Let op! Deze track is al geweest

Track – Medische disposables

Track

26 oktober (op locatie), 9 (online) & 25 november 2021 (op locatie)

Kunststof producten en disposables zoals injectiespuiten, mondkapjes, handschoenen en verpakkingen worden op grote schaal toegepast in de medische sector. Deze producten leveren grote voordelen op voor de hygiëne, bescherming van zorgmedewerkers, gebruiksgemak en kosten. Helaas zijn de meeste producten nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten zo lang mogelijk mee, om vervolgens te worden hergebruikt en gerecycled. Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen. De Track helpt je op weg in een gefaciliteerd design- proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

CIRCO biedt een ontwikkeltraject aan in samenwerking met Federatie NRK, NVOG en de Coalitie Duurzame Farmacie. Doel is om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo ontdekken we samen nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

Blended Track

Blended Learning is een efficiënte en unieke combinatie van online leren, plenaire fysieke bijeenkomsten en onderlinge uitwisseling. Je doet kennis op wanneer jij wilt, waarna je tijdens de plenaire bijeenkomsten gelijk de diepte in kunt om de opgedane kennis toe te passen op jouw eigen case, met behulp van ervaren CIRCO-trainers en interactie met andere deelnemers.

Meer informatie over Blended >

Intake-sessie

Voorafgaand aan deze Track wordt een intake-sessie georganiseerd om de uitdagingen in kaart te brengen en te bepalen welke ketenpartijen er voor de Track moeten worden uitgenodigd.

Programma

Sessie 1: Initiate Workshop

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. En we gaan op bezoek bij een inzamelaar/verwerker van medische producten en disposables.

Sessie 2: Ideate Workshop

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire business modellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden samen met de ketenpartners opgepakt en verder verkend.

Sessie 3: Implement Workshop

Tijdens de laatste workshop maken we de stap naar realisatie. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen zorgt voor nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • Het is een herijking van je businessmodel. Is deze toekomstbestendig en welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

 

Wat levert het op?

 • Tijdens de CIRCO Track ontwikkel je samen met ketenpartners plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor:

 • Zorginstellingen en professionals die gebruik maken van kunststof producten en disposables.
 • Producenten die medische disposables ontwerpen en produceren.
 • Groothandel in medische disposables.
 • Ketenpartners die medische reststromen inzamelen en verwerken.

 

Aantal deelnemers:

 • Maximaal 10 bedrijven.
 • Van elk bedrijf doen twee personen mee, een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf voegt veel waarde toe aan het Track-proces.
Kosten

De kosten voor deelname zijn €1000,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Siem Haffmans
Meer info
Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info