Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Circulaire Haven & Logistiek (online)

Track

14 & 28 mei, 10 juni 2020
9.00 - 18.00 uur

Op dit moment vindt er nog veel waardeverlies plaats in de maritieme maakindustrie. De hoeveelheden ruwe grondstoffen die worden verbruikt bij het bouwen van schepen en installaties is enorm. Ook kunnen bedrijven in de haven en logistiek slimmer samenwerken. Zo heeft de ene onderneming energie en grondstoffen over die een ander juist goed kan gebruiken. Hiervoor zijn nieuwe ketensamenwerkingen nodig. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Voorbeelden van waardeverlies in de maritieme maakindustrie zijn  secundaire grondstoffen die nog niet volop benut worden of bij het achterlaten en afzinken van vrijkomende platforms. Er zijn belangrijke lessen te leren uit andere sectoren zoals de autobranche. En er liggen marktkansen voor remanufacturing en ontwerp voor demontage, hergebruik en flexibiliteit. Ook worden er in hoog tempo nieuwe technieken ontwikkeld in het terughalen en verwaarden van secundaire materialen met businesscase. Tijdens deze CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Programma

Dag 1: Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en product-ontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design principes.

Dag 2: Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • Deze CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren trainers van Cirkellab en LBP Sight.
  • One time opportunity: dit is een unieke Track specifiek gericht op maritieme maakindustrie en haven, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid
Door te investeren in een circulaire offshore sector draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s:

  • Tussendoel 2030: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
  • Doel 2050: volledig circulaire samenleving.

Deze CIRCO Track wordt georganiseerd in samenwerking met OV IJmond en Provincie Noord-Holland.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is speciaal bedoeld voor bedrijven, toeleveranciers in en om de regio IJmond en ketenpartners in de maritieme maakindustrie als scheepsbouw, haven equipment, offshore, decommissioning en recycling.

De Track biedt plaats aan tien bedrijven. Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette Levels-Vermeer
Meer info