Let op! Deze track is al geweest

Track – Toekomstbestendige toepassing minerale fractie uit bodemassen

Track

31 maart & 14 en 21 april 2021

Bij het verbranden van huishoudelijk-en industrieel afval komen onder meer niet verbrande mineralen zoals steen, puin en zand, en metalen vrij als restproduct. De huidige toepassing ervan als fundering onder wegen is per 1 januari niet meer toegestaan. Hoe vinden we een goede herbestemming voor bodemas, zonder dat vervuild AVI-bodemas, via de hergebruiksfase, de gehele recyclingstroom van beton laat stagneren?

Sinds de aangescherpte wet- en regelgeving is er veel onderzoek gedaan naar potentiele verwerking van deze stroom in met name beton. Dit kan na een relatief eenvoudige voorbehandeling waarin de minerale fractie wordt gescheiden. Hier zijn grofweg twee mogelijke routes:

Dit materiaal toepassen als vervanger van grind in nieuw beton, of fijnmalen en toepassen als vulstof in beton. Een derde optie is de minerale fractie toepassen in weg- en waterbouwkundige werken. Hiervoor moet de minerale fractie eerst worden schoongemaakt met gebruik van een wasinstallatie. In alle drie de toepassingsvormen fungeert de bodemas als vervanger van een primaire bouwstof als zand, grind, klei en ander vulmateriaal. De eerste twee toepassingsopties, waarbij de bodemas in beton wordt gebruikt, zijn onderwerp van discussie binnen de beton branche. Beton kent velen toepassingen. Toepassingen van stoeptegels tot heipalen en funderingen van flatgebouwen. De zorg bestaat dat bodemas de wapening van funderingstoepassingen zal aantasten, waardoor voor beton gemengd met bodemas de kwaliteit niet te garanderen is. En als bodemas wel wordt ingemengd in bijvoorbeeld stoeptegels, hoe garandeer je dan dat de bodemas na recycling van dat beton niet alsnog in een funderingstoepassing terecht komt? Hoe vinden we dus een goede herbestemming voor bodemas, zonder dat vervuild AVI-bodemas via de hergebruiksfase de gehele recyclingstroom van beton laat stagneren?

Deltalinqs biedt in samenwerking met CIRCO, Blue-City en BRBS Recycling een driedaagse digitale workshop aan om jou als bedrijf op weg te helpen en kennis op te doen over circulair ondernemen en design. In deze driedaagse track willen we met verschillende partijen verkennen hoe bodemas een nuttige circulaire bestemming kan krijgen, gegeven de aangescherpte wet- en regelgeving op basis van de ‘Green Deal verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas’. Graag komen we met elkaar tot een circulair businessmodel, met als doel een win-winsituatie voor zowel het milieu als voor de deelnemende bedrijven.

 

Ontwikkeltraject in vijf sessies

De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor warmte installaties vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig.

CIRCO biedt een praktijkgericht ontwikkeltraject aan om samen met ketenpartners een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken. Zo ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

 

Programma

In 5 sessies ga je aan de slag met 3 verschillende onderdelen. Sessie 1 en 2 behelzen de Initiate Workshop, sessie 3 en 4 de Ideate Workshop en tijdens sessie 5 ga je aan de slag met de Implement Workshop.

Deel 1 – Initiate Workshop
Tijdens dit eerste deel duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en ontdekken waar de grootste verspilling – en dus ook businesskansen zitten.

Deel 2 – Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen die verder.

Deel 3 – Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

 

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • Het is een herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig en welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.
 • Met de Online Track kun je in deze crisistijd toch doorgaan met het ontwikkelen van je circulaire plannen! Je behaalt hetzelfde resultaat in minder tijd, omdat er geen reistijd is.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

 

Wat levert het op?

 • Tijdens de CIRCO Track ontwikkel je samen met ketenpartners plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor AVI’s, recyclingbedrijven, aannemers in weg-en waterbouw, producenten/ gebruikers beton en opdrachtgevers in de betonsector, in de regio Zuid Holland.

Deelnemers

De Track biedt plaats aan maximaal 11 bedrijven. Van elk bedrijf doen idealiter twee personen mee, een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Vanuit de ervaring met eerdere tracks weten we dat zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf, veel waarde toevoegt aan het proces.

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Online Track

Vanwege de COVID maatregelen vindt deze Track volledig online plaats. Hiervoor gebruiken we de online platforms ZOOM en Mural.

Het programma van de digitale Tracks is zo opgebouwd dat er voldoende ruimte is voor uitwisseling en samenwerking en om zelfstandig met de methodiek te werken. Tevens is er ruimte voor begeleiding vanuit de trainers, zowel in de 1-op-1 calls als tijdens de workshopdagen.

Wat feiten op een rij over de Online Track:

 • Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers waarin je kennismaakt met de digitale omgeving waarin gewerkt zal worden;
 • Alle benodigde middelen zullen voor de start van de track beschikbaar worden gesteld;
 • We maken gebruik van de collaboratieve online platforms ZOOM en Mural, waardoor de CIRCO ontwerpmethodiek online toegankelijk is;
 • Er is veel interactie met de trainers en de andere deelnemers ingebouwd en trainers kunnen meekijken met de gemaakte oefeningen.

Trainers

Fieke Grooters
Fieke Grooters
Meer info