Let op! Deze track is al geweest

Track – Folieverpakkingen in de bouw

Track

2 nov (op locatie), 16 nov (online) & 30 nov 2021 (op locatie)

Kunststof verpakkingen worden in grote hoeveelheden toegepast in de bouw, bijvoorbeeld in de vorm van krimphoezen en rekwikkelfolies. Deze verpakkingen leveren grote voordelen op voor de bescherming van bouwmaterialen en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. De verpakkingen worden na eenmalig gebruik afgedankt en belanden in het restafval of worden geëxporteerd buiten Europa om ze daar te laten recyclen. Hierbij gaat veel waarde verloren in de keten. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Workshop verspreid over drie dagen

CIRCO biedt in samenwerking met KIDV, Valipac en NRK een workshopreeks (Track) aan voor bouwbedrijven, toeleveranciers en
recyclingbedrijven om samen het concept van circulaire verpakkingen te verkennen en uit te werken. Valipac heeft in België een systeem
opgezet voor het scheiden van krimphoezen en rekwikkelfolies op de bouwplaats, inclusief de inzameling en recycling en het toepassen van het recyclaat terug in krimphoezen. Hierdoor zullen we ons laten inspireren en naar gezamenlijke oplossingen zoeken voor de Nederlandse markt.

Wat levert het op?

 • Tijdens de (online) CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire businesskansen en werk je er een uit tot een concreet
  plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.
 • Ontdek bijvoorbeeld oplossingen voor een afvalvrije bouwplaats, verminder kosten voor het afvalmanagement, houd materialen in open of gesloten kringlopen binnen Nederland en leer hoe je recyclaat toepast.
 • Ketensamenwerking maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.

Voor wie?

  Deze Track wordt georganiseerd voor:

 • Bouwbedrijven en aannemers
 • Producenten en leveranciers van bouwmaterialen
 • Verpakkingsproducenten
 • Kunststofproducenten
 • Logistieke service-providers
 • Inzamelaars, sorteerders en recyclers van kunststof verpakkingsafval

Met een inspirerende groep deelnemers uit de keten ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

Programma

Het programma bestaat uit drie halve dagen waarin zowel fysiek als online direct contact tussen de trainers en alle deelnemers is. Tussen deze contactmomenten bekijk je vanuit je eigen perspectief het gemeenschappelijke doel en werk je met CIRCO Tools jouw rol en case verder uit.

Dag 1 – Initiate Workshop (halve dag fysiek)
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen.

Dag 2 – Ideate Workshop (halve dag digitaal)
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën.

Dag 3 – Implement Workshop (halve dag fysiek)
We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid, de gevolgen hiervan voor
bedrijfsvoering en de circulaire impact. Je maakt een roadmap en een pitch. Ook leer je om te gaan met barrières.

Uitwerking eigen case i.s.m. ketenpartners

Tijdens de Track ga je o.a. aan de slag in een digitale leer en werkomgeving, in je eigen tijd en tijdens groepsbijeenkomsten. Je werkt binnen de gezamenlijke doelstelling aan je eigen case, terwijl je ondertussen kennis opdoet om direct toe te passen. Deze kennis doe je op in de leermodules, maar zeker ook in uitwisseling met de trainers en de andere ketenpartners in de Track.

Werkwijze en tools

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving MURAL en de leermodules. Alle benodigde leermiddelen worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld. In de digitale leermodules is alle theorie en uitleg te
vinden en in MURAL werk je alles uit voor je eigen case en organisatie. Een deel van dit zelfwerk kun je thuis doen in je eigen tijd, wanneer het jou goed uitkomt.

Tijdens de Trackperiode is er ruimte voor individueel contact met de trainer (zowel in 1 op 1 calls als tijdens de workshopdagen). Fysiek komt
de groep 2 keer bij elkaar, wat een grote bijdrage levert aan kennisuitwisseling en veelal mooie samenwerkingen tot stand brengt.

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1000,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs is € 2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Deelnemers

Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ ingenieur / business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de bedrijven onderling.

Aantal bedrijven per Track: maximaal 10 (2 personen per bedrijf).

Meer informatie

Partners:

KIDV
Contactpersoon: Vincent Balk
v.balk@kidv.nl

Valipac
Contactpersoon: Filip Vangeel
filip.vangeel@valipac.be

NRK
Contactpersoon: Martin van Dord
vandord@nrk.nl

Blended Track

Blended Learning is een efficiënte en unieke combinatie van online leren, plenaire fysieke bijeenkomsten en onderlinge uitwisseling. Je doet kennis op wanneer jij wilt, waarna je tijdens de plenaire bijeenkomsten gelijk de diepte in kunt om de opgedane kennis toe te passen op jouw eigen case, met behulp van ervaren CIRCO-trainers en interactie met andere deelnemers.

Meer informatie over de Blended Track >