Let op! Deze track is al geweest

Track – Scholenbouw Haarlemmermeer

Track

15 sept, 27 okt, 10 nov & 2 dec 2021

Schoolbesturen en gemeenten hebben te maken met druk op budgetten terwijl de eisen die aan schoolgebouwen worden gesteld alleen maar toenemen. Tegelijkertijd liggen er veel circulaire kansen, zoals levensduurverlenging en hergebruik van gebouwonderdelen. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe circulaire ontwerpen én nieuwe businessmodellen. 

Investeringen in nieuwbouw, verbouw, renovatie en de inrichting worden vooral gestuurd vanuit stichtingskosten en aanschafprijs en zelden op kosten gedurende de hele levenscyclus. Daarbij is hergebruik van gebouwonderdelen en inventaris nog niet gangbaar in de scholenbouw en inrichting ervan. Juist in de gebruiksfase zijn er kansen te vinden voor verlenging van de levensduur, door ontwerpoptimalisatie en door service en aanpasbaarheid van gebouwen en inrichting. Hier ligt de grootste kans om circulariteit in te passen in het totaal van de budgetten die voorhanden zijn.

Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe circulaire ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Aan de orde zal komen hoe levensduurverlenging en hergebruik concreet bijdragen aan de haalbaarheid van circulaire business modellen en product- en gebouwontwerp. Voor onderwerpen als ontwerp voor lange levensduur, refurbish, hergebruik, en recycling zullen gezamenlijk oplossingen worden gezocht. Met een inspirerende groep deelnemers uit de keten worden nieuwe kansen ontdekt en wordt co-design en circulaire samenwerking in gang gezet.

Blended workshops verspreid over drie dagen

CIRCO biedt een workshopreeks (track) aan voor schoolbesturen en gemeenten, bouwers van schoolgebouwen, producenten en leveranciers van installaties en inrichtingselementen, om samen het concept van levensduurverlenging en hergebruik te verkennen en uit te werken.

Wat levert het op?

 • Tijdens de Blended CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire (business en ontwerp-) kansen en werk je er een uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf of organisatie.
 • Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor:

 • Gemeente en schoolbesturen in de Haarlemmermeer, en hun adviseurs
 • Bouwbedrijven en installateurs, met scholenbouw als specialisme
 • Producenten en leveranciers van gebouwonderdelen, installaties, inrichtingselementen en (school)meubilair

Programma

Het programma bestaat drie halve dagen waarin fysiek en online direct contact tussen de trainers en alle deelnemers is. Tussen deze contactmomenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt.

Dag 1 Initiate Workshop (halve dag, fysiek)
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen.

Dag 2 Ideate Workshop (halve dag, online)
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire business modellen en design-strategieën.

Dag 3 Implement Workshop (halve dag, fysiek)
We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor
bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Blended Track

Tijdens de Blended Track ga je aan de slag in een unieke digitale leer en werkomgeving. In de leermodules is alle theorie en uitleg te vinden en in MURAL werk je alles uit voor je eigen case en organisatie. Hierbij is ruimte voor individueel contact met de trainer (zowel in 1 op 1 calls als tijdens de workshopdagen), plenaire groepsbijeenkomsten met onderlinge uitwisseling en online zelfwerk in leermodules. Een deel van dit zelfwerk kun je doen in je eigen tijd, wanneer het jou goed uitkomt. Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving waarin gewerkt zal worden (MURAL en de leermodules). Alle benodigde leermiddelen
worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld.

Programma Blended Track

Voorbereiding (zelf werken, 2 uur)

 • Intake gesprek met Trainer
 • Case voorbereiden en kennismaken met circulaire economie

Workshop 1 – Initiate (plenair, 4 uur)

 • Kennismaking en interactie met deelnemers
 • Huidige lineaire situatie in kaart brengen en kansen vinden

Tussendoor (zelf werken, 2 x 2 uur)

 • Selectie van kansen
 • Bespreking met trainer (call 1 uur)
 • Voorbereiding workshop 2: businessmodellen en design-strategieën verkennen

Workshop 2 – Ideate (plenair, 3,5 uur)

 • Plenaire uitwisseling
 • Circulair businessmodel of Samenwerkingsmodel ontwikkelen

Tussendoor (zelf werken, 2 uur)

 • Veranderingen in kaart brengen

Workshop 3 – Implement (plenair 4 uur)

 • Interactie tussen deelnemers
 • Roadmap en pitch

Praktische informatie

Kosten

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 1.000, gevraagd. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshop dagdelen en werken zij zelf in de leeromgeving en Mural. Feitelijke kosten zijn € 2.000. Het gereduceerde
tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deelnemers

Aantal bedrijven: minimaal 8, maximaal 12.

Er doen 2 personen per bedrijf mee, voor maximale impact ten behoeve van de implementatie. Profielen van de deelnemers: iemand met technische achtergrond (ontwerper, engineer) en
iemand met commerciële achtergrond (marketing, bedrijfskundig, inkoop)

Trainers

Esther Dekhuijzen _ CIRCO trainer
Esther Dekhuijzen
Meer info
Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info