Let op! Deze track is al geweest

Track – Circulaire installatietechniek

Track

18 mei, 10 & 29 juni 2021

In de installatietechniek wordt een breed scala aan producten, componenten en materialen ingezet. Er zijn nieuwe technische ontwikkelingen waardoor de energietransitie gestalte krijgt en waarbij circulariteit een steeds belangrijker element wordt. Veel circulaire potentie dus! Tijdens de CIRCO Track gaan we daarom aan de slag om circulaire business te ontwikkelen.

Een circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor circulaire installatietechniek vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig.

CIRCO biedt een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan, om samen met ketenpartners, een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Voor wie?

Bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners in ontwikkeling, productie, onderhoud, exploitatie en handel van installatietechniek van gebouwen.

Vanuit het perspectief van gebruik van de gebouwinstallaties zijn er disciplines zoals werktuigbouwkunde, elektrotechniek, ICT en gebouw-automatisering die samen met hun toeleveranciers verschillende ketens vormen.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Blended Track

De Blended Track bestaat uit een combinatie van online en offline sessies. Zolang het nog niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren vinden de sessies online plaats, via Zoom. Deze werkwijze hebben we inmiddels goed onder de knie en er wordt door deelnemers positief op gereageerd.

Het programma van de Track is zo opgebouwd dat er voldoende ruimte is voor uitwisseling en samenwerking, maar ook om zelfstandig met de methodiek te werken. Ook is er veel aandacht voor begeleiding vanuit de trainers, zowel in de 1-op-1 calls als tijdens de workshopdagen. Tijdens de Track is er ruimte voor het opdoen van kennis, het oefenen met en toepassen van de kennis en interactie met de andere deelnemers. Een deel van het werk kun je thuis doen in je eigen tijd, wanneer het jou goed uitkomt.

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving waarin gewerkt zal worden (MURAL en de leermodules). Alle benodigde middelen, zoals boeken, leermodules en werkbladen, worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld.

Programma

Sessie 1 – Initiate | 18 mei. 9.00 – 17.00 uur

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en selecteren de kansen.

 • Ochtend: huidige situatie in kaart brengen (3,5 uur)
 • Zelf werken: filmpjes, opdrachten (1,5 uur)
 • Middag: Selectie van kansen (3 uur)

Tussendoor

 • Voorbereiding sessie 2 (zelf werken): businessmodellen en design-strategieën verkennen (2 uur)

Sessie 2 – Ideate | 10 juni. 9.00 – 13.00 uur

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend.

 • Plenair deel: circulair businessmodel ontwikkelen (2 uur)
 • Zelf werken (1,5 uur)

Tussendoor

 • Voorbereiding sessie (zelf werken): Veranderingen in kaart brengen (2 uur)
 • Call met trainer: bespreking en aanscherping ontwikkelde circulaire product (1 uur)

Sessie 3 – Implement | 29 juni. 9.00 – 13.00 uur

In deze laatste sessie word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

 • Plenair deel – uitwisselen (1 uur)
 • Zelf werken (1,5 uur)
 • Plenair deel – roadmap en pitch (1,5 uur)

Deze Track wordt georganiseerd in samenwerking met Kiemt en in opdracht van Provincie Gelderland.

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie

Meer informatie

CIRCO Trainer:
Marien Korthorst
marien@cirkeldesign.nl
www.cirkeldesign.nl
06 – 27885996

Initiatiefnemer:
Wouter Hooman
Wouter.Hooman@Hollandertechniek.nl
www.hollandertechniek.nl
06 – 22445602

Organisatie:
KlaassenBos@Kiemt.nl
Kim Klaassen Bos, Kiemt
06 -12030830

Trainers

Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info
Martijn Kerssen
Meer info