Let op! Deze track is al geweest

Track – Verpakkingen en kunststoffen Limburg

Track

16 en 30 november & 14 december 2021

Verpakkingen leveren grote voordelen op voor de bescherming, houdbaarheid en presentatie van producten en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. Helaas worden veel verpakkingen na eenmalig gebruik afgedankt, belanden in het restafval en worden nog verbrand of worden geëxporteerd buiten Europa om ze daar te laten recyclen. Hierbij gaat veel waarde verloren in de keten.

Ook is sinds 3 juli 2021 een nieuwe EU-regelgeving rondom Single-use Plastics van kracht, is er een Plastic Pact en wordt er gewerkt aan een herziening van de Warenwet – Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit. Het is niet alleen een wens van vragende partijen, maar ook in rap tempo regelgeving aan het worden. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.

Workshopreeks verspreid over drie dagen

CIRCO Hub Limburg biedt een workshopreeks (Track) aan om het concept van circulaire verpakkingen te verkennen en uit te werken. We zoeken samen naar oplossingen voor materiaalkeuze, retourlogistiek, reiniging en recycling. Voor onderwerpen als hergebruik, toepassen van recyclaat, design for recycling, inzameling, sortering en recycling zullen gezamenlijk oplossingen worden gegenereerd.

Programma

Het programma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten (3 x 4 uur), zelfwerk (ca. 6,5 uur) en een bedrijfscall met de trainer (2 x 45 minuten). Het totale tijdsbeslag is ca. 20 uur. Je werkt vanuit je eigen perspectief het gemeenschappelijke doel uit. Hierbij maak je gebruik van CIRCO Tools.

Tussen de groepsbijeenkomsten zit telkens 2 weken:

Bijeenkomst 1  9.00 – 13.00 uur – fysiek (met lunch)
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen.

Bijeenkomst 2 9.00 – 13.00 uur – digitaal
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën.

Bijeenkomst  3 13.00 – 17.00 uur – fysiek (met borrel)
We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Blended Track

Blended Learning is een efficiënte en unieke combinatie van online leren, plenaire fysieke bijeenkomsten en onderlinge uitwisseling. Je doet kennis op wanneer jij wilt, waarna je tijdens de plenaire bijeenkomsten gelijk de diepte in kunt om de opgedane kennis toe te passen op jouw eigen case, met behulp van ervaren CIRCO-trainers en interactie met andere deelnemers.

Meer informatie over de Blended Track >

Uitwerking eigen case in samenwerking met ketenpartners

Tijdens de Track ga je o.a. aan de slag in een digitale leer- en werkomgeving Je werkt binnen de gezamenlijke doelstelling aan je eigen case, terwijl je ondertussen kennis opdoet om direct toe te passen. Deze kennis doe je op in de leermodules, maar zeker ook in uitwisseling met de trainers en de andere ketenpartners in de track.

Werkwijze en tools

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving MURAL en de leermodules. Alle benodigde leermiddelen worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld. In de digitale leermodules is alle theorie en uitleg te vinden en in MURAL werk je alles uit voor je eigen case en organisatie.

Tijdens de trackperiode is er ruimte voor individueel contact met de trainer (zowel in 1-op-1 gesprekken als tijdens de bijeenkomsten. Fysiek komt de groep 2 keer bij elkaar, wat een grote bijdrage levert aan kennisuitwisseling en veelal mooie samenwerkingen tot stand brengt.

Wat levert het op?

Tijdens de (online) CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire businesskansen en werk je er één uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.

 • Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor:

 • Verpakkers
 • Producenten en leveranciers van verpakkingen
 • Brandowners
 • Kunststof producenten
 • Logistieke service providers
 • Inzamelaars, sorteerders en recyclers van kunststof verpakkingsafval

Met een inspirerende groep deelnemers uit de keten worden nieuwe kansen voor jouw onderneming ontdekt.

Deelnemers

Aantal bedrijven: minimaal 8, maximaal 12.

Er doen 2 personen per bedrijf mee, voor maximale impact ten behoeve van de implementatie.

Profielen van de deelnemers: iemand met technische achtergrond (ontwerper, engineer) en iemand met commerciële achtergrond (marketing, bedrijfskundig, inkoop)

Kosten
 • De waarde van CIRCO track is €2.000,- per bedrijf. Voor dit bedrag volgen 2 personen 3 volledig verzorgde workshopdagen.
 • Voor Limburgse MKB-bedrijven wordt een gereduceerd tarief van €500,- mogelijk gemaakt via het LimburgToekomstbestendig-programma.
 • Voor niet-(Limburgse) MKB bedrijven of Grootbedrijf wordt een bijdrage van €2.000,- gevraagd.
Partners

LIOF
Contactpersoon: Annemoon Borst
Annemoon.borst@liof.nl 

Keyport
Contactpersoon: Renske Cox
Renske.cox@keyport.nl

Rabobank Business Innovatie Team
Contactpersoon: Remon Plummen
Remon.plummen@rabobank.nl

 

Trainers

Ingeborg Gort-Duurkoop
Meer info