Verduurzamen van bestaande bouw

Track

28 oktober, 17 november en 1 december
09-13 uur

De Nederlandse economie moet in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100%. Dat vraagt om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen. Ook in de bestaande bouw!

Schermafbeelding-2021-07-14-om-09.34.48.png

De Nederlandse economie moet in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100%. Dat vraagt om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen. Ook in de bestaande bouw! Tijdens deze Track gaan we aan de slag met het huidige waardeverlies in materiaal, tijd, energie of mankracht en zoeken we naar manieren om dat om te zetten in waardecreatie.

Onder begeleiding van professionele trainers wordt met de betrokken ketenpartijen gekeken hoe dit waardeverlies omgezet kan worden in waardecreatie. Op deze manier kan (de samenwerking in) de keten geoptimaliseerd worden. Het levert meerwaarde voor alle partijen, bijvoorbeeld door efficiënter werken, besparing van materiaal of het boeken van tijdwinst door slimmer en anders te organiseren

Voor wie?
Voor organisaties die betrokken zijn bij de bouwsector:

  1. Aannemers en hun toeleveranciers
  2. Onderhoudspartijen
  3. Bouwbedrijven
  4. Opdrachtgevers, zoals overheden

Programma

Sessie 1- Initiate | 19 januari I Op locatie

Tijdens de eerste dag maak je kennis met de andere deelnemers en ga je aan de slag met een product of dienst van je eigen bedrijf. Je analyseert de huidige lineaire waardeketen en brengt in beeld waar waardevernietiging en verspilling plaatsvindt. Hier zitten circulaire kansen!.

  • Zelf werken na deze ochtend:Je selecteert de beste kans en formuleert een ambitie / Call met trainer: bespreking en aanscherping ontwikkelde circulaire product (1 uur)

 

Dag 2 – Ideate | 2 februari I Online

In de tweede sessie deel je je ambities met andere deelnemers, zodat zij je van nuttige input kunnen voorzien. Daarna ga je gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en designstrategiën, Je ontwikkelt je circulaire business model en (her) ontwerpt je product en / of dienst. Een week na deze sessie vindt de laatste bijeenkomst plaats. 

  • Zelf werken na deze ochtend: Je brengt alle verandering in kaart en maakt een overzicht van alle acties die nodig zijn

 

Dag 3 – Implement | 16 januari I Op locatie

In deze laatste sessie word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

  • Plenair deel – uitwisselen (1 uur) / Zelf werken (1,5 uur) / Afsluitende plenaire deel – roadmap en pitch (1,5 uur) / Afsluiting met lunch of borrel

Kosten en deelname

De kosten voor deelname zijn €1000,- ex BTW per bedrijf (voor twee personen)

Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland

CIRCO hub - provincie Zuid-Holland

Vanuit BlueCity zijn wij de Circo hub voor de provincie Zuid- Holland en organiseren alle tracks in deze provincie. De thema's zijn meestal gerelateerd aan onderzoeken of veranderende regelgeving die binnen de provincie (of landelijk) spelen. Houd de pagina in de gaten voor de tracks en onderwerpen die gaan spelen. Neem voor vragen en of opmerkingen vooral contact op!