Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Circulaire gemalen

Track

21 november, 3 & 18 december 2019
9.00 - 18.00 uur

Een hogere zeespiegel, veranderende rivierwatertoevoer en andere eisen aan waterstanden, om bodemdaling af te remmen. Deze factoren kunnen tijdens de lange levensduur van gemalen een grote rol spelen en voor nieuwe technische en economische uitdagingen zorgen. Maar hoe houd je hiermee rekening in het ontwerp van een gemaal dat voor lange tijd mee moet gaan? En hoe passen circulaire doelstellingen hierin? Je leert het tijdens deze driedaagse CIRCO Track!

Is het mogelijk om te sturen op Total Cost of Ownership, in plaats van initiële kosten? Is het zinvol om alleen de prestaties van gemalen in te kopen, zodat bouwers en leveranciers een grotere verantwoordelijkheid en betrokkenheid krijgen, ook tijdens de gebruiksduur? Hoe kunnen we de levensduur vergroten van gemalen en onderdelen ervan, en zo spaarzamer met grondstoffen omgaan?

Bij nieuwbouw anticiperen op toekomstige veranderingen in functie is vaak moeilijk. Veel is immers onzeker op de lange termijn. Dit vraagt om het verkennen van nieuwe ontwerpen én nieuwe circulaire businessmodellen. CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om jou als waterschap of bedrijf in samenwerking met je keten op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design.

Programma

Dag 1: Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes.

Dag 2: Ideate Workshop
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot potentiële circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en de circulaire impact.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
 • De CIRCO track wordt verzorgd door ervaren trainers van CIRCO.
 • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Waterschappen & Rijksoverheid

 • In 2030 een (tussen) doelstelling: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). En 100% circulair aanbesteden.
 • In 2050 zijn de waterschappen 100% circulair en gebruiken geen primaire grondstoffen meer met een negatieve milieu-impact.
 • Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Praktische informatie

Voor wie?

Waterschappen en bedrijven die met waterschappen samenwerken, zoals (water)bouwbedrijven, leveranciers en onderhoudsbedrijven van technische installaties. En die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd designproces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Aantal deelnemers per serie: maximaal tien bedrijven (twee personen per bedrijf). Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info