[VOL] Track – Circulaire kansen in de Korte Keten

Track

22 & 30 november, 6 december 2023
Middag

De huidige uitdagingen van emissies, uitputting van de bodem en teruggang van biodiversiteit en waterkwaliteit zorgen voor maatschappelijke veranderingen die de Food & Agro keten fundamenteel uitdagen. Een circulaire economie biedt kansen om met deze uitdagingen om te gaan, en te werken aan een toekomstbestendig bedrijf.

Foto door Tom Fisk 

Kringlopen sluiten

Een circulaire economie richt zich op het sluiten van kringlopen, waardoor zo min mogelijk nieuwe grondstoffen, nutriënten, energie en water nodig zijn. Maar hoe doe je dat als agrarisch ondernemer? Het sluiten van kringlopen vraagt om anders te kijken naar je bedrijf en je bedrijfsvoering. Hoe kun je die kansen benutten? Wat betekent dat voor je bedrijfsvoering of je product en voor je business model, oftewel hoe zorg je dat je met die verandering geld verdient? 

Samenwerking in de Korte Keten

Door een Korte(re) Keten tussen boer en consument ontstaan kansen. Logistiek en transport kunnen efficiënter worden door op een collectieve wijze samen te werken. Kosten en opbrengsten kunnen anders worden verdeeld in de keten. Directe(re) levering van producten van het land naar de consument, zorgt voor betrokkenheid bij de lokale boeren. Voedselverspilling kan worden verminderd en er ontstaan kansen voor een betere vergoeding voor de boer. 

Wat levert het op?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen!
 • Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • CIRCO maakt door samenwerkingen te realiseren binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is.
 • Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • Je draagt als bedrijf bij aan een toekomstbestendige land- en tuinbouw. Waarin gezond voedsel op duurzame wijze wordt geproduceerd en waar mogelijk in de eigen regio wordt afgezet.

Programma

Een CIRCO Track bestaat uit drie (fysieke of online) bijeenkomsten van een halve dag met de trainers en alle deelnemers. Daarnaast krijg je zelfwerk en 1-op-1 calls met de trainer. Je krijgt tijdens de Track kennis aangereikt die je direct op je eigen case toepast. De totale tijdsbesteding is 20 uur verspreid over een aantal weken.

Middag 1 – Ontdekken

 • Datum: 22 november, 13.30-17.30 uur
 • Locatie: Rabobank Kantoor Tilburg, Spoorlaan 300

Tijdens de eerste middag maak je kennis met de andere deelnemers / ketenpartner. In deze workshop ga je aan de slag met een product of dienst van je eigen bedrijf. Je analyseert de huidige lineaire waardeketen en brengt in beeld waar waarde vernietiging en verspilling plaatsvindt. Hier zitten circulaire kansen! In verkennende gesprekken met andere deelnemers uit de keten ontdek je ook welke kansen je samen kan oppakken. 

Middag 2 – Ontwerpen

 • Datum: 30 november, 13.00-17.00 uur
 • Locatie: Rabobank Kantoor Waalwijk, Taxandriaweg 8

Tijdens de tweede middag deel je je ambities met andere deelnemers, zodat zij je nuttige tips kunnen geven. Deze tweede workshop staat in het teken van samenwerking binnen de keten. Onder begeleiding van de Circo-trainers ontwikkel je samen een eerste opzet voor een ‘’collectief model’’ en geef je antwoord op de vraag: Kunnen we met elkaar een aantrekkelijk concept ontwikkelen waarin we gezonde voeding op duurzame wijze produceren, en waarin we schakels in de keten overslaan? 

Directe(re) levering van producten van het land naar de consument, zorgt voor betrokkenheid bij de lokale boeren. Voedselverspilling kan worden verminderd en er ontstaan kansen voor een betere vergoeding voor de boer èn voor nieuwe business. 

Middag 3 – Toepassen 

 • Datum: 6 december, 13.00-17.00 uur
 • Locatie: Rabobank Kantoor Tilburg, Spoorlaan 300

In de eerste twee workshops heb je ontdekt waar voor jouw bedrijf de duurzame kansen liggen, en hoe je die kansen samen met ketenpartners kunt verzilveren. Deze derde workshop gaat over het in de praktijk brengen: Wat betekenen de circulaire kansen en het ketenconcept voor jouw bedrijf, product/dienst en/of businessmodel? Wat is de technische en commerciële haalbaarheid? Je scherpt je ideeën aan in een korte pitch.

 

In samenwerking met:

Praktische informatie

Doelgroep

Deze specifieke CIRCO Track is bedoeld voor alle agrarische sectoren, van melkveebedrijf tot akkerbouwer en van pluimveehouder tot fruitteler, die samenwerking in een Korte Keten willen verkennen en bouwen. Hiervoor organiseert Rabobank Kring Midden-Brabant in samenwerking met Provincie Brabant en het Bewust Boeren traject een CIRCO Track. 

Deelnemers

Je kunt alleen of samen meedoen aan de workshop. Voor ketenpartners met een groter bedrijf, doen (in principe) twee personen mee:

 • Iemand met product- en proces-kennis, bijvoorbeeld een product manager, ontwikkelaar of ontwerper. 
 • Iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent.
Investering

De kosten voor deelname zijn beperkt tot € 25,- ex BTW per bedrijf. Het sterk gereduceerde tarief (normale kosten zijn € 2000,-) wordt mogelijk gemaakt door een POP3 subsidie van de Provincie Noord-Brabant in het kader van het project ‘Bewust Boeren’ en een bijdrage van de Rabobank. We hebben plek voor 12 organisaties (vol = vol).

Trainers

Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info
Heidi van Woudenberg
Meer info