Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Agro

Track

31 januari, 14 & 28 februari 2020
9.00 - 18.00 uur

De agrarische sector is volop in beweging. Er zijn veel ontwikkelingen in de sector, zoals kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, doelmatiger bodemgebruik, natuurlijke bemesting, energietransitie en decentrale productie op het erf. Provincie Noord-Holland en CIRCO organiseren samen workshops over circulaire economie, waar bedrijven die actief zijn in de agro-sector concrete handvatten krijgen aangereikt om aan de slag te gaan met innovatie en om toekomstbestendig te worden.

De ontwikkelingen in de agro-sector hebben directe gevolgen voor de economische vitaliteit van de sector en individuele bedrijven. Daarnaast zijn ketenpartijen en klanten steeds (milieu)bewuster en is er een toenemende interesse in verantwoorde producten en wordt wetgeving strenger. Dit zijn serieuze uitdagingen.

CIRCO is een driedaags programma voor de agrosector waarin je de principes van de circulaire economie toepast voor jouw bedrijf, de mogelijkheden van circulair ondernemen ontdekt en nieuwe ideeën verkent gericht op de agro-business en afzet van producten naar klanten. Je gaat naar huis met een circulaire propositie voor klanten en  een plan om je circulaire ambities waar te maken en je eigen organisatie te transformeren tot circulaire koploper. Daarnaast heb je inspirerende circulaire collega ondernemers ontmoet. Meer dan 300 bedrijven gingen je voor, waaronder Starbucks, NS, Philips, Dopper en andere agro-bedrijven.

Programma

Het programma bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden.

Dag 1: Ontdekken 
Tijdens de eerste dag doe je kennis op over de circulaire economie. Je raakt geïnspireerd door voorbeelden van
bedrijven die al bezig zijn in de circulaire economie. Je leert circulaire businessmodellen en design-principes
kennen en ontdekt waar de kansen voor je eigen bedrijf liggen.

Dag 2: Toepassen
In de tweede workshop ga je aan de slag met de kansen in je eigen bedrijf. Je werkt circulaire producten, diensten en businessmodellen uit om de kansen binnen je bedrijf te benutten.

Dag 3: Implementeren
Tijdens de laatste workshop kijk je naar technische en commerciële haalbaarheid van je bedachte producten,
diensten en businessmodellen. Wat heeft het voor gevolgen voor je bedrijfsvoering en wat is je circulaire impact? Je stelt een actieplan op en verlaat de workshop met tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een toekomstbestendige circulaire koploper.

Wat levert deelname op?

• Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen. Je vergroot je concurrentiekracht, creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten en je krijgt toegang tot nieuwe markten.
• Een kans om deel uit te maken van een groep innovatieve koplopers in de circulaire economie! Je gaat naar huis met een plan om je circulaire ambities waar te maken en je eigen organisatie te transformeren tot circulaire koploper.
• Toegang tot concreet bruikbare kennis en tools en tot een breed netwerk van bedrijven en experts uit verschillende sectoren.
• Mogelijkheid aan te sluiten op andere programma’s en financieringsinstrumenten, waaronder GO-NH! en PIM van de Provincie Noord-Holland om de circulaire economie aan te jagen.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is bedoeld voor bedrijven in de agro-sector, werkzaam in de provincie Noord-Holland. Per bedrijf doen bij voorkeur twee personen mee; iemand die betrokken is bij het ontwikkelen van nieuwe producten of innovaties in de bedrijfsvoering en een tweede persoon die in contact staat met klanten en andere stakeholders. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Mocht het voor uw bedrijf een overwegend bezwaar zijn om met twee personen mee te doen, dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven. In dat geval kijken we of het mogelijk is om met een ander bedrijf samen te werken.

Aantal deelnemers per serie: maximaal tien bedrijven.

Wat zijn de kosten?

De reguliere kosten voor deelname zijn €2.000 ex BTW per bedrijf (2 personen). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert per bedrijf €1.500. De eigen bijdrage van bedrijven (normaal €500) wordt bij deze Track betaald door provincie Noord-Holland, mits workshopdag 1, 2 en 3 succesvol worden voltooid.

Trainers

Siem Haffmans
Meer info
Pieter van Os
Pieter van Os
Meer info