Track – CESI-data

Track

Nader te bepalen

De versnelling van ICT in de maakindustrie en de transitie naar een werkelijke ‘smart industry’ kan een enorme impuls betekenen voor een verdere ontwikkeling van circulaire businessmodellen. In deze CIRCO Track staan de barrières centraal die de weg naar meer circulaire innovaties en businessmodellen in de smart industry nog blokkeren. Samen met ketenpartners ga je met deze issues aan de slag, ontdek je circulaire kansen en ontwikkel je een eigen circulaire propositie en businesscase.

iStock-942488350

De smart industry leidt tot verdere automatisering, flexibele en efficiënte productie, digitalisering, ketensamenwerking, gebruik van big data en mogelijk meer customer intimacy. De interconnectiviteit tussen apparatuur leidt tot een aanzienlijk grotere kennis van de conditie en de beschikbaarheid van apparatuur. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een verandering van businessmodellen waarbij functioneel gebruik van apparatuur (in plaats van verkoop) centraal staat of waarbij preventief onderhoud leidt tot zowel een langere levensduur als een scherper spare-parts-management.

Drijfveren voor innovaties zijn de toenemende vraag van een brede groep belanghebbenden (klanten, waaronder met name de overheid, (aankomende) medewerkers, financiers), gunstige profilering, zicht op een constantere inkomensbron en veranderende of toekomstige wet- en regelgeving. Uit een recent onderzoek van TNO blijkt ook dat de zorgen omtrent data-security en de inspanningen t.b.v. data-interpretatie nog barrières zijn op weg naar meer circulaire innovaties en businessmodellen.

Samenwerking met ketenpartners

In deze CIRCO Track staan deze barrières centraal. Om deze barrières weg te nemen is in veel gevallen samenwerking in de keten nodig, we bieden dan ook deelname gezamenlijk met ketenpartners aan. Samen ga je dan tijdens de CIRCO Track met deze issues aan de slag, ontdek je circulaire kansen en ontwikkel je een eigen circulaire propositie en businesscase. We bevelen dus het actief betrekken van ketenpartners aan. Daarnaast verkennen we samenwerkingen om te komen tot gezamenlijke kansen of consortia. De Track wordt ondersteund met een data security scan en inhoudelijke bijdragen van het Cyber Security Centrum Maakindustrie. Ook zal TNO een toelichting geven op de CESI- resultaten en het potentieel voor de maakindustrie.

Driedaags ontwikkeltraject

De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor de maakindustrie vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig.

CIRCO biedt een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan, om samen met ketenpartners een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken. Zo ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

Onderwerpen die in de Track aan bod komen:

  • Ontwerp en materiaalkeuzes vanuit circulair perspectief, met extra aandacht voor de rol van data en de security-aspecten;
  • Mogelijkheden voor levensduurverlening;
  • Onderhoud en remanufacturing vanuit circulair perspectief;
  • Recycling-uitdagingen, inclusief registratie uitdagingen;
  • Organiseren van een (nieuwe) circulaire supply chain en reverse logistics;
  • Toepassing van schaarse materialen en borgen van leveringszekerheid;
  • Onderzoeken van werkbare consortia en financieringsmogelijkheden.

Bovenstaande onderwerpen worden in diverse online interactieve bijeenkomsten uitgewerkt.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Programma

Planning van de plenaire sessies (dus exclusief individuele afspraken en eigen ‘thuiswerk’):

Workshop 1
• plenair in zoom: 9:00 – 12:30
• plenair in zoom: 15:30 – 17:00 uur

Workshop 2
9:00 – 12:00 uur (1 Zoom sessie)

Workshop 3
• plenair in zoom: 9:00 – 11:00
• Plenair in zoom: 14:30-17:00 uur

Deze Track wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationale Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM), de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en het Ministerie van EZK.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is bedoeld voor maakbedrijven, toeleveranciers en ketenpartners die aan de slag willen of verdere versnelling willen geven aan datadriven modellen. Van de design-fase tot end of life. De selectie van deelnemers, na aanmelding, wordt gemaakt in overleg met de mensen van UPCM.

Een Track biedt plaats aan maximaal 10 bedrijven, als er veel meer aanmeldingen zijn gaan we mogelijk een extra Track organiseren. Van elk bedrijf doen idealiter twee personen mee, een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Vanuit de ervaring met eerdere Tracks weten we dat zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf, veel waarde toevoegt aan het proces.

Je bepaalt als bedrijf zelf wat je tijdens de Track deelt. Alles wat je tijdens de Track ontwikkelt samen of voor je eigen bedrijf is en blijft ook jullie eigendom. We organiseren samenwerking als versneller binnen de circulaire maakindustrie en hopen dat jullie bedrijf hiermee geholpen wordt die extra stap naar circulair te kunnen zetten.

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Linda Louwissen
Linda Louwissen
Meer info
Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette Levels-Vermeer
Meer info
Martijn Kerssen
Meer info