Track – E-commerce verpakkingen en retourlogistiek

Track

Najaar 2021

De e-commerce sector groeit exponentieel, maar hierdoor neemt ook de klimaatimpact van de sector snel toe. De recente stijging van grondstofprijzen en schaarste maken circulaire businessmodellen steeds rendabeler. CIRCO biedt in samenwerking met NRK, KIDV en Thuiswinkel.org een driedaagse (online) workshop aan om bedrijven op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.  

iStock-590248570

Daarnaast heeft het Europees Parlement eind vorig jaar besloten dat de wetgeving rondom de levensduur en repareerbaarheid van elektronische apparaten aangescherpt moet worden. Andere productcategorieën zullen ongetwijfeld volgen. Voor e-commerce bedrijven biedt dit allerlei uitdagingen en kansen. Zij kunnen platforms bieden voor hergebruik van producten, voor het delen van producten, maar ook reparatie-services aanbieden. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Driedaagse workshop Track

CIRCO biedt een driedaags (online) traject aan om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Tijdens de CIRCO Track word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor:

  • E-commerce bedrijven
  • Verpakkingsleveranciers en -producenten
  • Logistieke dienstverleners
  • Producenten/merkeigenaren
  • Reparatiebedrijven
  • (Deel)platforms

Programma

Dag 1 Initiate Workshop 
Tijdens deze eerste dag duik je in de uitgangspunten van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. En we gaan op zoek naar waardevernietiging en circulaire kansen.

Dag 2 Ideate Workshop 
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden samen met de ketenpartners opgepakt en verder verkend.

Dag 3 Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop maken we de stap naar realisatie. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Online werk- en leeromgeving

Tijdens de online Track ga je aan de slag in een unieke digitale leer- en werkomgeving. In de leermodules is alle theorie en uitleg te vinden en in MURAL werk je alles uit voor je eigen case en organisatie. Hierbij is ruimte voor individueel contact met de trainer (zowel in 1-op-1 calls als tijdens de online workshopdagen), plenaire groepsbijeenkomsten met onderlinge uitwisseling en online zelfwerk in leermodules. Een deel van dit zelfwerk kun je thuis doen in je eigen tijd, wanneer het jou goed uitkomt.

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving (MURAL en de leermodules). Alle benodigde leermiddelen worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld.

Zolang het nog niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren vinden de plenaire sessies online plaats via Zoom. Deze werkwijze hebben we inmiddels goed onder de knie en er wordt door de deelnemers positief op gereageerd.

“De Track helpt om concreet aan de gang te gaan en je krijgt de mogelijkheid om te netwerken met interessante partijen. De online tools werken verbazingwekkend goed” – Jasper Hagedoorn, Brekr

 

Praktische informatie

Kosten

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 1.000,- gevraagd. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen. Feitelijke kosten zijn € 2.000. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Aantal deelnemers: Maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf)

Meer informatie

Ketenpartners:

NRK
Contactpersoon: Martin van Dord, vandord@nrk.nl

KIDV
Contactpersoon: Niels van Marle

Thuiswinkel.org
Contactpersoon: Ellen de Lange

CIRCO-trainers:

Siem Haffmans, Partners for Innovation
Ronald Lewerissa, Generous Minds

Trainers

Siem Haffmans
Meer info
Ronald Lewerissa
Meer info