Track – Toepassen kunststof recyclaat

Track

29 maart, 8 & 22 april 2021

Het inzetten van recyclaat is een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. Toch wordt tot nu toe maar ongeveer 16% recyclaat toegepast in kunststof producten in Nederland. De doelstelling is dat we in 2030 minimaal 40% recyclaat toepassen. Helaas zijn de meeste producten nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Daarom gaan we tijdens deze Track aan de slag om circulaire business te ontwikkelen in de kunststofsector.

kunststof

Het toepassen van gerecycled kunststof is een slimme manier om de CO2 footprint te verlagen. De CO2 footprint van recyclaat is ruim 60% lager dan van virgin materiaal! (bron: MJA GER waardenlijst). De toepassing ervan kan binnen een circulaire economie bestaan naast circulaire oplossingen zoals het voorkomen van verspilling, het verlengen van de levensduur, hergebruik en reparatie.

Tijdens deze CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen. Naast de Track plannen we een aantal technische workshops die dieper ingaan op zaken zoals: uitleg CO2 reductie, LCA’s, recyclaat markt, en (recyclaat) standaarden.

Driedaagse workshop Track

CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan in samenwerking met NRK, Dutch Circular Polymer Valley, Polymer Science Park en Oost NL. Het doel is om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo ontdekken we samen nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

Programma

Dag 1 Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. En we gaan op bezoek bij een inzamelaar/verwerker van kunststof producten, mits covid-19 het toelaat.

Dag 2 Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden samen met de ketenpartners opgepakt en verder verkend.

Dag 3 Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop maken we de stap naar realisatie. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
  • Het is een herijking van je businessmodel. Is deze toekomstbestendig en welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

Wat levert het op?
Tijdens de CIRCO Track ontwikkel je samen met ketenpartners plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf. Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze track wordt georganiseerd voor:

  • OEM-ers die meer recyclaat willen toepassen in hun producten;
  • Verwerkers van kunststof die meer willen leren over de mogelijkheden van kunststof recyclaat;
  • Fabrikanten van kunststofproducten die business willen genereren door hergebruik van de eigen producten als grondstof;
  • Gebruikers van kunststofproducten die circulaire stappen willen zetten richting hergebruik;
  • Logistieke partijen die met kunststofproducten werken of aan de slag willen.

Aantal deelnemers: Maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf)

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Provincie Overijssel.

Trainers

Martijn Kerssen
Meer info
Rick Passenier
Meer info