Let op! Deze track is al geweest

Track – Warmte as a Service

Track

2, 9, 16 & 23 maart en 1 april 2021

De opgave om binnen de bebouwde omgeving CO2 te reduceren is groot. Juist voor de installaties in deze gebouwen is het de uitdaging om de milieu impact op systeemniveau aan te pakken. Welke kansen ontstaan er als we de energietransitie en de circulaire economie in samenhang bekijken?

Binnen de bouwregelgeving worden er aan installaties eisen gesteld aan de energie-efficiency en de prestatie in het gebouw (BENG), tevens hebben de installaties een grote invloed, vaak meer dan 30%, op de Milieuprestatie (MPG) van gebouwen. De MPG eis wordt momenteel voorbereid voor verbouw en transformatie, hiermee wordt deze ook direct gekoppeld aan de energie renovaties. De installaties zijn relatief kort cyclisch ten opzichte van de gebouwlevensduur, hiermee ontstaat een unieke kans om prestaties over de levensduur van het gebouw te verbeteren en een goede businesscase te ontwikkelen. Dit vraagt echter wel om een systeemontwerp, enerzijds binnen het installatieconcept (opwekken, distributie & afgifte) maar anderzijds binnen de keten van warmte in gebouwen (eigenaar/gebruiker, installateur, handel, producenten en services einde leven).

Binnen de ketens van warmte liggen veel circulaire kansen, van de ontwerp- tot de end of life-fase van installatieconcepten als systeemonderdeel. Welke mogelijkheden zijn er voor hergebruik oplossingen? Wat valt er te doen aan onderhoud en remanufacturing vanuit circulair perspectief? Hoe zorgen we voor waardebehoud einde leven en gesloten kringlopen? Tijdens de CIRCO Track ga je met deze vragen aan de slag, ontdek je circulaire kansen en ontwikkel je een eigen circulaire propositie en businesscase. Daarnaast verkennen we samenwerkingen om te komen tot gezamenlijke proposities of consortia.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

 

Ontwikkeltraject in vijf sessies

De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor warmte installaties vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig.

CIRCO biedt een praktijkgericht ontwikkeltraject aan om samen met ketenpartners een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken. Zo ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

Deze Track wordt in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM), de Nederlandse Vereniging Verwarmingsindustrie (NVI) en het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) georganiseerd.

Onderwerpen die in de Track aan bod komen:

  • Ontwerp en materiaalkeuzes vanuit circulair perspectief, met extra aandacht voor de end of life fase;
  • Mogelijkheden voor levensduurverlening;
  • Onderhoud en remanufacturing vanuit circulair perspectief;
  • Recycling-uitdagingen, inclusief registratie uitdagingen;
  • Organiseren van een (nieuwe) circulaire supply chain en reverse logistics;
  • Toepassing van schaarse materialen en borgen van leveringszekerheid;
  • Onderzoeken van werkbare consortia en financieringsmogelijkheden.

 

Programma

In 5 sessies ga je aan de slag met 3 verschillende onderdelen. Sessie 1 en 2 behelzen de Initiate Workshop, sessie 3 en 4 de Ideate Workshop en tijdens sessie 5 ga je aan de slag met de Implement Workshop.

Deel 1 – Initiate Workshop
Tijdens dit eerste deel duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en ontdekken waar de grootste verspilling – en dus ook businesskansen zitten.

Deel 2 – Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen die verder.

Deel 3 – Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

 

Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners die een rol spelen gedurende de levenscyclus van warmte in gebouwen. Van de design-fase tot end of life. De selectie van deelnemers, na aanmelding, wordt gemaakt in overleg met het uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie.

Van elk bedrijf doen idealiter twee personen mee, een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Vanuit de ervaring met eerdere tracks weten we dat zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf, veel waarde toevoegt aan het proces.

Je bepaalt als bedrijf zelf wat je tijdens de track deelt. Alles wat je tijdens de track ontwikkelt samen of voor je eigen bedrijf is en blijft ook jullie eigendom. We organiseren samenwerking als versneller binnen de circulaire maakindustrie en hopen dat jullie bedrijf hiermee geholpen wordt die stap naar circulair te kunnen zetten.

Praktische informatie

Data en tijden van de sessies

2 maart: 9.00 – 12.30 uur
9 maart: 9.00 – 12.00 uur
16 maart: 9.00 – 11.45 uur
23 maart: 9.00 – 11.30 uur
1 april: 9.00 – 12.15 uur

Aantal deelnemers

Een Track biedt plaats aan maximaal 10 bedrijven, indien er veel meer aanmeldingen zijn gaan we mogelijk een extra track organiseren.

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Blended Track

Vanwege de COVID maatregelen vindt deze Track volledig online plaats. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Track gedeeltelijk online en gedeeltelijk middels fysieke bijeenkomsten uit te voeren. Mocht de situatie in de tussentijd veranderen en fysiek samenkomen mogelijk en veilig geacht worden, dan komen we op twee momenten fysiek samen.

Trainers

Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info
Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette Levels-Vermeer
Meer info