Let op! Deze track is al geweest

Track – Circulariteit binnen verduurzaming bestaande woningbouw

Track

8 sept (op locatie), 17 sept (online) & 29 sept 2021 (op locatie)

De Nederlandse economie moet in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100%. Dat vraagt om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen. Ook in de bestaande bouw! Tijdens deze Track gaan we aan de slag met het huidige waardeverlies in materiaal, tijd, energie of mankracht en zoeken we naar manieren om dat om te zetten in waardecreatie.

Deze CIRCO Track staat in het teken van het verduurzamen van de bestaande woningbouw. Hierbij gaan we met de betrokken ketenpartijen  onderzoeken waar waardeverlies in het eigen bedrijf en in de keten optreedt. Dat kan verlies zijn in materiaal, tijd, energie of mankracht.

Onder begeleiding van professionele trainers wordt met de betrokken ketenpartijen gekeken hoe dit waardeverlies omgezet kan worden in waardecreatie. Op deze manier kan (de samenwerking in) de keten geoptimaliseerd worden. Het levert meerwaarde voor alle partijen, bijvoorbeeld door efficiënter werken, besparing van materiaal of het boeken van tijdwinst door slimmer en anders te organiseren.

Blended Track

Blended Learning is een efficiënte en unieke combinatie van online leren, plenaire fysieke bijeenkomsten en onderlinge uitwisseling. Je doet kennis op wanneer jij wilt, waarna je tijdens de plenaire bijeenkomsten gelijk de diepte in kunt om de opgedane kennis toe te passen op jouw eigen case, met behulp van ervaren CIRCO-trainers en interactie met andere deelnemers.

Meer informatie over de Blended Track >

Programma

Sessie 1 – Initiate | 8 september

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en selecteren de kansen.

 • Ochtend: huidige situatie in kaart brengen (3,5 uur)
 • Zelf werken: filmpjes, opdrachten (1,5 uur)
 • Middag: Selectie van kansen (3 uur)

Tussendoor

 • Voorbereiding sessie 2 (zelf werken): business modellen en design strategieën verkennen (2 uur)

 

Sessie 2 – Ideate | 17 september

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend.

 • Plenair deel: circulaire business model ontwikkelen (2 uur)
 • Zelf werken (1,5 uur)

Tussendoor

 • Voorbereiding sessie (zelf werken): Veranderingen in kaart brengen (2 uur)
 • Call met trainer: bespreking en aanscherping ontwikkelde circulaire product (1 uur)

 

Sessie 3 – Implement | 29 september

In deze laatste sessie word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

 • Plenair deel – uitwisselen (1 uur)
 • Zelf werken (1,5 uur)
 • Plenair deel – roadmap en pitch (1,5 uur)

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track richt zich op woningbouw corporaties, bouwers, onderhoudspartijen en toeleveranciers van vooral voor bestaande bouw (renovatie).

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 500, ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs is € 2000, ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Deelnemers

Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ ingenieur / business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de bedrijven onderling.

Aantal bedrijven per Track: maximaal 10 (2 personen per bedrijf)

Meer informatie

Vincent van Rijsewijk, Midpoint Brabant
tel: 06-55115606,

Jack van Montfort, Maasveste Berben Bouw
tel: 06-54375378

 

CIRCO Trainers

Thirza Monster: thirza@circonl.nl
tel: 06-28446512

Esther Dekhuijzen: esther@circonl.nl
tel: 06-53623850

Trainers

Esther Dekhuijzen _ CIRCO trainer
Esther Dekhuijzen
Meer info