Let op! Deze track is al geweest

Track – (Sport) schoenen keten Track

Track

Nader te bepalen

De schoenenindustrie is in transitie. Door het groeiend bewustzijn van duurzaamheid in de markt, komen steeds meer merken met circulaire proposities. Maar wat is circulair en wanneer doe je het goed? Hoe vergaar je de kennis en ontwikkel je de innovaties die nodig zijn? Hoe kun je je producten en zelfs je businessmodel aanpassen om je toekomst zeker te stellen in een snel veranderende wereld?

CIRCO biedt in samenwerking met de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunst-stofindustrie (NRK) en de Branche-organisatie voor sportleveranciers (FGHS) en een circulaire keten track aan voor bedrijven in de schoenenindustrie. Je neemt deel met partijen uit de hele keten om samen het concept van circulaire schoenen te verkennen en uit te werken. Denk aan schoenenproducenten, toeleveranciers van materialen, onderdelen en accessoires, retailers en groothandels. Laat je inspireren door bestaande voorbeelden van inzameling, recycling en het toepassen van het recyclaat in sportvloeren en zelfs schoenen en zoek naar gezamenlijke oplossingen voor ècht circulaire proposities.

 

Programma

Sessie 1 – Initiate | halve dag op locatie
Tijdens deze eerste sessie duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen.

Sessie 2 – Ideate | halve dag online
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire business modellen en design strategieën.

Sessie 3 – Implement | halve dag op locatie
We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Je leert om te gaan met barrières. Je maakt een roadmap en een pitch.

Blended Track

Blended Learning is een efficiënte en unieke combinatie van online leren, plenaire fysieke bijeenkomsten en onderlinge uitwisseling. Je doet kennis op wanneer jij wilt, waarna je tijdens de plenaire bijeenkomsten gelijk de diepte in kunt om de opgedane kennis toe te passen op jouw eigen case, met behulp van ervaren CIRCO-trainers en interactie met andere deelnemers.

Meer informatie over de Blended Track >

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Bedrijven vergroten hun concurrentiekracht en ze creëren nieuwe waarden voor hun bedrijf en klanten. Ook is het een innovatieve herijking van je businessmodel.
 • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Bedrijven dragen bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

Wat levert het op?

 • Tijdens de (fysiek en online) CIRCO track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er een uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.
 • Ontdek bijvoorbeeld oplossingen voor retourlogistiek, het gebruik van afbreekbare materialen, gerecyclede materialen en innovatieve productietechnieken. Ketensamenwerking maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.

Voor wie?

Deze track wordt georganiseerd voor:

 • (Sport-) schoenenlabels, retailers, groothandels
 • Producenten en leveranciers van schoenen
 • Toeleveranciers van materialen, onderdelen, lijmen en accessoires
 • Verpakking- en kunststofproducenten
 • Logistieke service providers
 • Inzamelaars, sorteerders en recyclers van schoenen
 • Serviceverleners voor reparatie en onderhoud.

Met inspirerende deelnemers uit de keten worden nieuwe kansen ontdekt en circulaire business in gang gezet.

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor deelname zijn €1000,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen).

Feitelijke kosten zijn € 2.000. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deelnemers

Aantal bedrijven: minimaal 8, maximaal 12

Voor optimaal resultaat en goede implementatie, doen er 2 personen per bedrijf mee.
Profielen van de deelnemers: iemand met een technische achtergrond (ontwerper, engineer) en iemand met een commerciële achtergrond (marketing, bedrijfskundig, inkoop).

Contactpersonen

NRK – Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie
Contactpersoon: Martin van Dord
vandord@nrk.nl

FGHS – Brancheorganisatie voor sportleveranciers
Contactpersoon: Dirk Vinken
vinken@fghs.nl

CIRCO Trainers

Ellen Sillekens: ellen@circonl.nl
Christiaan Maats: christiaanmaats@circonl.nl

CIRCO extern ontwerper
Tirza Brems: tirza@bureaubrems.nl

Trainers

Ellen Sillekens
Ellen Sillekens
Meer info
Christiaan Maats
Meer info