Let op! Deze track is al geweest

Track – Herbruikbare maaltijdverpakkingen in de catering

Track

17 en 31 januari & 14 februari 2022

Verpakkingen vormen een aanzienlijk deel van ons afval. En een flink deel van dit verpakkingsmateriaal is niet herbruikbaar of wordt niet hergebruikt. Dit geldt ook voor het verpakkingsmateriaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onderzoek van Design Innovation Group toont aan dat zo’n 90% van het afval in de verbranding belandt. Het ministerie wil dit zoveel mogelijk voorkomen en past de regelgeving hierop aan. Dit vraagt om anders ontwerpen, verpakken, inkopen, scheiden en wellicht ook anders recyclen.

Foto: YoYo.BoostReuse

Online workshop verspreid over drie dagen

CIRCO biedt in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Design Innovation Group, KIDV en NRK een serie van drie workshops (Track) aan voor ketenpartners. Cateringbedrijven, foodbedrijven, toeleveranciers, ontwerpers van verpakkingen, afvalverwerkers en recyclingbedrijven nodigen we hierbij uit om samen het concept van herbruikbare verpakkingen te verkennen en uit te werken. Met een inspirerende groep deelnemers uit de keten  worden nieuwe kansen ontdekt.

Programma

Het programma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten (3 x 4 uur), zelfwerk (ca. 6,5 uur) en een bedrijfscall met de trainer (2 x 45 minuten). Het totale tijdsbeslag is ca. 20 uur. Je werkt vanuit je eigen perspectief het gemeenschappelijke doel uit. Hierbij maak je gebruik van CIRCO Tools.

Tussen de groepsbijeenkomsten zit telkens 2 weken:

Bijeenkomst 1  9.00 – 13.00 uur – fysiek (met lunch)
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen.

Bijeenkomst 2 9.00 – 13.00 uur – digitaal
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën.

Bijeenkomst  3 13.00 – 17.00 uur – fysiek (met borrel)
We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Blended Track

Blended Learning is een efficiënte en unieke combinatie van online leren, plenaire fysieke bijeenkomsten en onderlinge uitwisseling. Je doet kennis op wanneer jij wilt, waarna je tijdens de plenaire bijeenkomsten gelijk de diepte in kunt om de opgedane kennis toe te passen op jouw eigen case, met behulp van ervaren CIRCO-trainers en interactie met andere deelnemers.

Meer informatie over de Blended Track >

Uitwerking eigen case in samenwerking met ketenpartners

Tijdens de Track ga je o.a. aan de slag in een digitale leer- en werkomgeving Je werkt binnen de gezamenlijke doelstelling aan je eigen case, terwijl je ondertussen kennis opdoet om direct toe te passen. Deze kennis doe je op in de leermodules, maar zeker ook in uitwisseling met de trainers en de andere ketenpartners in de track.

Werkwijze en tools

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving MURAL en de leermodules. Alle benodigde leermiddelen worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld. In de digitale leermodules is alle theorie en uitleg te vinden en in MURAL werk je alles uit voor je eigen case en organisatie.

Tijdens de trackperiode is er ruimte voor individueel contact met de trainer (zowel in 1-op-1 gesprekken als tijdens de bijeenkomsten. Fysiek komt de groep 2 keer bij elkaar, wat een grote bijdrage levert aan kennisuitwisseling en veelal mooie samenwerkingen tot stand brengt.

Wat levert het op?

Tijdens de (online) CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire businesskansen en werk je er één uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.

  • Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.
  • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor:

  • Cateringbedrijven van voedingsmiddelen voor de kantoormarkt.
  • Kantoorgebouwen van overheden en kennis- & onderwijsinstellingen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de vragende hoofdpartij.
  • Producenten, groothandels, (logistieke) serviceproviders van verpakkingen, disposables, recyclers en reinigingsdiensten.
  • Start-ups en bedrijven die herbruikbare maaltijdverpakkingsconcepten op de markt brengen.
Deelnemers

Aantal bedrijven: minimaal 8, maximaal 12.

Er doen 2 personen per bedrijf mee, voor maximale impact ten behoeve van de implementatie.

Profielen van de deelnemers: iemand met technische achtergrond (ontwerper, engineer) en iemand met commerciële achtergrond (marketing, bedrijfskundig, inkoop)

Kosten

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500,- gevraagd. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen. Feitelijke kosten zijn € 2.000. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Partners

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Contactpersoon: Adrie Huissoon
adrie.huissoon@minienw.nl

Design Innovation Group
Contactpersoon: Geert van der Linden
geert@designinnovationgroup.nl

KIDV
Contactpersoon: Petra Veen
p.veen@kidv.nl

NRK
Contactpersoon: Martin van Dord
vandord@nrk.nl

Trainers

Siem Haffmans
Meer info
Ronald Lewerissa
Meer info