Let op! Deze track is al geweest

Track – Luiers en incontinentiemateriaal

Track

29 september, 11 oktober en 1 november 2022
Middag

Jaarlijks worden in Nederland ca. 2 miljard luiers en incontinentiemateriaal weggegooid en als restafval verbrand. Dat is circa 400.000 ton materiaal dat verloren gaat. Doelstelling van deze CIRCO Track is om met de keten te verkennen hoe luier- en incontinentiemateriaal opnieuw ingezet kan worden als bruikbare grondstoffen. Zo kunnen we de kringloop sluiten en daarmee de milieu-impact van deze afvalstroom te verminderen.

Tijdens deze CIRCO Track Luiers en Incontinentiemateriaal komen zowel Productontwerp en Design for recycling aan bod, als voorbereiding op de UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid) die nu wordt ontwikkeld. In de Track werken ketenpartners samen toe naar een business case en verkennen het sluiten van de keten, van productie, gebruik, logistiek en verwerking. Alle routes worden verkend: van herbruikbare producten, biobased materialen tot recycling en vergisting. Zorginstellingen en Kinderdagverblijven nodigen ketenpartners uit om mee te doen.

Driedaags ontwikkeltraject

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Wat levert het op?

 • Tijdens de blended CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er één uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.
 • Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Programma

Het programma bestaat uit drie halve dagen waarin fysiek en online direct contact tussen de trainers en alle deelnemers is. Tussen deze contactmomenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt.

Dag 1 Initiate Workshop (29 sep / halve dag / op locatie)

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen van jouw eigen bedrijf.

 • Zelf werken na deze middag: Je selecteert de beste kans en formuleert een ambitie / Call met trainer: bespreking en aanscherping ontwikkelde circulaire product (1 uur).

Dag 2 Ideate Workshop (11 okt / halve dag / online)

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire business modellen en design strategieën, toegepast op jouw eigen business.

 • Zelf werken na deze middag: Je brengt alle verandering in kaart en maakt een overzicht van alle acties die nodig zijn.

Dag 3 Implement Workshop (1 nov / halve dag / op locatie)

We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

 • Plenair deel – uitwisselen (1 uur) / Zelf werken (1,5 uur) / Afsluitende plenaire deel – roadmap en pitch (1,5 uur) / Afsluiting

Begeleiding

Deelnemers gaan aan de slag onder begeleiding van 2 trainers met circulaire kennis van o.a. verpakkingen en consumentenproducten.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze track is speciaal gericht op:

 • Producenten en distributeurs van luiers en incontinentiemateriaal
 • Producenten die secundaire grondstoffen voor/van luiers en incontinentiemateriaal inzetten
 • Toeleveranciers van de producenten
 • Groot gebruikers, zorginstellingen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven
 • Inzamelaars, afvalverwerkers en recycling bedrijven
 • Distributiebedrijven
 • Start-ups die met dit vraagstuk bezig zijn en willen doorpakken.
Kosten & deelname

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 1.000,- gevraagd. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopsessies. Feitelijke kosten zijn € 2.000. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat.

Aantal deelnemers

Aantal bedrijven: minimaal 8, maximaal 12. Er doen 2 personen per bedrijf mee, voor maximale impact ten behoeve van de implementatie.

Profielen van de deelnemers: een persoon met technische achtergrond (ontwerper, engineer) en iemand met een commerciële achtergrond (marketing, bedrijfskundig, inkoop)

Trainers

Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info
Rick Passenier
Meer info