Let op! Deze track is al geweest

Track – Circulaire kansen in de Limburgse betonindustrie

Track

25 maart, 8 en 22 april 2021
9.00 - 17.00 uur

De betonindustrie is een belangrijke leverancier voor de bouw en GWW-sector. Om CO2 uitstoot te reduceren is hergebruik en recycling noodzakelijk. Maar ook schoner produceren en slimmer ontwerpen. En daarvoor is innovatie nodig, in de gehele keten. In deze driedaagse Track brengen we ketenpartners uit de Limburgse betonindustrie bij elkaar om ze samen op weg te helpen.

De betonindustrie is een belangrijke leverancier voor de grootverbruikers van beton: de bouw en GWW-sector. Om CO2 uitstoot te reduceren is niet alleen hergebruik en recycling noodzakelijk. We moeten ook schoner produceren en slimmer ontwerpen. En daarvoor is innovatie nodig, in de gehele keten. Door te innoveren ontstaan ook nieuwe verdienmodellen. Én het vergroot de aantrekkingskracht voor jonge medewerkers. Deze kansen kunnen enkel benut worden door als keten samen te werken.

Nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen vragen om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. In samenwerking met Provincie Limburg en Keyport 2020 organiseert CIRCO een driedaagse track om ketenpartners bij elkaar te brengen en op weg te helpen. Vanuit ieders eigen positie en businesscase kunnen deelnemers kennis opdoen van circulair ondernemen en circulair ontwerp. Zo worden ontdekken zij samen nieuwe kansen en zetten ze circulaire business in gang.

 

Driedaagse Track

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd. En waar producten zo lang mogelijk meegaan, om vervolgens te worden hergebruikt en gerecycled.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen. We helpen je op weg in een gefaciliteerd ontwerpproces. Met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je een lange termijn visie ontwikkeld. Maar je hebt ook een concreet plan om morgen mee te beginnen.

 

Voor wie?

Deze Track is bedoeld voor bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners in de betonindustrie die beton of betonproducten produceren, gebruiken of verkopen:

 • Betonproducenten en -verwerkers
 • Architecten
 • Aannemer
 • Bouwbedrijven
 • Infrabedrijven

 

Programma

Dag 1 Initiate Workshop (Op locatie – ochtend, inclusief lunch)
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen.

Dag 2 Ideate Workshop (Online)
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen deze verder.

Dag 3 Implement Workshop (Op locatie – middag, inclusief borrel)
Tijdens de laatste workshop maken we de stap naar realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop. Maar ook naar de gevolgen hiervan voor je bedrijfsvoering en de circulaire impact. Daarnaast leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • Het is een herijking van je businessmodel. Is deze toekomstbestendig en welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

 

Wat levert het op?

 • Tijdens de CIRCO Track ontwikkel je samen met ketenpartners plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor dit bedrag kunnen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen volgen.

Meer informatie & aanmelden

Heb je vragen over deze Circo Track? Of wil je je aanmelden?
Neem dan contact op met Renske Cox van Keyport 2020: renske.cox@keyport2020.nl.

Trainers

Erik Bronsvoort
Erik Bronsvoort
Meer info
Linda Louwissen
Linda Louwissen
Meer info