB onderneming is de investering € 550,-. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen en ontvangen zij al het workshopmateriaal.

De feitelijke kosten zijn € 2.200. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het ondersteuningsprogramma voor MKB in Limburg: Limburg Toekomstbestendig.

Let op: deze korting is alleen geldig voor Limburgse MKB ondernemingen die passen in de doelgroep van Limburg Toekomstbestendig.

Is jouw bedrijf geen MKB onderneming of geen Limburgs bedrijf dan ben je ook van harte welkom om deel te nemen maar betaal je de werkelijke kosten.

CIRCO Hub Limburg

LIOF en Rabobank zijn de oprichters van CIRCO Hub Limburg met als doel: het inspireren en aanzetten tot meer circulaire bedrijvigheid in Limburg. Gezamenlijk helpen we ondernemers in concrete CIRCO tracks om hun circulaire ambities in de praktijk te verwezenlijken: binnen 7 stappen brengen we je van lineair naar circulair! En laten we je zien dat deze maatschappelijke impact heel goed samen gaat met economisch rendement.