Track – Circulaire Productieketens Textiel en Kleding

Track

4 & 18 juni, 2 juli 2021

In Nederland worden grote hoeveelheden textiel gekocht én afgedankt. Circulair ondernemen kan helpen om de hoeveelheid onverkochte voorraden en textielafval te reduceren of te voorkomen. Hoe kun je als producent circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen toepassen in je eigen productieketen? Dat ontdek je in deze Circular Business Design Track.

Textiel

Door circulaire ontwerpprincipes toe te passen, kom je als textiel- of kledingbedrijf tot onder andere minder verspilling en kortere doorlooptijden. Je krijgt bovendien meer inzicht in klantwaarde.

De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd, en waarin producten zo lang mogelijk meegaan, om vervolgens te worden hergebruikt en gerecycled. CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan in samenwerking met Modint. In dit traject brengen wij producerende textiel- en kledingbedrijven en hun ketenpartners bij elkaar om hen vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo ontdekken we samen nieuwe kansen en worden businessmodellen voor circulaire kleding en textiel in gang gezet. Deze Track is Nederlandstalig en bestaat uit online bijeenkomsten.

Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor:

 • Nederlandse textiel- en kledingbedrijven met productie in eigen beheer.
 • Internationale textiel- en kledingproducenten.
 • Ketenpartners die textiel en kleding verzorgen inzamelen, sorteren en recyclen.

Blended Track

De Blended Track bestaat uit een combinatie van online en offline sessies. Zolang het nog niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren vinden de sessies online plaats, via Zoom. Deze werkwijze hebben we inmiddels goed onder de knie en er wordt door deelnemers positief op gereageerd.

Het programma van de Track is zo opgebouwd dat er voldoende ruimte is voor uitwisseling en samenwerking, maar ook om zelfstandig met de methodiek te werken. Ook is er veel aandacht voor begeleiding vanuit de trainers, zowel in de 1-op-1 calls als tijdens de workshopdagen. Tijdens de Track is er ruimte voor het opdoen van kennis, het oefenen met en toepassen van de kennis en interactie met de andere deelnemers. Een deel van het werk kun je thuis doen in je eigen tijd, wanneer het jou goed uitkomt.

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving waarin gewerkt zal worden (MURAL en de leermodules). Alle benodigde middelen, zoals boeken, leermodules en werkbladen, worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld.

Programma

Sessie 1 – Initiate | 4 juni. 9.00 – 17.00 uur

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en selecteren de kansen.

 • Ochtend: huidige situatie in kaart brengen (3,5 uur)
 • Zelf werken: filmpjes, opdrachten (1,5 uur)
 • Middag: Selectie van kansen (3 uur)

Tussendoor

 • Voorbereiding sessie 2 (zelf werken): business modellen en design strategieën verkennen (2 uur)

Sessie 2 – Ideate | 18 juni. 9.00 – 13.00 uur

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend.

 • Plenair deel: circulaire business model ontwikkelen (2 uur)
 • Zelf werken (1,5 uur)

Tussendoor

 • Voorbereiding sessie (zelf werken): Veranderingen in kaart brengen (2 uur)
 • Call met trainer: bespreking en aanscherping ontwikkelde circulaire product (1 uur)

Sessie 3 – Implement | 2 juli. 9.00 – 13.00 uur

In deze laatste sessie word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

 • Plenair deel – uitwisselen (1 uur)
 • Zelf werken (1,5 uur)
 • Plenair deel – roadmap en pitch (1,5 uur)

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 500, ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs is € 2000, ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Bedrijven aangesloten bij Modint ontvangen €100 korting (kosten zijn dan dus € 400).

Deelnemers

Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ ingenieur / business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de bedrijven onderling.

Aantal bedrijven per Track: maximaal 10 (2 personen per bedrijf)

Meer informatie

Modint
Ondernemersorganisatie Mode, Interieur, Tapijt & Textiel
Contactpersoon: Corien Beks
beks@mondint.nl
T 06 13927395

CIRCO Trainers
Ellen Sillekens, Studio Sillekens
E ellen@circonl.nl
T 06 45178654
Arthur ten Wolde,
Circular Future
E arthur@circonl.nl
T 0613196238

CIRCO extern ontwerper
Tirza Brems, bureau Brems

Trainers

Ellen Sillekens
Ellen Sillekens
Meer info
Arthur ten Wolde
Meer info