Track – Kunststoffen in de Zeeuwse infra

Track

Nader te bepalen
De drie dagen van de Online Track zijn verdeeld in blokken: zelf werken en online bijeenkomsten.

Ben je kunststofproducent en heb je bij aanbestedingen te maken met circulariteit of duurzaamheid? Meld je aan voor de Zeeuwse CIRCO Track!

plastic infra

Driedaagse Workshop Track

CIRCO biedt met Provincie Zeeland en Impuls Zeeland een driedaags ontwikkeltraject aan om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie een businesscase op weg te helpen. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Tijdens de CIRCO Track gaan we met kunststofproducenten, maar ook de toeleveranciers, afnemers en klanten, aan de slag om circulaire business te ontwikkelen. Je wordt op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

 

Programma

Sessie 1 Initiate Workshop
Tijdens deze eerste sessie duik je in het gedachten-goed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulaire ontwerp principes. Per bedrijf identificeren en selecteren we de circulaire kansen.

Sessie 2 Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden verder verkend en in een aantal interactieve werkvormen verwerken we deze tot circulaire producten en diensten.

Sessie 3 Implement Workshop
Op de laatste dag word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de eerdere resultaten. En naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de circulaire impact..

Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor kunststof producenten in de grond-, weg- en waterbouw, maar ook voor de toeleveranciers, afnemers en klanten van deze producenten.

 

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • Het is een herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig en welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.
 • Met de Online Track kun je in deze crisistijd toch doorgaan met het ontwikkelen van je circulaire plannen! Je behaalt hetzelfde resultaat in minder tijd, omdat er geen reistijd is.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

 

Wat levert het op?

 • Tijdens de CIRCO Track ontwikkel je samen met ketenpartners plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Praktische informatie

Online Track

Het programma van de digitale Tracks is zo opgebouwd dat er voldoende ruimte is voor uitwisseling en samenwerking en om zelfstandig met de methodiek te werken. Tevens is er ruimte voor begeleiding vanuit de trainers, zowel in de 1-op-1 calls als tijdens de workshopdagen.

Wat feiten op een rij over de Online Track:

 • Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers waarin je kennismaakt met de digitale omgeving waarin gewerkt zal worden;
 • Alle benodigde middelen zullen voor de start van de track beschikbaar worden gesteld;
 • We maken gebruik van de collaboratieve online platforms ZOOM en Mural, waardoor de CIRCO ontwerpmethodiek online toegankelijk is;
 • Er is veel interactie met de trainers en de andere deelnemers ingebouwd en trainers kunnen meekijken met de gemaakte oefeningen.
Deelnemers

Er is plek voor maximaal 12 bedrijven (2 personen per bedrijf).

Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur /business developer en iemand met een commerciële/management  rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces en in de interactie tussen de bedrijven onderling.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Brabant en de BOM.

Trainers

Ronald Lewerissa
Meer info
Rick Passenier
Meer info