Let op! Deze track is al geweest

Track – Circulaire Bedrijfskleding en toebehoren

Track

24 februari, 4 maart, 10 maart, 18 maart & 24 maart 2021

De sector bedrijfstextiel (inclusief toebehoren als oa schoenen, accessoires) heeft de urgentie en de potentie om circulair te worden. In Nederland worden grote hoeveelheden bedrijfskleding gekocht én afgedankt. In deze Track staan ketenoplossingen centraal: welke alternatieve grondstoffen, innovaties, mogelijkheden voor levensduurverlenging kunnen worden ingezet ? Hoe zorgen we voor ecologische verbetering en de juiste verdienmodellen voor de ondernemer?

Tijdens deze Track werken we zowel op bedrijfsniveau als op ketenniveau, waarbij we kijken naar de collectieve gezamenlijke uitdagingen. We gaan aan de slag om circulaire business te ontwikkelen. Je wordt op weg geholpen met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven. Waar in de keten zit je? Hoe kun je als leverancier circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen toepassen in je eigen productieketen? Waar liggen de collectieve kansen in de keten en hoe kunnen we daar gezamenlijk stappen in zetten?

Na afloop heeft ieder bedrijf zowel een langetermijnvisie op circulair ondernemen ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen. Het is dan helder welke verdere stappen in de keten, gezamenlijk, kunnen worden gezet en hoe dat aan te pakken.

Programma

De start
Tijdens de eerste sessie duiken bedrijven in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. Deelnemers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulair ontwerpprincipes. Ook worden zowel per bedrijf als voor de keten de circulaire kansen en businessmodellen geïdentificeerd en geselecteerd.

Na de eerste dag
Na de eerste dag gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen ze verder. In een aantal interactieve werkvormen verwerken we alle eerder verzamelde inzichten tot circulaire producten en diensten.

Richting implementatie
Realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen staan de laatste dag centraal. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop. En naar de gevolgen hiervan voor de bedrijfsvoering en de circulaire impact. We maken samenwerkingsafspraken voor wat gezamenlijk geïmplementeerd moet worden.

Na de Track
Onder begeleiding van Midpoint Brabant wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd de plannen een vervolg te geven. Daar waar mogelijk zal er bijvoorbeeld actief de koppeling gemaakt worden naar circulaire ketentrajectsubsidies van waaruit collectief verdere stappen gezet kunnen worden.

Online Track

De sessies van de Online Track zijn verdeeld in blokken: zelf werken en online bijeenkomsten. De trainers geven plenair uitleg over de theorie en de toepassing of deelnemers bekijken vooraf een instructievideo, en vervolgens gaan ze met hun collega zelf aan de slag, met ondersteuning van de trainers. De resultaten delen ze vervolgens ook met de groep.

Wat feiten op een rij over de Online Track:

  • We maken gebruik van de collaboratieve online platforms ZOOM en Mural, waardoor de CIRCO ontwerpmethodiek online toegankelijk is;
  • Er is veel interactie met de trainers en de andere deelnemers ingebouwd en trainers kunnen meekijken met de gemaakte oefeningen;
  • De techniek is niet ingewikkeld, en er is een helpdesk beschikbaar. Ook krijgen de deelnemers van tevoren een introductie.

Deze CIRCO Ketentrack wordt georganiseerd in samenwerking met Midpoint Brabant.

Meer informatie
Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Miett Tajthy, mietttajthy@midpointbrabant.nl of Geert Kooistra, Geert.Kooistra@rvo.nl

Voor specifieke vragen over de ketentrack kunt u contact op nemen met één van de CIRCO trainers:
Ellen Sillekens, ellen@circonl.nl, 06-45178654
Siem Haffmans, siem@circonl.nl, 06-21574702

Praktische informatie

Voor wie?

Midpoint Brabant en CIRCO nodigen producenten, leveranciers en verzorgers in bedrijfskleding (inclusief toebehoren), horeca en zorgtextiel, toeleveranciers van materialen, groothandel, inzamelaars en recyclers uit om met de principes van de circulaire economie aan toekomstbestendige bedrijfskleding te werken in deze Circular Business Design Track.

Aantal deelnemers per Track: maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf).

Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ ingenieur / business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de bedrijven onderling.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en eventueel door één van de provincies.

Data
  • Woensdagochtend 24 februari, hele ochtend
  • Donderdagochtend 4 maart, 90 minuten
  • Woensdagochtend 10 maart, 150 minuten
  • Donderdagochtend 18 maart, 120 minuten
  • Woensdagmiddag 24 maart, 180 minuten (afronding & pitch)

Trainers

Ellen Sillekens
Ellen Sillekens
Meer info
Siem Haffmans
Meer info