Let op! Deze track is al geweest

Track – Bedrijfskleding en -textiel

Track

22 & 29 november, 10 december 2019
9.00 – 17.30 uur

De bedrijfstextielsector heeft de noodzaak en potentie om circulair te worden. De overheid en institutionele inkopers vragen steeds meer om circulaire oplossingen. Ook brandvertragende, waterafstotende behandelingen, logo’s, signalering en de gelaagde samenstelling van materialen van deze kleding zijn aspecten die aandacht vragen.

Praktische oplossingen in deze context, nu en in de wat verdere toekomst, vergen een welbewuste circulaire bedrijfsstrategie (business case) en samenwerking in de keten.

Toekomstbestendig bedrijfskleding en -textiel
Er is dus circulaire innovatie nodig om bedrijfskleding toekomstbestendig te maken. Daarom nodigen Modint en CIRCO producenten, leveranciers en verzorgers in bedrijfskleding, horeca en zorgtextiel, toeleveranciers van materialen, groothandel, inzamelaars en recyclers uit om met de principes van de circulaire economie aan toekomstbestendige bedrijfskleding te werken in de Circular Business Design Track.

Wat kun je verwachten van de Circular Business Design Track?
De Circular Business Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van een maand. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business, en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

Dag 1: Initiate Workshop

Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2: Ideate Workshop

De meest kansrijke circulaire propositie uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit ‘Products that Last’ en ‘Products that Flow’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3: Implement Workshop

Ieder bedrijf stelt een implementatie-roadmap op om zijn circulaire propositie naar de markt te brengen. Wanneer gebeurt wat, maar ook met wie om de benodigde veranderingen te realiseren? Al het materiaal van de Track wordt gedocumenteerd in een Circulair Business Canvas, waarna wordt afgesloten met een compacte pitch

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business-model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
 • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
 • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid
Door te investeren in een circulaire textiel sector draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s:

 • Tussendoel 2030: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
 • Doel 2050: volledig circulaire samenleving.

Praktische informatie

Voor wie?

Bedrijven zoals producenten, groothandel en toeleveranciers van grondstoffen en producten, serviceproviders (verhuur en onderhoudsservice), inzamelaars en recyclers in:

 • bedrijfskleding
 • horeca en huishoudtextiel voor hotels, ziekenhuizen etc. (o.a. bad, bed, tafellinnen)

De training is geschikt voor bedrijven die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Aantal deelnemers per serie: maximaal 10 bedrijven. Per bedrijf doen twee personen mee, waarvan één op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales en de ander bij design/productontwikkeling/innovatie/productie.

Wat zijn de kosten?

€500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). Bedrijven aangesloten bij Modint ontvangen €100,- korting (kosten  €400,-). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Trainers

Stella van Himbergen
Stella van Himbergen
Meer info
Ellen Sillekens
Ellen Sillekens
Meer info