Track – Kunststof verpakking in de bouw

Track

2, 16 & 30 november 2021

Kunststof verpakkingen worden in grote hoeveelheden toegepast in de bouw, bijvoorbeeld in de vorm van krimphoezen en rekwikkelfolies. Deze verpakkingen leveren grote voordelen op voor de bescherming van bouwmaterialen en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. Deze verpakkingen worden na eenmalig gebruik afgedankt en belanden in het restafval of worden geëxporteerd buiten Europa om ze daar te laten recyclen. Hierbij gaat veel waarde verloren in de keten. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen!

Brick packages packed in plastic foil outside next to the building materials & supplies store .

CIRCO biedt in samenwerking met KIDV, Valipac en NRK een workshopreeks (Track) aan voor bouwbedrijven, toeleveranciers en recyclingbedrijven om samen het concept van circulaire verpakkingen te verkennen en uit te werken. Valipac heeft in België een systeem opgezet voor het scheiden van krimphoezen en rekwikkelfolies op de bouwplaats, inclusief de inzameling en recycling en het toepassen van het recyclaat terug in krimphoezen. Hierdoor zullen we ons laten inspireren en we gaan op zoek naar gezamenlijke oplossingen voor de Nederlandse markt.

Blended Track

De Blended Track bestaat uit een combinatie van online en offline sessies. Zolang het nog niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren vinden de sessies online plaats, via Zoom. Deze werkwijze hebben we inmiddels goed onder de knie en er wordt door deelnemers positief op gereageerd.

Het programma van de Track is zo opgebouwd dat er voldoende ruimte is voor uitwisseling en samenwerking, maar ook om zelfstandig met de methodiek te werken. Ook is er veel aandacht voor begeleiding vanuit de trainers, zowel in de 1-op-1 calls als tijdens de workshopdagen. Tijdens de Track is er ruimte voor het opdoen van kennis, het oefenen met en toepassen van de kennis en interactie met de andere deelnemers. Een deel van het werk kun je thuis doen in je eigen tijd, wanneer het jou goed uitkomt.

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving waarin gewerkt zal worden (MURAL en de leermodules). Alle benodigde middelen, zoals boeken, leermodules en werkbladen, worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld.

Programma

Sessie 1 – Initiate | 2 November

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en selecteren de kansen.

 • Ochtend: huidige situatie in kaart brengen (3,5 uur)
 • Zelf werken: filmpjes, opdrachten (1,5 uur)
 • Middag: Selectie van kansen (3 uur)

Tussendoor

 • Voorbereiding sessie 2 (zelf werken): business modellen en design strategieën verkennen (2 uur)

 

Sessie 2 – Ideate | 16 november

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend.

 • Plenair deel: circulaire business model ontwikkelen (2 uur)
 • Zelf werken (1,5 uur)

Tussendoor

 • Voorbereiding sessie (zelf werken): Veranderingen in kaart brengen (2 uur)
 • Call met trainer: bespreking en aanscherping ontwikkelde circulaire product (1 uur)

 

Sessie 3 – Implement | 30 november

In deze laatste sessie word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

 • Plenair deel – uitwisselen (1 uur)
 • Zelf werken (1,5 uur)
 • Plenair deel – roadmap en pitch (1,5 uur)

Praktische informatie

Wat levert het op?
 • Tijdens de (online) CIRCO track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er een uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.
 • Ontdek bijvoorbeeld oplossingen voor een afvalvrije bouwplaats, verminder kosten voor het afvalmanagement, houd materialen in open of gesloten kringlopen binnen Nederland en leer hoe je recyclaat toepast.
 • Ketensamenwerking maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor:

 • Bouwbedrijven en aannemers
 • Producenten en leveranciers van bouwmaterialen
 • Verpakkingsproducenten
 • Kunststof producenten
 • Logistieke service providers
 • Inzamelaars, sorteerders en recyclers van kunststof verpakkingsafval

Met een inspirerende groep deelnemers uit de keten worden nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 1000,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs is € 2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Deelnemers

Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ ingenieur / business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de bedrijven onderling.

Aantal bedrijven per Track: maximaal 10 (2 personen per bedrijf)

Meer informatie

Partners:

KIDV
Contactpersoon: Vincent Balk
v.balk@kidv.nl

Valipac
Contactpersoon: Karel Gemmeke
karel.gemmeke@orbitspackaging.be

NRK
Contactpersoon: Martin van Dord
vandord@nrk.nl